VI Międzynarodowy Kongres Faktoringu


17 września 2015, Warszawa

17 września 2015 w warszawskim hotelu Marriott odbył się VI Międzynarodowy Kongres Faktoringu, zorganizowany przez Polski Związek Faktorów. W Kongresie wzięło udział 190 osób, repezentujących 65 różnych firm i instytucji, przybyli również goście z zagranicy, m.in. liderzy międzynarodowych federacji faktoringowych oraz eksperci i praktycy w zakresie obrotu wierzytelnościami z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Holandii. Ich obecność to niewątpliwy dowód uznania dla osiągnięć polskich faktorów.
O Kongresie
Już po raz szósty spotkali się reprezentanci 24 instytucji finansowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów, przedstawiciele spółek sektora usług finansowych i banków, dostawcy usług dla branży oraz pracownicy naukowi i studenci uczelni ekonomicznych. Ci ostatni są zawsze szczególnie zainteresowani wynikami konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu faktoringu: “Złote Pióro PZF”.

Kongres otworzył Dariusz Steć, nowy przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF. Warto również wspomnieć o innych zmianach, które zaszły w ostatnim czasie w Związku: powołane zostały specjalistyczne zespoły robocze -zespół ds. statystyki (pracami którego kieruje Dariusz Steć), zespół ds. szkoleń (Jerzy Dąbrowski), zespół prawny (Andrzej Żbikowski), zespół ds. marketingu i promocji (Jarosław Jaworski).

VI Międzynarodowy Kongres Faktoringu był doskonałą okazją do poznania najnowszych trendów w Polsce I na świecie, wymiany doświadczeń, integracji branży, a także zacieśnienia relacji pomiędzy faktorami, pośrednikami finansowymi, bankami i ubezpieczycielami.

Program
Warszawa, 17 września 2015

08:15 – 09:00 Rejestracja Uczestników, kawa powitalna
09:00 – 09:05 Otwarcie obrad VI Kongresu Dariusz Steć
09:05 – 09:35 Sytuacja finansowa przedsiebiorstw a faza cyklu koniunktury w Polsce Jakub Borowski
09:35 – 10:30 Informacje branżowe:
Polska
Świat
Dariusz Steć
Peter Mulroy
10:30 – 11:10 Faktoring w Polsce w 2015 – dyskusja panelowa Mirosław Jakowiecki, Małgorzata Szymańska, Andrzej Żbikowski, Sebastian Grabek
moderator: Jerzy Dąbrowski
11:10 – 11:20 Ogłoszenie wyników konkursu „Złote Pióro PZF” Komitet Wykonawczy
11:20 – 11:35 Przerwa kawowa
11:35 – 12:05 Współpraca faktorów z ubezpieczycielami – dyskusja panelowa Dariusz Poniewierka, Michał Fidut, Bartłomiej Szlaz, moderator: Jarosław Jaworski
12:05 – 12:25 „To what extend can new technologies influence the business strategy in providing optimum risk management?” (Jak nowoczesne technologie wpływają na zorientowane na optymalne zarządzanie ryzykiem strategie biznesowe?) Peter Klaus
12:25 – 12:45 „Establishing a successful bridge between the physical and financial supply” (Tworzenie efektywnego finansowania łańcucha dostaw) David L. Loseby
12:45 – 13:05 Nowości produktowe na rynkach Peter Brinsley
13:05 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:15 Sesje warsztatowe:
I. Finansowanie łańcucha dostaw
II. Nowoczesny marketing usług faktoringowych
Steven van der Hooft
Mark Mandula
15:15 – 15:40 Przerwa kawowa
15:40 – 17:00 Kontynuacja sesji warsztatowych:
I. Finansowanie łańcucha dostaw
II. Nowoczesny marketing usług faktoringowych
Steven van der Hooft
Mark Mandula
17:00 Podsumowanie i zakończenie obrad VI Kongresu
Prelegenci
Pet Mulroyer, Factors Chain International, Sekretarz Generalny
Dariusz Steć, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Członek Zarządu, BRE Faktoring SA
Jerzy Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Dyrektor Generalny Bibby FS
Mirosław Jakowiecki, Prezes Zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Małgorzata Szymańska, Dyrektor Departamentu Faktoringu BOŚ Bank
Andrzej Żbikowski, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Doradca Zarządu ING CF
Sebastian Grabek, Dyrektor ds. Faktoringu, HSBC
Jarosław Jaworski, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes Zarządu Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Peter Brinsley, Point Forward. Przewodniczący Komitetu Edukacji IFG
Mark S. Mandula, United Capital Funding Corp., Managing Partner
David L. Loseby, Group Procurement Director, Arriva plc
Dariusz Poniewierka, Prezes Zarzadu KUKE S.A.
Michał Fidut, Dyrektor Regionu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.
Peter Klaus, Deputy General Manager at Eurofactor AG
Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska
Steven van der Hooft, Interchain, Holandia
Bartłomiej Szlaz, Dyrektor Regionu Warszawa, Atradius
Laureaci konkursu ||Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów||
Prace magisterskie Złote Pióro PZF:

  • Hanna Skowrońska, Szkoła Główna Handlowa, Wydział finanse i rachunkowość „Surogaty kapitału a ryzyko przedsiębiorstwa” promotor: prof. dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Wyróżnienie: Aleksandra Supińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział prawa i administracji, „Umowa faktoringu” promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
  • Monika Maksimiuk, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział ekonomiczny, finanse i rachunkowość, „Specyfika i perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce”, promotor: dr Bartłomiej Twarowski

Prace licencjackie Złote Pióro PZF:

  • Dominika Sowinska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział zarządzania, finanse i rachunkowość „Faktoring jako nowoczesne źródło finansowania na polskim rynku finansowym,” promotor: dr Ewa Różańska
Partnerzy
Sponsor główny
Asseco Business Solutions
Sponsorzy
HPD Software eSourcing Krajowy Rejestr Długów
Patronat medialny
Puls Biznesu BCR Publishing
O Kongresie
Już po raz szósty spotkali się reprezentanci 24 instytucji finansowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów, przedstawiciele spółek sektora usług finansowych i banków, dostawcy usług dla branży oraz pracownicy naukowi i studenci uczelni ekonomicznych. Ci ostatni są zawsze szczególnie zainteresowani wynikami konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu faktoringu: “Złote Pióro PZF”.

Kongres otworzył Dariusz Steć, nowy przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF. Warto również wspomnieć o innych zmianach, które zaszły w ostatnim czasie w Związku: powołane zostały specjalistyczne zespoły robocze -zespół ds. statystyki (pracami którego kieruje Dariusz Steć), zespół ds. szkoleń (Jerzy Dąbrowski), zespół prawny (Andrzej Żbikowski), zespół ds. marketingu i promocji (Jarosław Jaworski).

VI Międzynarodowy Kongres Faktoringu był doskonałą okazją do poznania najnowszych trendów w Polsce I na świecie, wymiany doświadczeń, integracji branży, a także zacieśnienia relacji pomiędzy faktorami, pośrednikami finansowymi, bankami i ubezpieczycielami.

Prelegenci
Pet Mulroyer, Factors Chain International, Sekretarz Generalny
Dariusz Steć, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Członek Zarządu, BRE Faktoring SA
Jerzy Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Dyrektor Generalny Bibby FS
Mirosław Jakowiecki, Prezes Zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Małgorzata Szymańska, Dyrektor Departamentu Faktoringu BOŚ Bank
Andrzej Żbikowski, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Doradca Zarządu ING CF
Sebastian Grabek, Dyrektor ds. Faktoringu, HSBC
Jarosław Jaworski, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes Zarządu Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Peter Brinsley, Point Forward. Przewodniczący Komitetu Edukacji IFG
Mark S. Mandula, United Capital Funding Corp., Managing Partner
David L. Loseby, Group Procurement Director, Arriva plc
Dariusz Poniewierka, Prezes Zarzadu KUKE S.A.
Michał Fidut, Dyrektor Regionu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.
Peter Klaus, Deputy General Manager at Eurofactor AG
Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska
Steven van der Hooft, Interchain, Holandia
Bartłomiej Szlaz, Dyrektor Regionu Warszawa, Atradius
Laureaci konkursu ||Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów||
Prace magisterskie Złote Pióro PZF:

  • Hanna Skowrońska, Szkoła Główna Handlowa, Wydział finanse i rachunkowość „Surogaty kapitału a ryzyko przedsiębiorstwa” promotor: prof. dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Wyróżnienie: Aleksandra Supińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział prawa i administracji, „Umowa faktoringu” promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
  • Monika Maksimiuk, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział ekonomiczny, finanse i rachunkowość, „Specyfika i perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce”, promotor: dr Bartłomiej Twarowski

Prace licencjackie Złote Pióro PZF:

  • Dominika Sowinska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział zarządzania, finanse i rachunkowość „Faktoring jako nowoczesne źródło finansowania na polskim rynku finansowym,” promotor: dr Ewa Różańska
Partnerzy
Sponsor główny
Asseco Business Solutions
Sponsorzy
HPD Software eSourcing Krajowy Rejestr Długów
Patronat medialny
Puls Biznesu BCR Publishing