Czas na swobodniejszy dostęp firm do finansowania

Czas na swobodniejszy dostęp firm do finansowania

Czas na swobodniejszy dostęp firm do finansowania Konieczność uwolnienia przedsiębiorców od barier w sięganiu po środki na działalność to główny wniosek z tegorocznej edycji Kongresu Faktoringu. Zniknąć powinien zakaz cesji, który powoduje zatory płatnicze. Dlatego...

Polacy są w faktoringowym lesie

Polacy są w faktoringowym lesie 50 proc. polskich przedsiębiorców, prowadzących zarówno duże, jak i małe firmy, nie chce płacić za faktoring, czyli wykup przez faktora nieprzeterminowanych wierzytelności wynikających z faktur — to dane z badania przeprowadzonego...