Faktoring to nie kredyt ani nie pożyczka

kwi 16, 2018 | Faktoring w mediach

Różnice kursowe powstałe wskutek zawarcia umowy faktoringu nie są przychodem ani kosztem – orzekł NSA – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. 

 

Podmiot, który przejął firmę faktoringową stał się stroną zawartych przez nią umów faktoringu. Część nabytych w ten sposób wierzytelności była w walutach obcych, przez co powstały dodatnie bądź ujemne różnice kursowe. Podmiot przejmujący chciał zaliczyć pierwsze do przychodów, a drugie do kosztów, stosując przepisy o CIT, dotyczące kredytów lub pożyczek – pisze Dziennik Gazeta Prawna.

 

Nie zgodziła się na to Izba Skarbowa. Tego samego zdania był zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, jak i Naczelny Sąd Administracyjny – informuje gazeta.

 

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 kwietnia 2018 r.