Konkursy

Jednym z najważniejszych celów Polskiego Związku Faktorów jest propagowanie świadomości i wiedzy na temat faktoringu zarówno wśród przedsiębiorców, jak i w środowisku akademickim. Problematyka płynności finansowej, będąca istotą usług faktoringowych, jest jednym kluczowych zagadnień współczesnej ekonomii. Dlatego Związek przykłada dużą wagę do jej adaptacji w procesie kształcenia przyszłych przedsiębiorców i menedżerów, a także przyszłych kadr sektora bankowego i faktoringowego.

PZF od lat organizuje doroczny konkurs „Złote Pióro PZF” na najlepsze prace doktorskie oraz dyplomowe I i II stopnia, poświęcone problematyce faktoringu. Celem konkursu jest promocja badań nad usługą faktoringu prowadzonych w instytucjach akademickich w Polsce oraz popularyzacja wiedzy o faktoringu w środowiskach akademickich i biznesowych.

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do zgłaszania swoich prac w konkursie. Udział w nim, a w szczególności osiągnięte wyniki, mogą stać się przepustką do kariery zarówno naukowej, jak i eksperckiej na rynku faktoringu i finansów.

Jednym z najważniejszych celów Polskiego Związku Faktorów jest propagowanie świadomości i wiedzy na temat faktoringu zarówno wśród przedsiębiorców, jak i w środowisku akademickim. Problematyka płynności finansowej, będąca istotą usług faktoringowych, jest jednym kluczowych zagadnień współczesnej ekonomii. Dlatego Związek przykłada dużą wagę do jej adaptacji w procesie kształcenia przyszłych przedsiębiorców i menedżerów, a także przyszłych kadr sektora bankowego i faktoringowego.

PZF od lat organizuje doroczny konkurs „Złote Pióro PZF” na najlepsze prace doktorskie oraz dyplomowe I i II stopnia, poświęcone problematyce faktoringu. Celem konkursu jest promocja badań nad usługą faktoringu prowadzonych w instytucjach akademickich w Polsce oraz popularyzacja wiedzy o faktoringu w środowiskach akademickich i biznesowych.

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do zgłaszania swoich prac w konkursie. Udział w nim, a w szczególności osiągnięte wyniki, mogą stać się przepustką do kariery zarówno naukowej, jak i eksperckiej na rynku faktoringu i finansów.

Aktualności

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2024

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2024

Polski Związek Faktorów rozpoczął postępowanie konkursowe na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą faktoringowi. Zgłoszenia prac składać można do 31 lipca 2024 r. Tegoroczna edycja odbywa się w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.  ...

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2023 rozstrzygnięty

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2023 rozstrzygnięty

Polski Związek Faktorów rozstrzygnął konkurs „Złote Pióro PZF” 2023 na najlepsze prace dyplomowe, poświęcone faktoringowi. Laureaci odebrali nagrody podczas XIV Międzynarodowego Kongresu Faktoringu.   W kategorii na najlepszą pracę magisterską nagrodę „Złote...

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2023

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2023

Polski Związek Faktorów rozpoczął postępowanie konkursowe na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą faktoringowi. Zgłoszenia prac składać można do 31 lipca 2023 r.   Celem konkursu jest promocja badań nad usługą faktoringu, prowadzonych...

Laureaci konkursu „Złote Pióro PZF”

2023
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Dominik Herba, Uniwersytet Jagielloński,
  „Czy umowa faktoringu powinna uzyskać regulację normatywną?
  ,
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Konrad Majewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  „Ryzyko działalności faktora na przykładzie ING Commercial Finance”
2022
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Artur Czajkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  „Wpływ pandemii koronawirusa na rynek faktoringu w Polsce
  ,
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Kamila Poradka, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
  „Umowy faktoringowe a niewypłacalność faktoranta na przykładzie Komputronik SA
  ,
2021
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Karolina Popławska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  „Zarządzanie ryzykiem nadużyć zewnętrznych w transakcjach faktoringu”
  ,
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Izabela Pałgan, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  „Mechanizm podzielonej płatności w transakcjach faktoringowych”
  ,
 • Wyróżnienie: Aleksander Reben, Uniwersytet Rzeszowski,
  „Analiza zastosowania umowy faktoringu w obrocie gospodarczym”
2020
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Bartosz Kocbuch, Uniwersytet Warszawski,
  Wieloetapowy proces zarządzania ryzykiem faktoringowym”,
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Weronika Ulbrich, Uniwersytet Łódzki,
  „Perspektywa wykorzystania technologii blockchain w faktoringu”,

2019
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Krzysztof Janek, Szkoła Główna Handlowa,
  „Motywy korzystania z faktoringu w polskich przedsiębiorstwach”,
 • Wyróżnienie: Michał Pokrywa, Szkoła Główna Handlowa,
  „Wpływ zmian prawnych i technologicznych na rynek faktoringu w Polsce”,
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Aleksandra Pawlik, Szkoła Główna Handlowa,
  „Faktoring – formy, wpływ na działalność przedsiębiorstwa oraz perspektywy rozwoju rynku”,

2018
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Maciej Groszyk, Szkoła Główna Handlowa, Finanse i rachunkowość
  „Ryzyko operacyjne w działalności faktorów”, 
  promotor, prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kreczmańska – Gigol
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Patrycja Grabowska, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Wydział Nauk Stosowanych, Ekonomia
  „Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie” , 
  promotor, dr Rafał Rembilas
2017
 • Prace doktorskie: Złote Pióro PZF: Milan Popowić, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
  „Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych przy użyciu technologii informatycznych” . 
  Rozprawa pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Niedźwiedzińskiego, Katedra Informatyki Ekonomicznej UŁ; promotor pomocniczy dr Łukasz Zakonnik Katedra Informatyki Ekonomicznej UŁ
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Magdalena Binięda , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji, Katedra prawa cywilnego, handlowego i ubezpieczeniowego
  Pojęcie i kwalifikacja prawna umowy Faktoringu”, promotor, prof. dr hab. Jacek Napierała
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Agnieszka Kubera, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania
  Faktoring a kredyt –alternatywy w zewnętrznym finansowaniu przedsiębiorstw”, promotor prof. Paweł Kosina
2016
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Ewelina Dras, Szkoła Główna Handlowa, Wydział Finanse i rachunkowość
  „Rynek usług faktoringowych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju” , promotor dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Wyróżnienie: Przemysław Kołnacki, Almamer Szkoła Wyższa, Warszawa, Wydział Ekonomiczny
  „Wpływ faktoringu na kondycję finansową przedsiębiorstwa”
  , promotor prof. Artur Fiks
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Aleksandra Dzik, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, finanse i rachunkowość
  „Faktoring jako niekonwencjonalna forma krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa”
  , promotor dr Joanna Fila
2015
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Hanna SkowrońskaSzkoła Główna Handlowa, Wydział finanse i rachunkowość
  „Surogaty kapitału a ryzyko przedsiębiorstwa”, 
  promotor, dr hab. Katarzyna Kreczmańska-GigolWyróżnienie: Aleksandra Supińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział prawa i administracji
  „Umowa faktoringu” , 
  promotor, prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
 • Wyróżnienie: Monika Maksimiuk, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział  ekonomiczny, finanse i rachunkowość
  Specyfika i perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce” promotor, dr Bartłomiej Twarowski
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Dominika Sowinska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział zarządzania, Finanse i rachunkowość
  „Faktoring jako nowoczesne źródło finansowania na polskim rynku finansowym”
  , promotor, dr Ewa Różańska
2014
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Piotr Koczar, Uniwersytet Warszawski, Wydział prawa i administracji
  „Przelew wierzytelności przyszłej na przykładzie cesji globalnej w umowie faktoringu” 
  , promotor, dr hab. prof. UW Jacek Wierciński
 • Wyróżnienie: Tomasz Baron, Uniwersytet Śląski, Wydział prawa i administracji
  „Charakter prawny umowy faktoringu”
  , promotor, prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Aleksandra Rydzewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział zarządzania
  „Rynek usług faktoringowych w Polsce w latach 2007 – 2001”
  , promotor, doc. dr Sławomir Wymysłowski
2013
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF : Joanna Wiśniewska, Uniwersytet Gdański, Wydział prawa i administracji
  „Faktoring jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa”
  , promotor, prof. UG, dr hab. Jerzy CiszewskiWyróżnienie: Agnieszka Domańska, Uniwersytet Gdański, Wydział zarządzania
  „Faktoring jako forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa”
  , promotor, dr Paweł AntonowiczWyróżnienie: Łukasz Ostrowski, Uniwersytet Szczeciński,  Wydział zarządzania i ekonomiki usług
  „Faktoring samorządowy z punktu widzenia głównych interesariuszy”
  , promotor, prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Anna Piotrowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział finansów i ubezpieczeń
  „Faktoring jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa”
  , promotor, dr Bożena FrączekWyróżnienie: Wojciech LatałaUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział zarządzania, informatyki i finansów
  „Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP”, 
  promotor, dr hab. Janusz Marek Lichtarski
2012
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska, Szkoła Głowna Handlowa, Wydział finanse i rachunkowość
  Ryzyko faktora a ryzyko banku udzielającego kredytów obrotowych”, promotor, dr Katarzyna Kreczmańska-GigolWyróżnienie: Anna Barek, Politechnika Gdańska, Wydział zarządzania i ekonomii
  „Konkurencyjność usługi faktoringowej w polskim systemie bankowym ze szczególnym uwzględnieniem sektora banków spółdzielczych”, promotor, dr inż. Krystian Zawadzki
 • Wyróżnienie: Agata Wasielewska, Szkoła Głowna Handlowa, Wydział finanse i rachunkowość
  „Działalność faktoringowa na rynku brytyjskim na przykładzie Bibby Financial Services”
  , promotor, dr Katarzyna Kreczmańska-GigolWyróżnienie: Michał Starzyński, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział  prawa i administracji
  Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw”, promotor, prof. dr hab. Zdzisław Gawlik
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Patrycja Żarska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra finansów
  „Faktoring narzędziem zarządzania płynnością przedsiębiorstwa”
  , promotor, dr Tomasz ZielińskiWyróżnienie: Andrzej Zawada, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra finansów
  „Rozwój faktoringu na rynku usług finansowych i jego wpływ na przedsiębiorstwo”
  , promotor, dr Maciej Baranowski
 • Wyróżnienie: Robert Wyderka, Uczelnia Łazarskiego, Wydział ekonomii i zarządzania
  „Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce”
  , promotor, dr Małgorzata Mikita
 • Wyróżnienie: Karolina Popko, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Finanse i rachunkowość
  Faktoring jako źródło finansowania transakcji w handlu międzynarodowym”, promotor, prof. dr hab. Jerzy WęcławskiWyróżnienie: Michał Piętka, Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
  „Ryzyko operacyjne faktora”
  , promotor, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
2011
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Agnieszka Lewestam, Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii
  Umowa faktoringowa”, promotor dr Agnieszka Łuszpak-ZającWyróżnienie: Katarzyna Dzida, Szkoła Głowna Handlowa, Wydział finanse i rachunkowość
  Faktoring jako metoda krótkoterminowego finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, promotor, dr Piotr Russel
 • Wyróżnienie: Malwina Łączyńska, Uniwersytet Gdański, Wydział ekonomiczny
  „Faktoring bankowy w Polsce”
  , promotor, prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-NeiderWyróżnienie: Ewelina Baran, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział zarządzania
  „Rozwój rynku faktoringowego w Polsce”
  , promotor, dr hab. Włodzimierz Rudny
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Marta Szczepańska, Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
  „Wpływ faktoringu na bilans faktoranta na przykładzie włoskiej spółki akcyjnej”
  , promotor,  dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  Wyróżnienie: Daria Sulowska, Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
  „Znaczenie usług faktoringowych dla rozwoju sektora bankowego w Polsce”
  , promotor, dr Marcin Mikołajczyk
  Wyróżnienie: Małgorzata Kuchta, Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
  „Faktoring a płynność finansowa małych, średnich i dużych przedsiębiorstw”
  , promotor, dr Katarzyna Kreczmańska-GigolWyróżnienie: Wioletta Anna Kowalczyk, Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
  Analiza porównawcza usług faktoringowych oferowanych przez banki oraz firmy specjalistyczne w Polsce”,  promotor, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
2010
 • Prace licencjackieZłote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska, Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
  „Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową”
  , promotor, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Wyróżnienie: Joanna Haczek, Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
  „Analiza porównawcza faktoringu w Polsce i w Niemczech”
  , promotor, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Wyróżnienie: Paweł Sztelmach, Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
  „Faktoring a forfaiting – analiza porównawcza”
  , promotor, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Wyróżnienie: Agata Wasielewska, Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
  „Świadczenie usług faktoringowych przez banki dla przedsiębiorstw”, 
  promotor, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Laureaci konkursu „Złote Pióro PZF”

2019
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Krzysztof Janek, Szkoła Główna Handlowa,
  „Motywy korzystania z faktoringu w polskich przedsiębiorstwach”,
 • Wyróżnienie: Michał Pokrzywa, Szkoła Główna Handlowa,
  „Wpływ zmian prawnych i technologicznych na rynek faktoringu w Polsce”,
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Aleksandra Pawlik, Szkoła Główna Handlowa,
  „Faktoring – formy, wpływ na działalność przedsiębiorstwa oraz perspektywy rozwoju rynku”,

2018
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Maciej Groszyk, Szkoła Główna Handlowa, Finanse i rachunkowość
  „Ryzyko operacyjne w działalności faktorów”, 
  promotor, prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kreczmańska – Gigol
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Patrycja Grabowska, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Wydział Nauk Stosowanych, Ekonomia
  „Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie” , 
  promotor, dr Rafał Rembilas
2017
 • Prace doktorskie: Złote Pióro PZF: Milan Popowić, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
  „Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych przy użyciu technologii informatycznych” . 
  Rozprawa pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Niedźwiedzińskiego, Katedra Informatyki Ekonomicznej UŁ; promotor pomocniczy dr Łukasz Zakonnik Katedra Informatyki Ekonomicznej UŁ
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Magdalena Binięda , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji, Katedra prawa cywilnego, handlowego i ubezpieczeniowego
  Pojęcie i kwalifikacja prawna umowy Faktoringu”, promotor, prof. dr hab. Jacek Napierała
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Agnieszka Kubera, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania
  Faktoring a kredyt –alternatywy w zewnętrznym finansowaniu przedsiębiorstw”, promotor prof. Paweł Kosina
2016
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Ewelina Dras, Szkoła Główna Handlowa, Wydział Finanse i rachunkowość
  „Rynek usług faktoringowych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju” , promotor dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

  Wyróżnienie: Przemysław Kołnacki
  , Almamer Szkoła Wyższa, Warszawa, Wydział Ekonomiczny
  „Wpływ faktoringu na kondycję finansową przedsiębiorstwa”
  , promotor prof. Artur Fiks
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Aleksandra Dzik, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, finanse i rachunkowość
  „Faktoring jako niekonwencjonalna forma krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa”
  , promotor dr Joanna Fila
2015
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Hanna SkowrońskaSzkoła Główna Handlowa, Wydział finanse i rachunkowość
  „Surogaty kapitału a ryzyko przedsiębiorstwa”, 
  promotor, dr hab. Katarzyna Kreczmańska-GigolWyróżnienie: Aleksandra Supińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział prawa i administracji
  „Umowa faktoringu” , 
  promotor, prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
 • Wyróżnienie: Monika Maksimiuk, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział  ekonomiczny, finanse i rachunkowość
  Specyfika i perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce” promotor, dr Bartłomiej Twarowski
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Dominika Sowinska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział zarządzania, Finanse i rachunkowość
  „Faktoring jako nowoczesne źródło finansowania na polskim rynku finansowym”
  , promotor, dr Ewa Różańska
2014
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Piotr Koczar, Uniwersytet Warszawski, Wydział prawa i administracji
  „Przelew wierzytelności przyszłej na przykładzie cesji globalnej w umowie faktoringu” 
  , promotor, dr hab. prof. UW Jacek Wierciński
 • Wyróżnienie: Tomasz Baron, Uniwersytet Śląski, Wydział prawa i administracji
  „Charakter prawny umowy faktoringu”
  , promotor, prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Aleksandra Rydzewska, Uniwersytet Warszawski, Wydział zarządzania
  „Rynek usług faktoringowych w Polsce w latach 2007 – 2001”
  , promotor, doc. dr Sławomir Wymysłowski
2013
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF : Joanna Wiśniewska, Uniwersytet Gdański, Wydział prawa i administracji
  „Faktoring jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa”
  , promotor, prof. UG, dr hab. Jerzy CiszewskiWyróżnienie: Agnieszka Domańska, Uniwersytet Gdański, Wydział zarządzania
  „Faktoring jako forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa”
  , promotor, dr Paweł AntonowiczWyróżnienie: Łukasz Ostrowski, Uniwersytet Szczeciński,  Wydział zarządzania i ekonomiki usług
  „Faktoring samorządowy z punktu widzenia głównych interesariuszy”
  , promotor, prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Anna Piotrowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział finansów i ubezpieczeń
  „Faktoring jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa”
  , promotor, dr Bożena FrączekWyróżnienie: Wojciech LatałaUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział zarządzania, informatyki i finansów
  „Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP”, 
  promotor, dr hab. Janusz Marek Lichtarski
2012
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska, Szkoła Głowna Handlowa, Wydział finanse i rachunkowość
  Ryzyko faktora a ryzyko banku udzielającego kredytów obrotowych”, promotor, dr Katarzyna Kreczmańska-GigolWyróżnienie: Anna Barek, Politechnika Gdańska, Wydział zarządzania i ekonomii
  „Konkurencyjność usługi faktoringowej w polskim systemie bankowym ze szczególnym uwzględnieniem sektora banków spółdzielczych”, promotor, dr inż. Krystian Zawadzki
 • Wyróżnienie: Agata Wasielewska, Szkoła Głowna Handlowa, Wydział finanse i rachunkowość
  „Działalność faktoringowa na rynku brytyjskim na przykładzie Bibby Financial Services”
  , promotor, dr Katarzyna Kreczmańska-GigolWyróżnienie: Michał Starzyński, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział  prawa i administracji
  Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw”, promotor, prof. dr hab. Zdzisław Gawlik
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Patrycja Żarska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra finansów
  „Faktoring narzędziem zarządzania płynnością przedsiębiorstwa”
  , promotor, dr Tomasz ZielińskiWyróżnienie: Andrzej Zawada, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra finansów
  „Rozwój faktoringu na rynku usług finansowych i jego wpływ na przedsiębiorstwo”
  , promotor, dr Maciej Baranowski
 • Wyróżnienie: Robert Wyderka, Uczelnia Łazarskiego, Wydział ekonomii i zarządzania
  „Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstw w Polsce”
  , promotor, dr Małgorzata Mikita
 • Wyróżnienie: Karolina Popko, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Finanse i rachunkowość
  Faktoring jako źródło finansowania transakcji w handlu międzynarodowym”, promotor, prof. dr hab. Jerzy WęcławskiWyróżnienie: Michał Piętka, Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
  „Ryzyko operacyjne faktora”
  , promotor, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
2011
 • Prace magisterskie: Złote Pióro PZF: Agnieszka Lewestam, Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii
  Umowa faktoringowa”, promotor dr Agnieszka Łuszpak-ZającWyróżnienie: Katarzyna Dzida, Szkoła Głowna Handlowa, Wydział finanse i rachunkowość
  Faktoring jako metoda krótkoterminowego finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, promotor, dr Piotr Russel
 • Wyróżnienie: Malwina Łączyńska, Uniwersytet Gdański, Wydział ekonomiczny
  „Faktoring bankowy w Polsce”
  , promotor, prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-NeiderWyróżnienie: Ewelina Baran, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział zarządzania
  „Rozwój rynku faktoringowego w Polsce”
  , promotor, dr hab. Włodzimierz Rudny
 • Prace licencjackie: Złote Pióro PZF: Marta Szczepańska, Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
  „Wpływ faktoringu na bilans faktoranta na przykładzie włoskiej spółki akcyjnej”
  , promotor,  dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  Wyróżnienie: Daria Sulowska, Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
  „Znaczenie usług faktoringowych dla rozwoju sektora bankowego w Polsce”
  , promotor, dr Marcin Mikołajczyk
  Wyróżnienie: Małgorzata Kuchta, Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
  „Faktoring a płynność finansowa małych, średnich i dużych przedsiębiorstw”
  , promotor, dr Katarzyna Kreczmańska-GigolWyróżnienie: Wioletta Anna Kowalczyk, Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
  Analiza porównawcza usług faktoringowych oferowanych przez banki oraz firmy specjalistyczne w Polsce”,  promotor, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
2010
 • Prace licencjackieZłote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska, Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
  „Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową”
  , promotor, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Wyróżnienie: Joanna Haczek, Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
  „Analiza porównawcza faktoringu w Polsce i w Niemczech”
  , promotor, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Wyróżnienie: Paweł Sztelmach, Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
  „Faktoring a forfaiting – analiza porównawcza”
  , promotor, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Wyróżnienie: Agata Wasielewska, Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów
  „Świadczenie usług faktoringowych przez banki dla przedsiębiorstw”, 
  promotor, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Aktualności

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2024

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2024

Polski Związek Faktorów rozpoczął postępowanie konkursowe na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą faktoringowi. Zgłoszenia prac składać można do 31 lipca 2024 r. Tegoroczna edycja odbywa się w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.  ...

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2023 rozstrzygnięty

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2023 rozstrzygnięty

Polski Związek Faktorów rozstrzygnął konkurs „Złote Pióro PZF” 2023 na najlepsze prace dyplomowe, poświęcone faktoringowi. Laureaci odebrali nagrody podczas XIV Międzynarodowego Kongresu Faktoringu.   W kategorii na najlepszą pracę magisterską nagrodę „Złote...

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2023

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2023

Polski Związek Faktorów rozpoczął postępowanie konkursowe na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą faktoringowi. Zgłoszenia prac składać można do 31 lipca 2023 r.   Celem konkursu jest promocja badań nad usługą faktoringu, prowadzonych...

Archiwum

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2022 rozstrzygnięty

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2022 rozstrzygnięty

Polski Związek Faktorów rozstrzygnął konkurs „Złote Pióro PZF” 2022 na najlepsze prace dyplomowe, poświęcone faktoringowi. Laureaci odebrali nagrody podczas XIII Międzynarodowego Kongresu Faktoringu.   W kategorii na najlepszą pracę magisterską nagrodę główną „Złote...

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2022

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2022

Polski Związek Faktorów rozpoczął postępowanie konkursowe na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą faktoringowi. Zgłoszenia prac składać można do 31 lipca 2022 r.   Celem konkursu jest promocja badań nad usługą faktoringu, prowadzonych...

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2021 rozstrzygnięty

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2021 rozstrzygnięty

Polski Związek Faktorów rozstrzygnął konkurs „Złote Pióro PZF” 2021 na najlepsze prace dyplomowe, poświęcone faktoringowi. Laureaci odebrali nagrody podczas XII Międzynarodowego Kongresu Faktoringu.   W kategorii na najlepszą pracę magisterską nagrodę główną „Złote...

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2021

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2021

Polski Związek Faktorów rozpoczął postępowanie konkursowe na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą faktoringowi. Zgłoszenia prac składać można do 31 lipca 2021 r.   Celem konkursu jest promocja badań nad usługą faktoringu, prowadzonych...

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2020 rozstrzygnięty

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2020 rozstrzygnięty

Polski Związek Faktorów rozstrzygnął konkurs „Złote Pióro PZF” 2020 na najlepsze prace dyplomowe, poświęcone faktoringowi. Laureaci odebrali nagrody podczas XI Międzynarodowego Kongresu Faktoringu - edycji online.   W kategorii na najlepszą pracę magisterską nagrodę...

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2020

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2020

Polski Związek Faktorów rozpoczął postępowanie konkursowe na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą faktoringowi. Zgłoszenia prac składać można do 31 lipca 2020 r.   Celem konkursu jest promocja badań nad usługą faktoringu, prowadzonych...

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2019 rozstrzygnięty

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2019 rozstrzygnięty

Polski Związek Faktorów rozstrzygnął konkurs „Złote Pióro PZF” 2019 na najlepsze prace dyplomowe, poświęcone faktoringowi. Laureaci odebrali nagrody podczas X Międzynarodowego Kongresu Faktoringu.   W kategorii na najlepszą pracę magisterską nagrodę główną „Złote...

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2019

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2019

Polski Związek Faktorów rozpoczął postępowanie konkursowe na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą faktoringowi. Zgłoszenia prac składać można do 31 lipca 2019 r.   Celem konkursu jest promocja badań nad usługą faktoringu, prowadzonych...

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2018 rozstrzygnięty

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2018 rozstrzygnięty

Jak co roku Polski Związek Faktorów nagrodził też laureatów w konkursie „Złote Pióro” 2018 na najlepsze prace dyplomowe, poświęconą faktoringowi.   W kategorii na najlepszą pracę magisterską nagrodę główną „Złote Pióro PZF” przyznano Maciejowi Groszykowi ze...

Archiwum

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2022 rozstrzygnięty

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2022 rozstrzygnięty

Polski Związek Faktorów rozstrzygnął konkurs „Złote Pióro PZF” 2022 na najlepsze prace dyplomowe, poświęcone faktoringowi. Laureaci odebrali nagrody podczas XIII Międzynarodowego Kongresu Faktoringu.   W kategorii na najlepszą pracę magisterską nagrodę główną „Złote...

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2022

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2022

Polski Związek Faktorów rozpoczął postępowanie konkursowe na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą faktoringowi. Zgłoszenia prac składać można do 31 lipca 2022 r.   Celem konkursu jest promocja badań nad usługą faktoringu, prowadzonych...

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2021 rozstrzygnięty

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2021 rozstrzygnięty

Polski Związek Faktorów rozstrzygnął konkurs „Złote Pióro PZF” 2021 na najlepsze prace dyplomowe, poświęcone faktoringowi. Laureaci odebrali nagrody podczas XII Międzynarodowego Kongresu Faktoringu.   W kategorii na najlepszą pracę magisterską nagrodę główną „Złote...

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2021

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2021

Polski Związek Faktorów rozpoczął postępowanie konkursowe na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą faktoringowi. Zgłoszenia prac składać można do 31 lipca 2021 r.   Celem konkursu jest promocja badań nad usługą faktoringu, prowadzonych...

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2020 rozstrzygnięty

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2020 rozstrzygnięty

Polski Związek Faktorów rozstrzygnął konkurs „Złote Pióro PZF” 2020 na najlepsze prace dyplomowe, poświęcone faktoringowi. Laureaci odebrali nagrody podczas XI Międzynarodowego Kongresu Faktoringu - edycji online.   W kategorii na najlepszą pracę magisterską nagrodę...

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2020

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2020

Polski Związek Faktorów rozpoczął postępowanie konkursowe na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą faktoringowi. Zgłoszenia prac składać można do 31 lipca 2020 r.   Celem konkursu jest promocja badań nad usługą faktoringu, prowadzonych...

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2019 rozstrzygnięty

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2019 rozstrzygnięty

Polski Związek Faktorów rozstrzygnął konkurs „Złote Pióro PZF” 2019 na najlepsze prace dyplomowe, poświęcone faktoringowi. Laureaci odebrali nagrody podczas X Międzynarodowego Kongresu Faktoringu.   W kategorii na najlepszą pracę magisterską nagrodę główną „Złote...

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2019

Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2019

Polski Związek Faktorów rozpoczął postępowanie konkursowe na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą faktoringowi. Zgłoszenia prac składać można do 31 lipca 2019 r.   Celem konkursu jest promocja badań nad usługą faktoringu, prowadzonych...

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2018 rozstrzygnięty

Konkurs „Złote Pióro PZF” 2018 rozstrzygnięty

Jak co roku Polski Związek Faktorów nagrodził też laureatów w konkursie „Złote Pióro” 2018 na najlepsze prace dyplomowe, poświęconą faktoringowi.   W kategorii na najlepszą pracę magisterską nagrodę główną „Złote Pióro PZF” przyznano Maciejowi Groszykowi ze...