XIV Międzynarodowy Kongres Faktoringu: polscy faktorzy odporni na turbulencje gospodarcze

wrz 22, 2023 | Informacje prasowe

W dobie szalejącej inflacji, wojny za wschodnią granicą, pogarszających się wskaźników makroekonomicznych, firmy faktoringowe w Polsce trzymają się mocno i zachowują pełną zdolność do finansowania swoich klientów.  O tym, jaka przyszłość czeka ten sektor, na ile sytuacja na innych rynkach może na niego wpłynąć i jak się przygotować do konkurowania w nowej, cyfrowej erze, dyskutowano podczas XIV edycji Międzynarodowego Kongresu Faktoringu, która zgromadziła 270 uczestników.

 

Tegoroczny Kongres Faktoringu poświęcony był analizie sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w Polsce, Europie i na świecie oraz omówieniu perspektyw rozwoju biznesu w dobie rozwijających się nowych technologii. Eksperci podsumowali także kluczowe wyzwania rynkowe, szanse i trendy w rozwoju finansowania handlu.

 

Kongres otworzył Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów, Konrad Klimek:
– Dopiero co wyszliśmy „suchą nogą” z pandemii koronawirusa, a niemal od razu weszliśmy w armagedon energetyczny oraz inflacyjny, który po części był następstwem rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Zjawiska globalne mają ogromny wpływ na nasz rynek, dlatego z wielkim zainteresowaniem będziemy słuchać opinii ekspertów podczas dzisiejszego Kongresu. Cieszę się, że frekwencja dopisała i że trzynaście edycji najważniejszego wydarzenia dla naszej branży pokazało, że mamy wierne grono sympatyków i słuchaczy – powiedział Konrad Klimek.

 

Pierwsze kongresowe wystąpienia poświęcone były rozwojowi rynku faktroingwego na świecie, w Europie oraz w Polsce. Dane światowe i europejskie przedstawiła Magdalena Ciechomska-Barczak, Przewodnicząca Zespołu Ekonomiczno-Statystycznego EU Federation for Factoring and Commercial Finance, a także Wiceprezes Zarządu ING Commercial Finance.

 

Według danych zebranych przez EU Federation for Factoring and Commercial Finance w 2022 r. na europejskim rynku faktoringowym nastąpił znaczący wzrost obrotów faktoringowych – o prawie 19 proc. rok do roku. Całkowity ich poziom w Europie w 2022 r. wyniósł 2,38 biliona euro, w porównaniu do 2 bilionów euro w roku 2021. Był to zatem drugi z kolei rok, w którym zanotowano tak znaczący przyrost obrotów faktoringowych, co może wskazywać na silne odbicie w faktoringu, po spadku rok do roku z 2020 r., spowodowanym pandemią. Niezależnie od spadku z 2020 r., skumulowana średnia stopa wzrostu europejskich obrotów faktoringowych w okresie 6 ostatnich lat, wyniosła 8,2 proc.

 

Zgodnie z informacjami zebranymi od członków i partnerów EU Federation, tak znaczący wzrost w 2022 r. był spowodowany rozwojem europejskiej gospodarki, inflacją oraz efektem wojny na Ukrainie, co było szczególnie silnie widoczne w krajach sąsiadujących z Ukrainą. Ponadto na wzrost miała także wpływ rosnąca z roku na rok percepcja postrzegania faktoringu jako jednego ze stabilnych źródeł finansowania kapitału obrotowego.

 

Podobnie w Polsce, po zakończeniu dwuletniej waliki z pandemią koronawirusa, rok 2022 przyniósł skutki wybuchu wojny w Ukrainie. Najbardziej dotkliwym z nich był gwałtowny wzrost inflacji, który w naszym kraju osiągnął poziom ponad 14 proc. Dane na ten temat przedstawił Konrad Klimek, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.

 

Zwrócił uwagę, że w niekorzystnych ekonomicznie warunkach, faktoring rozwijał się w nadzwyczajnym tempie. Wartość nabytych wierzytelności przez podmioty zrzeszone w Polskim Związku Faktorów, skupiającym 25 firm faktoringowych i banków, osiągnęła rekordowe 461 miliardów złotych i było to aż o 27 proc. więcej niż w roku 2021. W efekcie Polska jest 8 największym rynkiem faktoringowym w Europie.

 

Popularność faktoringu w Polsce od lat nieustająco rośnie, a wartość nabytych wierzytelności w 2022 r. przekroczyła już 15 proc. PKB. Z faktoringu skorzystało w tym okresie ponad 25 tysięcy firm. Skupiono od nich blisko 24 miliony faktur.

 

Kolejne wystąpienie poświęcone było omówieniu szans wykorzystania technologii XXI wieku w rozwoju faktoringu. Zaprezentowali je: Olena Gryniuk z SME Banking Club i Simon Peterman z Raiffeisen Factor Banku. Przedstawili coroczny przegląd możliwości wykorzystania faktoringu online dla klientów Mikro i MŚP. Przedstawili dane zebrane na 8 rynkach: Czechy, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska , Rumunia, Serbia, Turcja, w okresie sierpień-wrzesień 2023 r. Analiza objęła opis głównych trendów w faktoringu cyfrowym oraz szczegółowe omówienie procesu cyfrowego.

 

Odporność biznesowa firmy zależy od zdolności do zarządzania i maksymalizacji wykorzystania wartości zgromadzonych informacji, danych i aktywów w całym ich cyklu życia. Są to fundamentalne procesy, który należy zrozumieć i zdefiniować. Branża faktoringowa stawia czoła wielu ryzykom i wyzwaniom, dlatego odpowiednie zaadresowanie obszaru Information Management zapewnia namacalne korzyści finansowe, jak i operacyjne. Szczegóły przedstawiły: Marta Czarnecka i Agnieszka Krupa z firmy Iron Mountain, w prezentacji pt. „Informacja i pieniądz – siła świata”.

 

Polski rynek faktoringowy funkcjonuje w szerokim otoczeniu gospodarczym. Dlatego zarządzający muszą brać pod uwagę sygnały charakterystyczne dla całej gospodarki, takie jak: inflacja, bezrobocie czy presja na wzrost płac. Światło na te zagadnienia rzucił pierwszy gość specjalny Kongresu, ekonomista Marek Zuber.

 

Szeroko opisał problem inflacji wraz z jej przyczynami sprzed wybuchu wojny na Ukrainie, takimi jak: niedostosowanie popytu i podaży, drukowanie pieniądza i niskie stopy procentowe. Przekonywał, że obecne hamowanie gospodarki ma swoje źródło także w intensywnych podwyżkach stóp procentowych oraz rosnącym zadłużeniu.

 

Następnie, pozostając w tematyce biznesowej, omówione zostały wartości pozafinansowe. Analizy perspektyw i wpływu ESG (Environmental, Social, Governance) dla sektora finansowego i faktoringowego dokonał Tycjan Bielecki z Santander Banku.

 

Europejskie regulacje wpływają na decyzje biznesowe przedsiębiorstw oraz działania inwestorów. Umożliwiają zarówno dostępność finansowania ze środków publicznych, jak i pozyskiwanie środków od instytucji finansowych. Jednocześnie te ostatnie zobowiązuje się do ujawniania polityki finansowania firm rozwijających się w sposób zrównoważony.

 

Efektem takich rozwiązań będzie rzetelne potwierdzanie zrównoważonych działań przed inwestorami, raportowanie działalności zgodnej z Taksonomią, zapewniające inwestorów o skali pro-środowiskowej transformacji spółek. Jednostki z sektora MŚP raportujące informacje niefinansowe zyskają przewagi konkurencyjne, zaś największe spółki zobowiązane do ujawniania informacji niefinansowych mogą oczekiwać od swoich kontrahentów przedstawiania danych niezbędnych do raportowania.

 

Wracając do zagadnień ściśle związanych z faktoringiem, zalety wykorzystania platform antyfraudowych w działalności na tym rynku zaprezentowali: Marzena Jabłońska i Maciej Duszczyk z Grupy BIK.

 

Opierają się one na funkcjonowaniu silników reguł antyfraudowych. Jest to przygotowany zestaw reguł uruchamianych dla każdego wniosku wysyłanego do platformy. Dzięki temu możliwa jest łatwa wymiana danych on-line. Eksperci omówili dwa przykłady wykorzystania tego rozwiązania, umożliwiające uzyskanie znaczących oszczędności.

 

Sesja popołudniowa rozpoczęła się od ceremonii wręczenia nagród w Konkursie „Złote Pióro PZF”, na najlepszą pracę magisterską i licencjacką. W kategorii najlepsza praca magisterska nagrodę otrzymał Dominik Herba z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W kategorii najlepsza praca licencjacka nagrodę otrzymał Konrad Majewski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Więcej na stronie konkursu.

 

Chwilę później poruszona została kolejna tematyka związana z działalnością faktoringową, czyli Business Intelligence, a ściślej proces analizowania danych, aby skutecznie wykorzystywać je do zwiększenia konkurencyjności firm faktoringowych. Prezentację na ten temat poprowadził Matthieu Garnier z grupy Coface.

 

Zalety faktoringu, ale także wyzwania, jakie stoją przed współpracą pomiędzy faktorami i klientami, prezentowano w panelu dyskusyjnym pt. „Faktoring oczami klientów”. Wzięli w nim udział: Aneta Sobiegraj, z firmy Boryszew, Emilia Wyskwar-Onyszczuk z Carrefour Polska, Grzegorz Gebler z firmy Facil, Cezary Kamiński z Petro Mazowsze, a także Marcin Witczak z Laude Smart Intermodal oraz ATS. Dyskusję poprowadziła Ewa Gawrońska-Micuń, Wiceprzewodnicząca Komitetu Wykonawczego PZF oraz Członek Zarządu Bibby Financial Services.

 

Badania Comarch przeprowadzone wśród firm różnej wielkości pokazują, że głównym problemem z dostępem do finansowania przedsiębiorstw jest konieczność wypełnienia skomplikowanego wniosku. W prezentacji pt. „Faktoring Słodszy niż kakao”, Bartosz Lerka pokazał, jak poprzez zmianę podejścia i dzięki rozwiązaniom do faktoringu (i nie tylko), które tworzą zwarty ekosystem i spełniają szereg niezbędnych standardów (świetny UX, integracja z KSeF, Monitoring Kontrahentów, łatwy proces kredytowy), faktorzy mogą poprawić sytuację przedsiębiorców, a tym samym – zwiększyć zyski z finansowania faktur.

 

Na kolejne wyzwania stojące przed faktoringiem wskazywali także kolejni eksperci Łukasz Libuda z SAS Institute oraz Robert Kożuchowski z Execon One. Podkreślali konieczność skrócenia procesów dla klienta oraz zwiększone ryzyko kontrahentów. Rozwiązaniem, które może w tym pomóc jest Faktoring Experience. Opiera się ono na optymalnie zaprojektowanej usłudze faktoringowej, nastawionej na doświadczenie klienta.

 

Zwieńczeniem tegorocznej edycji Kongresu Faktoringu było inspirujące i motywujące wystąpienie Natalii de Barbaro, jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich mówczyń. To ceniona psycholożka, autorka książki „Czuła Przewodniczka”, „Przędza” oraz zbioru wierszy „Krwawnik, mniszek, ułudka”. Prowadzi autorskie warsztaty Własny Pokój, Dzikie Dziewczynki oraz Czułe Struny. Jej książka „Czuła Przewodniczka” wydana pod koniec lutego 2021 r. została bestsellerem roku EMPIK w kategorii „Rozwój Osobisty” i będzie wydana w dziewięciu krajach (Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia, Niemcy). Jest laureatką wielu nagród.

 

Obrady Kongresu zamknął Konrad Klimek, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów:
– W najbliższej przyszłości rynek faktoringowy czeka wiele wyzwań, ale my faktorzy doskonale wiemy, jak sobie radzić nawet w najtrudniejszych sytuacjach. I robimy to lepiej niż inne branże. „Bo jak nie my, to kto?” – chciałoby się zapytać. Serdecznie dziękuję za udział w naszym wydarzeniu. Zapraszam na kolejną – XV edycję Kongresu. Dodam, że przyszły rok, będzie bardzo ważny dla całej branży finansowej, ponieważ został ogłoszony Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Będziemy aktywnie włączać się w organizację przedsięwzięć mających na celu podniesienie świadomości ekonomicznej i finansowej naszego społeczeństwa. Zapraszam wszystkich członków i partnerów PZF do współpracy z nami na tym polu – podsumował Konrad Klimek.

 

Zapraszamy do fotorelacji z Kongresu:
https://tiny.pl/c5gdl

 

Partnerzy

Partnerzy Główni
Partnerzy Kongresu
Partnerzy PZF
Partnerzy medialni