Gospodarka powoli wychodzi z recesji

Gospodarka powoli wychodzi z recesji

Gospodarka powoli wychodzi z recesji Rok 2023 przyniósł znaczne spowolnienie polskiej gospodarki, pomimo utrzymującej się odporności na zawirowania przez znaczną część w 2022 r., kiedy to wojna w Ukrainie doprowadziła do dalszego wzrostu cen surowców i kolejnych...
Gospodarka w cieniu kryzysu

Gospodarka w cieniu kryzysu

Gospodarka w cieniu kryzysu Rok 2023 zaczyna się w niekorzystanym otoczeniu gospodarczym. Polska wchodzi w niego z inflacją najwyższą od 26 lat, najniższym poziomem optymizmu konsumentów, wysokimi stopami procentowymi, znacznym spowolnieniem tempa wzrostu...