26 MARCA 2018

Krajowa Izba Podatkowa zaprasza na szkolenie pt. „Split payment – nowy rejestr VAT oraz inne zagadnienia z podatku VAT”, które odbędzie się 6 marca 2018 r. w Gliwicach.

Szkolenie ma na celu omówienie ważnych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które wchodzą w życie w 2018 r. Przede wszystkim zostaną omówione zagadnienia związane z mechanizmem podzielonej płatności (split payment), które skutkować będą znacznymi utrudnieniami w zakresie płynności finansowej podatników. Dodatkowo zostanie poruszona tematyka zapobiegania przez organy podatkowe oszustwom podatkowym. Omówione zostaną nowe rejestry podatników VAT oraz podmiotów, którym odmówiono rejestracji lub, które wykreślono z rejestrów.

W toku szkolenia zostaną również omówione problematyczne zagadnienia związane z transakcjami (krajowymi, jak i transgranicznymi) objętymi odwrotnym obciążeniem. Ponadto w trakcie szkolenia zostanie zwrócona uwaga na zmiany w zakresie kas rejestrujących, które następują w 2018 r. oraz zagadnienia ewidencji podatkowych, które przede wszystkim są związane z obowiązkami dotyczącymi jednolitego pliku kontrolnego (JPK).

Szkolenie adresowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, oraz wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami „split payment” oraz rozliczania podatku VAT.

Więcej na: https://www.izbapodatkowa.pl/split-payment-nowy-rejestr-vat-oraz-inne-zagadnienia-z-podatku-vat,11,7348