Upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w I kwartale 2018 r. – raport Coface

kwi 5, 2018 | Badania i raporty

W I kwartale 2018 roku liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 213, czyli o 13 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (wg danych na koniec marca 2018).

 

Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości (128 tj. 60 proc.). Liczba postępowań restrukturyzacyjnych, wprowadzonych z początkiem 2016 roku wraz z nowym prawem upadłościowym, wzrosła o 10 proc. (porównując I kw. 2018 r. z I kw. 2017 r.), niemniej jednak ich udział we wszystkich postępowaniach jest porównywalny w obu analizowanych okresach.

 

Wśród postępowań restrukturyzacyjnych najwięcej odnotowano przyspieszonych postępowań układowych (48), a najmniej postępowań o zatwierdzenie układu (1). Znaczący wzrost odnotowano w przypadku postępowań sanacyjnych – ich liczba wzrosła o blisko 65 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwięcej, bo 65 upadłości i restrukturyzacji zanotowano w produkcji, było to o 30 proc więcej niż w I kw. 2017 r. W handlu sytuacja nie zmieniła się, natomiast w transporcie oraz w budownictwie wyniki są porównywalne z analogicznym okresem 2017 r.

 

Więcej na stronie Coface