Analizy i statystyki

II kwartał 2022 r.

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po II kwartale w latach 2021 – 2023 (w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po II kwartale 2023 r. (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po II kwartale 2023 r. w ujęciu sektorowym

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po II kwartale 2023 r. w ujęciu rodzajowym

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po II kwartale 2023 r.

I kwartał 2023 r.

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale w latach 2021 – 2023 (w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po I kwartale 2023 r. (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale 2023 r. w ujęciu sektorowym

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale 2023 r. w ujęciu rodzajowym

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale 2023 r.