Rozwój rynku faktoringu w Polsce i na świecie, zmiany w otoczeniu prawnym, możliwości wykorzystania zagranicznych doświadczeń na polskim rynku, a także adaptowanie nowych technologii – to najważniejsze tematy VIII edycji Międzynarodowego Kongresu Faktoringu, który odbył się 28 września 2017 r. w warszawskim hotelu Hilton. Doroczne wydarzenie skupiło ekspertów z kraju i zagranicy, oraz przyciągnęło 240 uczestników. Po raz pierwszy w historii głos w dyskusji zabrali także klienci korzystający z faktoringu. 

 

– To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu spotkań menedżerów i praktyków faktoringu i finansów w Polsce. Udział w nim biorą uznani eksperci z całego świata – powiedział Dariusz Steć, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów. – Omawiane są tu najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed dostawcami usług faktoringowych zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach – dodał Dariusz Steć.

Tegoroczna edycja poświęcona była ocenie szans i zagrożeń dla branży w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym i prawnym, a także wykorzystaniu nowych technologii w biznesie i usługach finansowych, a w szczególności – faktoringu. Eksperci podjęli również temat możliwości adaptacji doświadczeń zagranicznych na rynek polski.

Gośćmi specjalnymi Kongresu byli:

  • gen. Roman Polko, doktor nauk wojskowych specjalizujący się w kierowaniu organizacją,
  • Erik Timmermans, Zastępca Sekretarza Generalnego FCI, międzynarodowej organizacji skupiającej firmy faktoringowe z całego świata,
  • Jeff Longhurst, Dyrektor Commercial and Asset-Based Finance UK Finance, brytyjskiego stowarzyszenia reprezentującego branżę faktoringową.

 

Sztuka zarządzania

 

Pierwszą część Kongresu otworzył gen. Roman Polko. Przedstawił koncepcję zarządzania organizacją, opartą na strategicznym planowaniu wykorzystywanym w nowoczesnej wojskowości.  Jego zdaniem strategie i taktyki obierane przez dowódców dają się z powodzeniem wykorzystywać na polu walki konkurencyjnej.

– Nie łudźcie się, że najtrudniej jest wygrać pierwszą wojnę. Prawdziwe wyzwanie to: nie przegrać kolejnej. A do tego nie wystarczy, że wczoraj byliście świetni. Jutro musicie być jeszcze lepsi – zachęcał słuchaczy Roman Polko.

Przedstawił zalety wynikające ze współdziałania w biznesie. Jako klucz do sukcesu wskazał ścisły podział obowiązków w zespole. Pokazał przy tym, jak wyeliminować przeszkody stojące na drodze do celu.

– Biznes od lat korzysta z mądrości wojskowych, sprawdzonych w boju strategii dowodzenia, budowania zespołu, inspirowania do działania, przezwyciężania kryzysów i zwyciężania w walce – podsumował Roman Polko.

 

Rynek z wielkim potencjałem

 

Część poświęconą bezpośrednio problematyce faktoringu otworzyła prezentacja Dariusza Stecia, wiceprezesa zarządu mFaktoring i przewodniczącego komitetu wykonawczego PZF. Przedstawił dane wskazujące, że rynek ten rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Utrzymujące się dwucyfrowe tempo wzrostu pokazuje, że klienci w pełni doceniają zalety jego oferty. Przed rynkiem rysuje się więc perspektywa dalszego rozwoju.

W pierwszym półroczu 2017 r. obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów zwiększyły się o 13,6 proc. do 83,6 mld zł. Jednak jest coś, co cieszy branżę jeszcze bardziej: liczba klientów, która po raz pierwszy w historii wzrosła tak samo jak kwota wierzytelności powierzonych firmom faktoringowym. Już ponad 8,1 tys. podmiotów gospodarczych korzysta z tych usług.

– Wprowadzamy nowe rozwiązania, przeznaczone dla firm różnej wielkości i różnej dynamice rozwoju, dzięki czemu coraz więcej podmiotów korzysta z oferty faktoringowej. O tym czy nasz wzrost jest stabilny, przekonamy się już niebawem, analizując wyniki za trzeci kwartał tego roku – podsumował Dariusz Steć.

 

Światowe trendy w faktoringu

 

Faktoring rozwija się dynamicznie na całym świecie. Najszybciej rośnie jednak na kontynencie europejskim. Dane w tym zakresie przedstawił Erik Timmermans, Zastępca Sekretarza Generalnego FCI, międzynarodowej organizacji skupiającej firmy faktoringowe z całego świata,

– W ciągu ostatnich 20 lat nasz sektor urósł pięciokrotnie. Obecnie działalność faktoringową na świecie prowadzi 2800 firm. Obsługują 670 tysięcy klientów – powiedział Erik Timmermans.

Obroty światowego rynku faktoringowego sięgają dziś 2,5 biliona euro. Sektor ten jest też istotnym pracodawcą. Zatrudnia 61 tys. pracowników.

Blisko połowę podmiotów świadczących usługi faktoringowe stanowią banki, a kolejną 1/4 – podmioty od nich zależne.

 

Dalszy wzrost rynku będzie dynamiczny czy stabilny?

 

Pierwszy panel dyskusyjny dotyczył przyszłości rynku faktoringu w Polsce. Poprowadził go Dariusz Steć. Uczestnicy zwrócili przede wszystkim uwagę na rosnącą liczbę firm korzystających z faktoringu.

– Jeszcze do końca 2016 r. mieliśmy do czynienia z szybciej rosnącymi obrotami. To sugerowało, że wyniki na naszym rynku są realizowane przede wszystkim dużymi transakcjami. Tymczasem dla sektora jest korzystniej, jeśli proporcje te są odwrócone, czyli tempo przyrostu liczby klientów jest większe – zauważył Paweł Kacprzak, dyrektor ds. faktoringu w Raiffeisen Polbanku.

Zainteresowanie wzbudzał także rozwój nowych technologii. Zdaniem ekspertów, pojawienie się na rynku faktoringowym fintechów stanowi na razie uzupełnienie oferty.

– Jak dotąd wykorzystały one po prostu niezagospodarowaną niszę. Odbiorcami ich usługi są mikroprzedsiębiorstwa, których faktorzy jeszcze nie obsługują. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości przyjdzie nam konkurować o tego samego klienta – wyjaśniał Tomasz Mazurkiewicz prezes ING Commercial Finanse.

Sporo uwagi poświęcono możliwym barierom w rozwoju faktoringu w Polsce. Za taką uważa się dziś wprowadzenie do polskiego prawa mechanizmu podzielonej płatności.

– Stosowanie mechanizmu będzie na szczęście dobrowolne. Dlatego wiele zależeć będzie od tego jak zachowają się dłużnicy. Ilu klientów naszych kontrahentów zdecyduje się na takie rozwiązanie. to ciągle wielka niewiadoma – uważa Konrad Klimek, prezes zarządu KUKE Finance.

 

Zmiany prawne – szanse i wyzwania

 

Kolejny panel dyskusyjny został poświęcony czekającym cały rynek finansowy zmianom przepisów w obszarach: ochrony danych osobowych, podzielonej płatności, e-faktury oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Moderatorem panelu był Andrzej Żbikowski, doradca zarządu ING Corporate Finance i wiceprzewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Ważnym wyzwaniem dla branży będzie także przygotowanie się na adaptację do wytycznych płynących z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Jak podkreślała Katarzyna Ułasiuk z firmy iSecure, z dniem 25 maja 2018 r. zmieni się bardzo wiele.

– Zacznie wtedy obowiązywać unijne rozporządzenie ws. ochrony danych osobowych. Ma ono ujednolicić zasady w całej Unii Europejskiej. Poważniejsze ich naruszenia będzie wymagało zgłoszenia do GIODO. Za wykroczenia będą grozić surowe kary – tłumaczy Katarzyna Ułasiuk.

Uwagę zwraca też wprowadzenie podzielonej płatności, która ma wejść w życie w przyszłym roku. – Kupujący towar lub usługę będzie przelewał na zwykły rachunek sprzedawcy tylko kwotę netto. Równowartość podatku od towarów i usług będzie trafiać na rachunek VAT. Pieniądze na nim zgromadzone będą własnością sprzedawcy, ale dostęp do nich będzie ograniczony – tłumaczył zasady tego rozwiązania Tadeusz Białek, dyrektor zespołu prawno – legislacyjnego Związku Banków Polskich.

Korzystnie na rozwój usług faktoringowych powinno natomiast wpłynąć zacieśnianie przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Mecenas Arkadiusz Korzeniewski, partner w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki, wskazywał, że faktoring może zyskać na przyszłych przepisach w tym zakresie.

Podobnie oceniono wprowadzenie standardu e-faktury. Wojciech Trusz naczelnik wydziału rynku cyfrowego i nowych technologii w Ministerstwie Rozwoju zapewniał, że administracja publiczna będzie gotowa na czas na to, by je odbierać od biznesu.

 

Stabilny rynek brytyjski

 

W kolejnej części Kongresu Jeff Longhurst, Dyrektor Commercial and Asset-Based Finance UK Finance, brytyjskiego stowarzyszenia reprezentującego branżę faktoringową, przedstawił dane dotyczące rozwoju brytyjskiego rynku faktoringowego.

Sektor ten generuje dziś obroty na poziomie 150 miliardów futów rocznie. Obsługuje 42 tys. podmiotów gospodarczych. Podobnie jak na każdym innym rynku, klienci najpowszechniej korzystają tu z faktoringu krajowego.

Rynek brytyjski w porównaniu z rynkiem polski cechuje znacznie większy stopień stabilizacji. Wzrost ma tu charakter o wiele mniej dynamiczny.

Jako ciekawostkę Jeff Longhurst zaprezentował dane dotyczące udziału fintechów w rynku brytyjskim. Obecnie generują one 0,2 proc. obrotów sektora.

 

Klienci doceniają faktoring

 

Trzeci panel dyskusyjny był całkowicie nowatorską próbą nawiązania prawdziwego dialogu z klientami, korzystającymi z usług faktorów. Sebastian Grabek, dyrektor departamentu faktoringu w Banku HSBC i wiceprzewodniczący komitetu wykonawczego PZF, pytał o korzyści, jakie oferta ta przynosi przedsiębiorcom.

– Bez faktoringu nie byłoby rozwoju naszej firmy – podkreślał Damian Atroszczak, członek zarządu i dyrektor finansowy firmy Granit-Color. Zaczynaliśmy jako start-up i utrzymanie płynności finansowej było jednym z głównych warunków przetrwania. Ponadto bank, który nas kredytował, opuszczał polski rynek. Dlatego musieliśmy poszukać nowego rozwiązania. Zapewniła je nam właśnie usługa faktoringowa – dodał.

Podobnego zdania był Grzegorz Wielopolski, właściciel firmy Art. Progres. – O wyborze faktoringu zdecydowała sytuacja finansowa mojej firmy. Po okresie silnej prosperity, przyszedł czas spowolnienia i spadła nasza płynność. Szukaliśmy różnych form finansowania. Za faktoringiem przemawiała jego elastyczność – podkreślał.

Korzyści te klienci wymieniali niezależnie od branży, w jakiej działają. – Nasz biznes jest rozłożony w czasie. Cechuje go sezonowość – zauważał Marcin Świrad, prezes zarządu Airtel Systems. – Obroty rynku, na którym działamy zależą od inwestycji firm, którym oferujemy nasze produkty. To zmusza nas do stosowania wydłużonych terminów płatności. Dlatego korzystamy z różnych źródeł finansowania, wśród których nie może zabraknąć faktoringu – powiedział.

– Przy rosnącej liczbie faktur wystawianych przez podmioty dynamicznie rozwijające się, faktoring staje się dobrym sposobem na poprawienie płynności. Jeśli idzie w parze ze sprawnym systemem informatycznym, wówczas pozwala także zmniejszyć obciążenie dla działów księgowych – podsumowała  Katarzyna Lomankiewicz, dyrektor departamentu skarbu w firmie ABC Data.

 

Konkurs „Złote Pióro” rozstrzygnięty!

 

Polski Związek Faktorów rozstrzygnął też konkurs „Złote Pióro PZF 2017” na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką, poświęconą faktoringowi.

W kategorii na najlepszą pracę doktorską nagrodę „Złote Pióro PZF” przyznano Milanowi Popowiciowi, za pracę pt.„Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych przy użyciu technologii informatycznych”. Rozprawy bronił na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

W kategorii na najlepszą pracę magisterską nagrodę „Złote Pióro PZF” przyznano Magdalenie Biniędzie z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za pracę pt. „Pojęcie i kwalifikacja prawna umowy Faktoringu”.

W kategorii na najlepszą pracę licencjacką wyróżnienie otrzymała Agnieszka Kubera z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za pracę pt. „Faktoring a kredyt – alternatywy w zewnętrznym finansowaniu przedsiębiorstw”.

Komitet Wykonawczy Polskiego Związku Faktorów serdecznie gratuluje laureatom!