Polski Związek Faktorów

Polski Związek Faktorów działa od 2001 roku. Do PZF należy obecnie 29 członków – 5 banków komercyjnych i 19 samodzielnych podmiotów, wyspecjalizowane w faktoringu, 5 parterów oraz 3 członków honorowych.

Celem PZF jest budowanie silnego samorządu branżowego poprzez:

  • bliską, systematyczną i uporządkowaną współpracę wewnątrz organizacji,
  • edukację przedsiębiorców i promocję usług,
  • współpracę z ośrodkami akademickimi i decydentami na rzecz rozwoju rynku.

Polski Związek Faktorów działa od 2001 roku. Do PZF należy obecnie 29 członków – 5 banków komercyjnych i 19 samodzielnych podmiotów, wyspecjalizowane w faktoringu, 3 parterów oraz 2 członków honorowych.

Celem PZF jest budowanie silnego samorządu branżowego poprzez:

  • bliską, systematyczną i uporządkowaną współpracę wewnątrz organizacji,
  • edukację przedsiębiorców i promocję usług,
  • współpracę z ośrodkami akademickimi i decydentami na rzecz rozwoju rynku.

Polski Związek Faktorów jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą podmioty świadczące usługi faktoringowe w Polsce. Do najważniejszych zadań PZF należy krzewienie wśród przedsiębiorców świadomości korzyści wynikających z faktoringu. Związek prowadzi też szeroki dialog na rzecz rozwoju tego sektora w Polsce.

Polski Związek Faktorów jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą podmioty świadczące usługi faktoringowe w Polsce. Do najważniejszych zadań PZF należy krzewienie wśród przedsiębiorców świadomości korzyści wynikających z faktoringu. Związek prowadzi też szeroki dialog na rzecz rozwoju tego sektora w Polsce.

Historia Polskiego Związku Faktorów

Początek rozwoju rynku faktoringu w Polsce datuje się na pierwsze lata ostatniej dekady XX wieku. O ile usługi oparte na obrocie wierzytelnościami były powszechnie wykorzystywane w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, o tyle w naszej części Starego Kontynentu pojawiły się dopiero po zerwaniu „żelaznej kurtyny”. Przyczyniło się do tego uwolnienie gospodarek krajów dawnego bloku wschodniego i wejście na te rynki zachodnich banków oraz instytucji finansowych.

Pierwsze transakcje quasi-faktoringowe w Polsce tj. finansowanie wyselekcjonowanych, pojedynczych faktur, datuje się na rok 1992. Początek zorganizowanego rynku faktoringu przypadał natomiast na rok 1994, kiedy to działalność rozpoczął pierwszy faktor – firma Handlowy Heller, zawiązaną przez Bank Handlowy w Warszawie SA, VB Heller Bank AG z Austrii oraz International Finance Corporation (World Bank Group) z USA. W w kolejnych latach (1995 – 1999) na rynku pojawiły się spółki: Polfactor (należąca do BRE Banku i austriackiego Intermarket AG), Pekao Faktoring (spółka-córka Banku Pekao SA), Forin (należąca do Banku Millennium), a także GE Capital Bank.

Pionierzy faktoringu w Polsce musieli zmierzyć się z szeregiem problemów, takich jak niska świadomość korzyści wśród przedsiębiorców i obawy inwestorów o opłacalność prowadzenia tego typu oferty. Faktorzy jednak aktywnie kreowali popyt, kształcili kadry i dbali o profesjonalizm świadczonych usług.

Na świecie działało w tym czasie 700 firm faktoringowych. Ich obroty sięgały u progu XXI w. pół biliona dolarów. Branża miała zasięg międzynarodowy, a jej rozwój wspierały dwie silne federacje: Factors Chain International z siedzibą w Amsterdamie oraz International Factors Group z siedzibą w Brukseli.

Pierwszą polską spółką, która wstąpiła w szeregi międzynarodowej federacji był Polfactor SA, który w 1996 r przystąpił do Factors Chain International (dziś FCI). Ówczesny prezes zarządu Polfactor SA, Andrzej Żbikowski, był inicjatorem zorganizowania pod egidą FCI konferencji promującej usługi faktoringu eksportowego. W kwietniu 1999 r. zorganizowana została po raz pierwszy w Polsce międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce faktoringu, w której uczestniczyło ponad 200 osób. Wtedy też, zgodnie z sugestiami Jeroena Kohnstamma, ówczesnego sekretarza generalnego federacji, podjęto rozmowy nta temat utworzenia w Polsce krajowego związku faktorów.

Powołano go do życia 7 listopada 2001 r. pod nazwą: Konferencja Instytucji Faktoringowych. Jej członkami zostali: Forin, Handlowy Heller, Pekao Faktoring i Polfactor. W pierwszym okresie działała w strukturach branżowych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach zrzeszenia prywatnych pracodawców banków i instytucji finansowych.

Konferencja Instytucji Faktoringowych formułowała własne kierunki. Jej głównym celem była ochrona interesów firm członkowskich, współpraca na rzecz promocji faktoringu oraz koordynacja działań edukacyjnych.

W pierwszych pięciu latach XXI w. do federacji przystępowały kolejne firmy. W roku 2006 KIF liczył już dziesięciu członków, byli to: Arvato Services Polska, Bibby Factoring Polska, BZ WBK Faktor, Eurofaktor Solution, 4Faktor, GMAC Commercial Finance, ING Commercial Finance, Pekao Faktoring, Polfactor i Raiffeisen Faktoring Polska.

Historia Polskiego Związku Faktorów

Początek rozwoju rynku faktoringu w Polsce datuje się na pierwsze lata ostatniej dekady XX wieku. O ile usługi oparte na obrocie wierzytelnościami były powszechnie wykorzystywane w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, o tyle w naszej części Starego Kontynentu pojawiły się dopiero po zerwaniu „żelaznej kurtyny”. Przyczyniło się do tego uwolnienie gospodarek krajów dawnego bloku wschodniego i wejście na te rynki zachodnich banków oraz instytucji finansowych.

Pierwsze transakcje quasi-faktoringowe w Polsce tj. finansowanie wyselekcjonowanych, pojedynczych faktur, datuje się na rok 1992. Początek zorganizowanego rynku faktoringu przypadał natomiast na rok 1994, kiedy to działalność rozpoczął pierwszy faktor – firma Handlowy Heller, zawiązaną przez Bank Handlowy w Warszawie SA, VB Heller Bank AG z Austrii oraz International Finance Corporation (World Bank Group) z USA. W w kolejnych latach (1995 – 1999) na rynku pojawiły się spółki: Polfactor (należąca do BRE Banku i austriackiego Intermarket AG), Pekao Faktoring (spółka-córka Banku Pekao SA), Forin (należąca do Banku Millennium), a także GE Capital Bank.

Pionierzy faktoringu w Polsce musieli zmierzyć się z szeregiem problemów, takich jak niska świadomość korzyści wśród przedsiębiorców i obawy inwestorów o opłacalność prowadzenia tego typu oferty. Faktorzy jednak aktywnie kreowali popyt, kształcili kadry i dbali o profesjonalizm świadczonych usług.

Na świecie działało w tym czasie 700 firm faktoringowych. Ich obroty sięgały u progu XXI w. pół biliona dolarów. Branża miała zasięg międzynarodowy, a jej rozwój wspierały dwie silne federacje: Factors Chain International z siedzibą w Amsterdamie oraz International Factors Group z siedzibą w Brukseli.

Pierwszą polską spółką, która wstąpiła w szeregi międzynarodowej federacji był Polfactor SA, który w 1996 r przystąpił do Factors Chain International (dziś FCI). Ówczesny prezes zarządu Polfactor SA, Andrzej Żbikowski, był inicjatorem zorganizowania pod egidą FCI konferencji promującej usługi faktoringu eksportowego. W kwietniu 1999 r. zorganizowana została po raz pierwszy w Polsce międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce faktoringu, w której uczestniczyło ponad 200 osób. Wtedy też, zgodnie z sugestiami Jeroena Kohnstamma, ówczesnego sekretarza generalnego federacji, podjęto rozmowy nta temat utworzenia w Polsce krajowego związku faktorów.

Powołano go do życia 7 listopada 2001 r. pod nazwą: Konferencja Instytucji Faktoringowych. Jej członkami zostali: Forin, Handlowy Heller, Pekao Faktoring i Polfactor. W pierwszym okresie działała w strukturach branżowych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach zrzeszenia prywatnych pracodawców banków i instytucji finansowych.

Konferencja Instytucji Faktoringowych formułowała własne kierunki. Jej głównym celem była ochrona interesów firm członkowskich, współpraca na rzecz promocji faktoringu oraz koordynacja działań edukacyjnych.

W pierwszych pięciu latach XXI w. do federacji przystępowały kolejne firmy. W roku 2006 KIF liczył już dziesięciu członków, byli to: Arvato Services Polska, Bibby Factoring Polska, BZ WBK Faktor, Eurofaktor Solution, 4Faktor, GMAC Commercial Finance, ING Commercial Finance, Pekao Faktoring, Polfactor i Raiffeisen Faktoring Polska.

Jak działa faktoring
Jak działa faktoring