Jak to działa?

Finansowanie faktur,
czyli zamiana należności na gotówkę

Faktoring to dla przedsiębiorców wygodny sposób pozyskiwania środków na finansowanie działalności. Jest przy tym doskonałą formą zabezpieczenia przez ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Oferta jest łatwo dostępna, ponieważ uzyskanie finansowania opiera się w niej wyłącznie na wystawionych fakturach. Dzięki swej przystępności zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców i stała się najszybciej rozwijającą się usługą finansową. Oferujący ją faktorzy są dla podmiotów gospodarczych prawdziwymi partnerami finansowymi.

W praktyce usługa polega na zamianie należności na gotówkę. W przypadku, gdy kontrahent zwleka z płatnością za dostarczony towar lub usługę, przedsiębiorca ma zablokowane środki na dalszy rozwój swojej firmy. Faktoring pozwala mu je uwolnić. Firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy część pieniędzy wynikających z faktury, a wobec dłużnika podejmuje działania zmierzające do uzyskania zapłaty. Gdy ją otrzyma, wypłaca przedsiębiorcy pozostałą część środków. Dzięki temu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.

Jak działa faktoring

Finansowanie faktur,
czyli zamiana należności na gotówkę

Faktoring to dla przedsiębiorców wygodny sposób pozyskiwania środków na finansowanie działalności. Jest przy tym doskonałą formą zabezpieczenia przez ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Oferta jest łatwo dostępna, ponieważ uzyskanie finansowania opiera się w niej wyłącznie na wystawionych fakturach. Dzięki swej przystępności zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców i stała się najszybciej rozwijającą się usługą finansową. Oferujący ją faktorzy są dla podmiotów gospodarczych prawdziwymi partnerami finansowymi.

W praktyce usługa polega na zamianie należności na gotówkę. W przypadku, gdy kontrahent zwleka z płatnością za dostarczony towar lub usługę, przedsiębiorca ma zablokowane środki na dalszy rozwój swojej firmy. Faktoring pozwala mu je uwolnić. Firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy część pieniędzy wynikających z faktury, a wobec dłużnika podejmuje działania zmierzające do uzyskania zapłaty. Gdy ją otrzyma, wypłaca przedsiębiorcy pozostałą część środków. Dzięki temu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.

Jak działa faktoring
[smartslider3 slider=3]

Jak to działa w praktyce

Faktoring jest usługą przyjazną przedsiębiorcy. Każdy kto z niej korzysta, może liczyć na finansowanie, na podstawie codziennie wystawionych faktur. Zabezpiecza sobie w ten sposób dostęp do pieniędzy bez względu na to, czy kontrahenci będą regulować należności za usługi, czy też nie. Ryzyko z tym związane przejmuje na siebie firma faktoringowa.

Jak to działa w praktyce

Faktoring jest usługą przyjazną przedsiębiorcy. Każdy kto z niej korzysta, może liczyć na finansowanie, na podstawie codziennie wystawionych faktur. Zabezpiecza sobie w ten sposób dostęp do pieniędzy bez względu na to, czy kontrahenci będą regulować należności za usługi, czy też nie. Ryzyko z tym związane przejmuje na siebie firma faktoringowa.
Jak działa faktoring
Jak działa faktoring

Przykład

Spółka transportowa zrealizowała usługi, za które wystawiła fakturę opiewającą na kwotę 70 tys. zł + VAT. Od wielu lat korzysta ona z finansowania bieżącej działalności w formie faktoringu. Dlatego fakturę przekazała obsługującej ją w tym zakresie wyspecjalizowanej firmie. Kontrahent otrzymał natomiast stosowną informację na ten temat.   Faktor przelał na konto firmy transportowej 80 proc. należności wynikającej ze wspomnianej faktury. Następnie kontrahent uregulował płatność. Dzięki temu firma faktoringowa mogła przekazać spółce transportowej pozostałą część należności.

Koszt dla pojedynczej faktury z 60-dniowym terminem płatności wynosi około 0,6% w przypadku faktoringu z regresem i 0,8% dla faktoringu bez regresu.

Przykład

Spółka transportowa zrealizowała usługi, za które wystawiła fakturę opiewającą na kwotę 70 tys. zł + VAT. Od wielu lat korzysta ona z finansowania bieżącej działalności w formie faktoringu. Dlatego fakturę przekazała obsługującej ją w tym zakresie wyspecjalizowanej firmie. Kontrahent otrzymał natomiast stosowną informację na ten temat.   Faktor przelał na konto firmy transportowej 80 proc. należności wynikającej ze wspomnianej faktury. Następnie kontrahent uregulował płatność. Dzięki temu firma faktoringowa mogła przekazać spółce transportowej pozostałą część należności.

Koszt dla pojedynczej faktury z 60-dniowym terminem płatności wynosi około 0,6% w przypadku faktoringu z regresem i 0,8% dla faktoringu bez regresu.