Faktoring sprawdza się w kryzysie

kwi 28, 2020 | Faktoring w mediach

Obroty branży w ciągu pierwszych trzech miesięcy wzrosły o 13,7 proc. Jednak następny kwartał może nie być już tak dobry, czytamy w Pulsie Biznesu.

 

Polski Związek Faktorów (PZF) podał wyniki za pierwszy kwartał tego roku. Firmy faktoringowe nabyły w tym czasie wierzytelności wynikające z faktur wystawionych przez krajowych przedsiębiorców o łącznej wartości 71,2 mld zł. 

 

Branża odnotowała aż 13,7 – procentowy wzrost obrotów. Kolejny kwartał może nie być tak dobry, zauważa gazeta.

 

Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 16,4 tys. przedsiębiorstw, najczęściej małych i średnich. Wystawiły one blisko 3,4 mln faktur, na podstawie których krajowi faktorzy udzielili finansowania. Jeśli chodzi o usługi oferowane przez firmy członkowskie PZF, wciąż najpopularniejszy jest faktoring pełny, czyli z ubezpieczeniem na wypadek braku zapłaty za dostarczone towary lub usługi ze strony kontrahentów. W jego ramach podmioty zrzeszone w PZF objęły w 2019 r. blisko 35,9 mld zł wierzytelności, co stanowi 50,5 proc. obrotów całego rynku. Ponadto faktoring międzynarodowy rozwijał się szybciej niż krajowy. Zanotował wzrost o 15,4 proc. w stosunku do poprzedniego roku i stanowi obecnie 17,2 proc. obrotów.

 

Więcej w Pulsie Biznesu.