Władze PZF

Komitet Wykonawczy PZF

Konrad Klimek

Konrad Klimek

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF

Prezes Zarządu KUKE Finance S.A.

Doświadczony menedżer specjalizujący się w zagadnieniach sprzedażowych, posiadający szeroką wiedzę praktyczną z zakresu finansów, a w szczególności finansowania i ubezpieczenia należności. 

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem faktoringowym. W Polfactor S.A. (obecnie mFaktoring S.A.) był odpowiedzialny za rozwój sprzedaży, a od 2008 roku pełnił obowiązki Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu. Następnie pracował w Coface Poland Factoring Sp. z o.o. jako Zastępca Dyrektora Handlowego ds. Faktoringu. Od 2014 roku Prezes Zarządu KUKE Finance S.A. – spółki faktoringowej, którą zakładał i wprowadzał na polski rynek. 

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego). Ukończył studia podyplomowe na kierunku menedżersko-finansowym w Szkole Głównej Handlowej. Posiadacz Diploma of Proficiency in Selling Export Factoring uzyskanego w Factors Chain International.

Żonaty, ma dwójkę dzieci. Wolny czas lubi spędzać aktywnie, najchętniej na rowerze albo na boisku do koszykówki. Miłośnik zabytkowych samochodów. 

Ewa Gawrońska-Micuń

Ewa Gawrońska-Micuń

Wiceprzewodnicząca Komitetu Wykonawczego PZF

Dyrektor Zarządzająca, Członek Zarządu Bibby Financial Services.

Ekspert w dziedzinie zarządzania zmianami i usprawnieniami procesów, modyfikacji i wdrażania nowych produktów i rozwiązań.

Z branżą faktoringową związana od początku swojej pracy zawodowej (od 1999 r.). Na początku był to Polfactor S.A. (obecnie mFaktoring S.A.), a następnie Raiffeisen Faktoring Polska Sp. z o.o. Z Bibby Financial Services związana od 2003 roku, gdzie obecnie zarządza departamentem Marketingu i Wsparcia.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek: Ekonomia Międzynarodowa) oraz studiów doktoranckich w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej.

Prywatnie miłośniczka psów wszystkich ras i literatury wszelkich gatunków – od komiksu do reportażu.

Łukasz Kiliński

Łukasz Kiliński

Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF

Country Manager Coface w Polsce.

Od listopada 2021 r. prezes Coface – jako Country Manager zarządza wszystkim obszarami działalności Coface w Polsce: ubezpieczeniem należności, faktoringiem, informacją gospodarczą oraz windykacją należności B2B.

W Coface od 2007 roku. Rozpoczął pracę jako Sales Manager w nowo powstałej spółce Coface Poland Factoring. Następnie przez cały okres kariery w Coface pełnił funkcje kierownicze, najpierw jako Head of Sales w spółce faktoringowej, a od 2011 roku jako Head of Commercial, odpowiadając za sprzedaż we wszystkich liniach biznesowych Coface.

W 2014 roku awansował na stanowisko Regional Commercial Director i przez trzy lata pracował w centrali Regionu Central & Eastern Europe w Wiedniu. Do Polski wrócił w 2017 roku i od tego czasu pełnił funkcję Commercial Directora oraz Wiceprezesa Zarządu Coface w Polsce. 

Przed dołączeniem do Coface Łukasz Kiliński zdobywał doświadczenie w sprzedaży i w finansach, pracując w bankach komercyjnych Raiffeisen, Pekao Faktoring, mFaktoring. Jest absolwentem studiów na kierunku International Business oraz Executive Master of Business Administration (EMBA). Jest częstym mówcą podczas branżowych konferencji i komentatorem uwarunkowań mających wpływ na ryzyko transakcji handlowych firm.

Tomasz Mazurkiewicz

Tomasz Mazurkiewicz

Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF

Prezes Zarządu ING Commercial Finance Polska S.A.

Od ponad 30 lat związany jest z finansowaniem handlu i bankowością korporacyjną, a od roku 2001 bardzo blisko związany z faktoringiem w takich instytucjach finansowych jak Bank Austria Creditanstalt, Fortis Bank, Raiffeisen Bank Polska (gdzie również pełnił funkcję Prezesa Zarządu Raiffesen Faktoring Sp. Z o.o.) oraz Deutsche Bank Polska. W każdym z tych banków odpowiadał za rozwój i sprzedaż produktów finansowania handlu oraz faktoringu.

Od ponad 11 lat związany jest z ING, gdzie najpierw pełnił funkcję dyrektora handlowego ING Commercial Finance Polska S.A, a następnie jako wiceprezes zarządu Spółki odpowiedzialny był za sprzedaż produktów faktoringowych. Od roku 2015 jako prezes zarządu kieruje spółką faktoringową ING Commercial Finance Polska S.A., jedną z wiodących instytucji faktoringowych w Polsce.

Jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji PWSBiA i UW w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu bankowości  na wydziale nauk ekonomicznych UW w Warszawie oraz podyplomowe studia rachunkowości i rewizji finansowej organizowane przez wydział prawa i administracji i nauk ekonomicznych UW w Warszawie. Ukończył również  program menedżerski Leadership Academy organizowany przez Harvard Business School.

Prywatnie Tomasz jest żonaty i ma córkę. Jest miłośnikiem tenisa ziemnego i ciągle go uprawia z małymi przerwami. 

Komisja Rewizyjna PZF

Magdalena Ciechomska-Barczak

Członkini Komisji Rewizyjnej PZF

Wiceprezeska Zarządu ING Commercial Finance Polska S.A.

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu na Politechnice Lubelskiej. Z branżą faktoringową związana od 2003 roku. Pełniła funkcję Prezeski Zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o.

Od 2020 r. jest Wiceprezeską Zarządu ING Commercial Finance Polska S.A. Pełni także funkcję Przewodniczącej Zespołu Ekonomiczno-Statystycznego Europejskiej Federacji Faktoringu. Należy do The Chartered Institute of Management Accountants.

Piotr Gąsiorowski

Piotr Gąsiorowski

Członek Komisji Rewizyjnej PZF

Prezes Zarządu eFaktor S.A.

Z wykształcenia prawnik (od 20 lat radca prawny), specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa wekslowego, upadłościowego, procesu cywilnego i arbitrażu. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w usługach faktoringowych, od 7 lat uczestniczy w tworzeniu i zarządzaniu spółkami z tego obszaru.

Dariusz Jamroży

Dariusz Jamroży

Członek Komisji Rewizyjnej PZF

Prezes Zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o.

Posiada bogate doświadczenie w finansach i zarządzaniu obejmujące m.in. wieloletnie doświadczenie menedżerskie w branży finansowej, finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej podmiotów gospodarczych na rynku bankowym i kapitałowym oraz zarządzanie finansami firmy z zabezpieczeniem ryzyka kredytowego.

Z Pekao Faktoring związany od 2004 r., gdzie do 2010 r. pracował jako m.in. Doradca Klienta, Szef Zespołu Projektowego, Dyrektor Regionalny i Dyrektor Wydziału Dużych Firm Korporacyjnych. W latach 2010 – 2014 rozwijał swoje kompetencje w Bankowości Korporacyjnej Alior Banku jako Dyrektor ds. Klienta Biznesowego. W latach 2014 – 2016 był także dyrektorem zarządzającym „Biomed – Lublin” Wytwórni Surowic i Szczepionek S.A. Od 2016 r. swoją karierę zawodową kontynuuje w spółce Pekao Faktoring, lidera rynku faktoringowego w Polsce, którą od 2020 roku prowadzi jako prezes zarządu.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego – Zarządzanie i marketing Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów MBA University of Illinois at Urbana-Champaign i Politechniki Lubelskiej.