Alternatywne formy finansowania MŚP

wrz 20, 2023 | Faktoring w mediach

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkie znaczenie dla gospodarki mają małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednak często mają one problemy w pozyskaniu środków na rozwój. Wtedy liczą się zróżnicowane ich źródła, które mogą być znaczącym lub głównym uzupełnieniem oferty bankowej.

 

Jak informował w lipcu 2023 r. portal Statista, obecnie w Unii Europejskiej działa ok. 23,1 mln małych i średnich przedsiębiorstw, przy czym zdecydowana większość z nich to mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż dziewięć osób. 1,35 mln to małe firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników, a ok. 206,6 tys. podmiotów zatrudniało od 50 do 249 osób. W Niemczech 82% wartości dodanej kraju pochodzi od firm MŚP, a w całej UE wnoszą one do gospodarki średnio ok. 56%. W tegorocznym raporcie PARP o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, podano iż stanowi on przeważającą większość firm w Polsce, bo aż 99,8%.

 

Faktoring i mikrofaktoring

 

Jednym ze sposobów poprawy płynności finansowej małych firm jest korzystanie z faktoringu. Jak podaje Polski Związek Faktorów, nasi faktorzy na sfinansowanie w pierwszym półroczu br. bieżącej działalności krajowych przedsiębiorstw przeznaczyli blisko 225,7 mld zł. Oznacza to, że wykupili wierzytelności w formie faktur o łącznej wartości o 1,2% wyższej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. Faktury na gotówkę zamieniło ponad 24 tys. firm. Przekazały one do sfinansowania 12,7 mln dokumentów płatniczych.

 

PZF skupia obecnie większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce. Należy do niego pięć banków komercyjnych, 19 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania oraz sześć podmiotów o statusie partnera. Jak powiedział Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF, w ostatnich latach obserwuje się większą otwartość rynku faktoringowego na współpracę z segmentem mikro i małych firm. Wielu faktorów przygotowało przeznaczone dla tych grup programy finansowania, uwzględniające specyfikę prowadzonego przez nie biznesu. W ten sposób przedsiębiorcy uzyskali bardzo szeroki wybór oferty finansowania faktoringowego.

 

Więcej w magazynie Bank.