PZF partnerem Forum Finansowania Agrobiznesu

mar 18, 2024 | Informacje prasowe

Polski Związek Faktorów został partnerem Forum Finansowania Agrobiznesu 2024, organizowanego przez Związek Banków Polskich. Wydarzenie odbędzie się w dn. 27-28 marca w warszawskim hotelu Novotel Airport.

 

Forum Finansowania Agrobiznesu to coroczna konferencja oraz okrągły stół bankowo-agrobiznesowy, skoncentrowany na zarządzaniu finansami obu środowisk, poświęcony priorytetom współpracy obu sektorów oraz sektorów wspierających. Polski przemysł rolno-spożywczy jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki kraju. Wartość tego rynku wynosi ok. 400 mld zł rocznie. Wartość rynku samej produkcji rolnej w Polsce to ponad 120 mld zł rocznie. Branża ta odpowiada za ponad 9 proc. całkowitej produkcji wytworzonej i 6 proc. łącznej wartości dodanej brutto. Dlatego tak ważna jest harmonijna współpraca tego sektora z rynkiem finansowym.

 

Tegoroczna edycja Forum skupi się na najistotniejszych aspektach współpracy agrobiznesu i instytucji finansowych w kontekście zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej i przyszłych wyzwań.

 

Forum 2024 będzie wyjątkową okazją do podzielenia się wiedzą, doświadczeniami i pomysłami między liderami agrobiznesu, przedstawicielami sektora bankowego oraz ekspertami związanymi z rozwojem gospodarczym, rozwojem lokalnym, finansowym i technologicznym. Celem spotkania będzie stworzenie przestrzeni dla konstruktywnego dialogu, inspirujących dyskusji i wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

 

Podczas wydarzenia poruszone zostaną kluczowe tematy, takie jak:
·     Strategiczny okrągły stół: Rolnicy-Bankowcy-Politycy- czy potrafią się dogadać ?
·     Finansowanie inwestycji w sektorze rolno-spożywczym
·     Smart farming i cyfryzacja agrobiznesu
·     Usługi finansowe dla zrównoważonego rolnictwa
·     Partnerzy rolnika w programach publicznych

 

Forum odbędzie w dn. 27-28 marca 2024 r. w hotelu Novotel Warszawa Airport, przy ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie.

Więcej informacji na stronie: www.ZBP.pl/FFA

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. O przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy!