PZF przystąpił do inicjatywy ustanowienia roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej

lip 5, 2023 | Bez kategorii, Informacje prasowe

Polski Związek Faktorów przyłączył się do inicjatywy ustanowienia roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej oraz wyraził gotowość udziału tym projekcie w roli Partnera Wspierającego.

W przyszłym roku przypada setna rocznica reform gospodarczych Władysława Grabskiego, a także 100-lecie powstania polskiego złotego, 100-lecie powstania Banku Polskiego, 100-lecie powstania Banku Gospodarstwa Krajowego, pełniącego po dziś dzień istotną rolę w stymulowaniu i wspieraniu rozwoju gospodarczego oraz 100-lecie wydania powieści Janusza Korczaka ,,Bankructwa małego Dżeka”, która stała się pierwszym przewodnikiem przedsiębiorczości, kładąc tym samym podwaliny dla polskiej edukacji ekonomicznej. Będzie to więc niepowtarzalna okazja do podkreślenia kluczowej roli edukacji ekonomicznej w codziennym życiu Polek i Polaków.

Porozumienie na rzecz zainicjowania Roku Edukacji Ekonomicznej zawarło pięć największych organizacji skupionych wokół idei edukacji ekonomicznej: Warszawski Instytut Bankowości (koordynator), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja GPW, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Do końca czerwca inicjatywę poparło już ponad 700 podmiotów z całej Polski.

 

Polski Związek Faktorów doceniając istotną rolę jaką pełni edukacja z zakresu wiedzy ekonomicznej, przystąpił do inicjatywy w roli Partnera Wspierającego. 

 

Sekretariat Komitetu Organizacyjnego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 prowadzi Warszawski Instytut Bankowości (www.wib.org.pl).

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.ree2024.pl