Faktoring a inne usługi

Faktoring to sposób na uwolnienie środków na rozwój firmy. Gdy przedsiębiorca czeka na zapłatę faktur, jakie wystawił za dostarczony towar lub wyświadczone usługi, nie może jeszcze z nich skorzystać. Jeśli jednak przeniesie to zobowiązanie na firmę faktoringową, ta wypłaci większą część należności. Pozostałą zaś przekaże po otrzymaniu płatności ze strony partnera biznesowego przedsiębiorcy.

Taka formuła może wydawać się skomplikowana, dlatego bywa mylona z innymi rozwiązaniami. Błędnie przypisuje jej się cechy kredytu, windykacji a nawet ubezpieczenia.

Faktoring to sposób na uwolnienie środków na rozwój firmy. Gdy przedsiębiorca czeka na zapłatę faktur, jakie wystawił za dostarczony towar lub wyświadczone usługi, nie może jeszcze z nich skorzystać. Jeśli jednak przeniesie to zobowiązanie na firmę faktoringową, ta wypłaci większą część należności. Pozostałą zaś przekaże po otrzymaniu płatności ze strony partnera biznesowego przedsiębiorcy.

Taka formuła może wydawać się skomplikowana, dlatego bywa mylona z innymi rozwiązaniami. Błędnie przypisuje jej się cechy kredytu, windykacji a nawet ubezpieczenia.

Faktoring a inne usługi

Faktoring a kredyt

Faktoring jest sposobem na pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności. Nie jest jednak formą kredytu. Usługi te mogą wobec siebie stanowić rozwiązania alternatywne. Obie są metodą pozyskiwania środków. Mogą też nawzajem się uzupełniać. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorcy korzystali zarówno z kredytowania swojej działalności, jak i z faktoringu – dla zapewnienia bieżącej płynności.

Decyzja o wyborze jednej lub drugiej usługi zależy od sytuacji firmy i przyjętej przez jej właścicieli strategii działania. Występują między nimi istotne różnice.

Aby skorzystać z kredytu firma musi być w dobrej sytuacji ekonomicznej, mieć za sobą kilka lat stabilnego funkcjonowania i dysponować dobrej jakości zabezpieczeniami. Aby skorzystać z faktoringu nie trzeba spełniać takich warunków. Co więcej, proces uzyskania finansowania jest prosty i szybki. W przypadku kredytu, ryzyko wypłacalności kontrahentów pozostaje po stronie przedsiębiorcy. Natomiast w faktoringu – przejmuje je firma faktoringowa. I to właśnie jest fundamentalna różnica pomiędzy tymi dwiema usługami.

Faktoring a inne usługi

Faktoring a kredyt

Faktoring jest sposobem na pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności. Nie jest jednak formą kredytu. Usługi te mogą wobec siebie stanowić rozwiązania alternatywne. Obie są metodą pozyskiwania środków. Mogą też nawzajem się uzupełniać. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorcy korzystali zarówno z kredytowania swojej działalności, jak i z faktoringu – dla zapewnienia bieżącej płynności.

Decyzja o wyborze jednej lub drugiej usługi zależy od sytuacji firmy i przyjętej przez jej właścicieli strategii działania. Występują między nimi istotne różnice.

Aby skorzystać z kredytu firma musi być w dobrej sytuacji ekonomicznej, mieć za sobą kilka lat stabilnego funkcjonowania i dysponować dobrej jakości zabezpieczeniami. Aby skorzystać z faktoringu nie trzeba spełniać takich warunków. Co więcej, proces uzyskania finansowania jest prosty i szybki. W przypadku kredytu, ryzyko wypłacalności kontrahentów pozostaje po stronie przedsiębiorcy. Natomiast w faktoringu – przejmuje je firma faktoringowa. I to właśnie jest fundamentalna różnica pomiędzy tymi dwiema usługami.

Faktoring a inne usługi

Faktoring a windykacja

Przedsiębiorcy utożsamiają faktoring z windykacją należności z tytułu niezapłaconych faktur. Niesłusznie. Firmy faktoringowe przejmują od przedsiębiorców ryzyko płatnicze i sytuacja ekonomiczna partnera biznesowego przedsiębiorcy staje się ich sprawą. Jednak nie świadczą one na rzecz swoich klientów usług windykacyjnych.

Windykacja należności jest natomiast usługą składającą się z wielu elementów, które w faktoringu nie występują, jak choćby postępowanie egzekucyjne czy obrót wierzytelnościami.

Podstawowym cele faktoringu jest finansowanie działalności przedsiębiorcy.

Faktoring a inne usługi

Faktoring a windykacja

Przedsiębiorcy utożsamiają faktoring z windykacją należności z tytułu niezapłaconych faktur. Niesłusznie. Firmy faktoringowe przejmują od przedsiębiorców ryzyko płatnicze i sytuacja ekonomiczna partnera biznesowego przedsiębiorcy staje się ich sprawą. Jednak nie świadczą one na rzecz swoich klientów usług windykacyjnych.

Windykacja należności jest natomiast usługą składającą się z wielu elementów, które w faktoringu nie występują, jak choćby postępowanie egzekucyjne czy obrót wierzytelnościami.

Podstawowym cele faktoringu jest finansowanie działalności przedsiębiorcy.

Faktoring a inne usługi

Faktoring a ubezpieczenie

W faktoringu występuje pojęcie przejęcia ryzyka. Bywa, że usługę tę kojarzy się z ubezpieczeniem należności. Wprawdzie w jednej i drugiej ofercie występuje transfer ryzyka niewypłacalności kontrahentów z przedsiębiorcy na instytucję finansową, jednak zakres świadczeń jest w obu przypadkach inny.

W ubezpieczeniu ochroną objęty jest cały obrót jaki osiąga przedsiębiorca. Natomiast faktoring obejmować może wskazane przez niego faktury lub podmioty, z którymi współpracuje.

Tym co jednak wyróżnia go w stopniu największym jest finansowanie działalności przedsiębsiębiorcy.

Faktoring a inne usługi

Faktoring a ubezpieczenie

W faktoringu występuje pojęcie przejęcia ryzyka. Bywa, że usługę tę kojarzy się z ubezpieczeniem należności. Wprawdzie w jednej i drugiej ofercie występuje transfer ryzyka niewypłacalności kontrahentów z przedsiębiorcy na instytucję finansową, jednak zakres świadczeń jest w obu przypadkach inny.

W ubezpieczeniu ochroną objęty jest cały obrót jaki osiąga przedsiębiorca. Natomiast faktoring obejmować może wskazane przez niego faktury lub podmioty, z którymi współpracuje.

Tym co jednak wyróżnia go w stopniu największym jest finansowanie działalności przedsiębsiębiorcy.