Nowy Komitet Wykonawczy PZF

maj 15, 2020 | Informacje prasowe

Jarosław Jaworski, Country Manager Coface w Polsce, został nowym Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów. Wyboru dokonali jednomyślnie członkowie KW.

 

Walne Zgromadzenie Członków PZF 8 maja 2020 r. powołało Jarosława Jaworskiego, dotychczasowego Członka Komisji Rewizyjnej, do składu Komitetu Wykonawczego. Głosowanie odbyło się w związku z końcem kadencji Sebastiana Grabka, dotychczasowego Przewodniczącego.

 

Następnie Komitet Wykonawczy na posiedzeniu 15 maja 2020 r. wybrał Jarosława Jaworskiego na Przewodniczącego.

 

Jarosław Jaworski nadzoruje rozwój wszystkich obszarów działalności grupy Coface w Polsce: ubezpieczenia należności, faktoringu, informacji gospodarczej oraz windykacji B2B.

 

Do Coface dołączył w 2006 roku, biorąc na siebie odpowiedzialność za wprowadzenie na polski rynek spółki faktoringowej Coface, która obecnie jest jednym z liczących się graczy na rynku i największym faktorem niebankowym w Polsce. Przez wiele lat był Członkiem Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej PZF.

 

Obecnie Komitet Wykonawczy PZF działa w składzie: Jarosław Jaworski – Przewodniczący, Jerzy Dąbrowski – Wiceprzewodniczący, Konrad Klimek – Wiceprzewodniczący i Andrzej Żbikowski – Wiceprzewodniczący.

 

W związku z przejściem Jarosława Jaworskiego z Komisji Rewizyjnej do Komitetu Wykonawczego, Walne Zgromadzenie Członków PZF uzupełniło skład Komisji. Wybrało do niej Macieja Wituckiego, Prezesa Zarządu BPS Faktor S.A.

 

Obecnie Komisja Rewizyjna działa w składzie: Stanisław Atanasow, Paweł Kacprzak, Maciej Witucki.

 

Więcej na temat władz PZF na stronie Władz Związku.