Staże w faktoringu

Chciałbyś zrobić pierwszy krok do kariery w finansach? Jesteś we właściwym miejscu! Polski Związek Faktorów koordynuje staże dla studentów kierunków ekonomicznych i biznesowych. Dzięki nam możesz podjąć praktykę w jednej z działających w Polsce firm faktoringowych. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Chciałbyś zrobić pierwszy krok do kariery w finansach? Jesteś we właściwym miejscu! Polski Związek Faktorów koordynuje staże dla studentów kierunków ekonomicznych i biznesowych. Dzięki nam możesz podjąć praktykę w jednej z działających w Polsce firm faktoringowych. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Wymagania

Aby wziąć udział w programie stażowym organizowanym przez Polski Związek Faktorów musisz spełnić kilka wymagań:

N

być maturzystą z zainteresowaniami ekonomicznymi lub studentem bądź absolwentem studiów o profilu biznesowym, finansowym lub menedżerskim,

N

posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

N

mieć zapał do pracy i chęć uczenia się.

Niezbędne dokumenty

Ubiegając się o staż należy przedstawić:

 

  • wypełniony wniosek (dostępny obok)

Do pobrania:

Partnerzy