Konkurs „Złote Pióro PZF” – edycja 2024

sty 27, 2024 | Informacje prasowe, Konkursy

Polski Związek Faktorów rozpoczął postępowanie konkursowe na najlepszą pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą faktoringowi. Zgłoszenia prac składać można do 31 lipca 2024 r. Tegoroczna edycja odbywa się w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.

 

Celem konkursu jest promocja badań nad usługą faktoringu, prowadzonych w instytucjach akademickich w Polsce oraz popularyzacja wiedzy o faktoringu na wyższych uczelniach i w otoczeniu biznesowym.

 

Laurem w konkursie jest „Złote Pióro” oraz nagroda pieniężna. Przyznana zostanie autorom najlepszych prac doktorskich, dyplomowych I i II stopnia instytucji akademickich obejmujących tematykę faktoringu.

 

W wyniku postępowania konkursowego przyznawane są: nagroda główna oraz dwa wyróżnienia w kategoriach: I – prace doktorskie; II – prace magisterskie; III – prace licencjackie.

 

Zgłoszenie do konkursu można dokonać przesyłając lub składając prace do PZF w formie wydruku oraz pliku tekstowym (MS Office, Word, Open Office). Prace dyplomowe można przesyłać również w wersji elektronicznej na adres email: pzf@faktoring.pl.

 

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej 2024, ustanowionego przez Senat RP dla upamiętnienia 100-lecia reform gospodarczych Władysława Grabskiego oraz 100-lecia powstania polskiego złotego, a także 100-ej rocznicy powstania Banku Polskiego, 100-ej rocznicy powołania do życia Banku Gospodarstwa Krajowego – pełniącego po dziś dzień istotną rolę w stymulowaniu i wspieraniu rozwoju gospodarczego oraz 100-lecia wydania „Bankructwa Małego Dżeka” książki Janusza Korczaka – powieści, która stała się pierwszym przewodnikiem przedsiębiorczości, kładąc tym samym podwaliny dla polskiej edukacji ekonomicznej. Konkurs „Złote Pióro” jest oficjalnie zgłoszoną inicjatywą, realizowaną jako istotna cześć szerokiego pakietu działań zawartych w programie rocznicowym.

 

Więcej szczegółów w Regulaminie Konkursu.

Dotychczasowe edycje znaleźć można w Archiwum Konkursu.

Zobacz plakat konkursowy: