Faktoring to nie kredyt ani nie pożyczka

Faktoring to nie kredyt ani nie pożyczka Różnice kursowe powstałe wskutek zawarcia umowy faktoringu nie są przychodem ani kosztem – orzekł NSA – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.    Podmiot, który przejął firmę faktoringową stał się stroną zawartych przez nią...