Instytucje współpracujące

FCI – Factors Chain International

Factors Chain International to międzynarodowa organizacja skupiająca firmy faktoringowe z całego świata. Do jej głównych celów należy aktywne wspieranie rozwój branży i współpraca z decydentami oraz interesariuszami na wszystkich kontynentach. Prowadzi także działania promocyjne i edukacyjne wśród przedsiębiorców. Wspiera działania na rzecz stabilności finansowej, zapobiegania przestępstwom finansowym oraz poszanowania prawa.

Więcej informacji na fci.nl

EU Federation – Factoring and Commercial Finance

EU Federation jest instytucją reprezentującą sektor faktoringu i finansów UE. Zrzesza krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia branżowe, działające w Europie. Prowadzi dialog z rządami i ustawodawcami w celu zwiększenia dostępności finansowania dla biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Skupia uznanych ekspertów w dziedzinie finansów. Dzięki temu jest swoistą platformą wymiany opinii pomiędzy sektorem faktoringowym a głównymi decydentami legislacyjnymi w całej Europie.

Więcej na euf.eu.com

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego. Do zadań statutowych Związku należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków m.in. w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego,

Więcej na zbp.pl