Analizy i statystyki

I kwartał 2024 r.

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale w latach 2022 – 2024 (w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po I kwartale 2024 r. (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale 2024 r. w ujęciu sektorowym

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale 2024 r. w ujęciu rodzajowym

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale 2024 r.