VII Międzynarodowy Kongres Faktoringu


22 – 23 września 2016, Warszawa

VII Międzynarodowy Kongres Faktoringu był kolejnym spotkaniem przedstawicieli polskiego i międzynarodowego środowiska faktoringowego, podczas którego podjęto dyskusję nad problemami i wyzwaniami stojącymi przed dostawcami usług faktoringowych. W konferencji wzięli udział prezesi firm faktoringowych, dyrektorzy departamentów finansowania handlu w bankach, przedstawiciele środowiska naukowego, oraz firm infrastruktury współpracującej z branżą.

Najważniejsze tematy obrad VII MKF to:

  • Wpływ nowych technik i technologii na biznes i branżę finansową
  • Szanse i zagrożenia dla branży faktoringowej w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym, prawnym i politycznym
  • Podobieństwa i różnice rynku polskiego i rynków zagranicznych
  • Banki o faktoringu
O Kongresie
22 i 23 września .2016 w Warszawie odbył się 7 Międzynarodowy Kongres Faktoringu. W wydarzeniu, organizowanym przez Polski Związek Faktorów, wzięło udział ponad 200 ekspertów z kraju i zagranicy. Prezentacje i dyskusje w czasie Kongresu koncentrowały się na analizie aktualnych tendencji rynkowych, przyszłości branży w Polsce i na świecie, a także analizie otoczenia ekonomicznego i prawnego w jakim działa branża. Wiele miejsca poświęcono ewolucji narzędzi FinTech.

O wyzwaniach stojących przed branżą faktoringową, wpływie nowych technik i technologii na biznes i branżę, szansach i zagrożeniach dla branży w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym, prawym i politycznym, podobieństwach i różnicach między faktoringowym rynkiem polskim a rynkami zagranicznymi oraz o tym, jak banki postrzegają faktoring, dyskutowano 22 i 23 września w warszawskim hotelu Hilton.

VII Międzynarodowy Kongres Faktoringu otworzył Dariusz Steć, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 uczestników – zarówno przedstawicieli działających w Polsce firm faktoringowych, jak i międzynarodowych organizacji branżowych. Obecnie do PZF należy 24 członków, w tym 5 banków komercyjnych i 19 samodzielnych podmiotów wyspecjalizowanych w faktoringu. PZF to dziś 134 mld zł obrotów łącznie, ponad 7 tys. klientów, 136 tys. odbiorców i ponad 6,5 mln faktur.

Program
Warszawa, Hotel Hilton, 22/23 września 2016

Kongres odbywa się w XV roku działalności PZF – jubileusz jest motywem przewodnim Kongresu

DZIEŃ PIERWSZY

09:00 – 09:30 Rejestracja i kawa powitalna
09:30 – 09:35 Otwarcie VII Międzynarodowego Kongresu Faktoringu Dariusz Steć (PZF)
09:35 – 10:00 Co najbliższe 20 lat przyniesie branży finansowej? Steve Box (CEO International Bibby Financial Services)
10:00 – 10:50 Aktualna sytuacja na rynku faktoringowym:
w Polsce
na świecie
Dariusz Steć
Erik Timmermans (FCI+IFG)
10:50 – 11:20 Przerwa kawowa
11:20 – 12:00 Panel I – Szanse i zagrożenia dla branży faktoringowej w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym i prawnym Paneliści: Jarosław Jaworski (Coface Factoring Poland), Paweł Tomala (BGŻ BNP Paribas Faktoring), Łukasz Kozioł (BPH)
Moderator: Jerzy Dąbrowski
12:00 – 12:30 Wręczenie nagród w konkursie o „Złote Pióro PZF” Komitet Wykonawczy
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:00 Wymiana handlowa Polska/Niemcy – szanse dla branży faktoringowej Hendrik Harms (DFB; FCI+IFG)
14:00 – 14:45 Panel II – Czy Europa utrzyma pozycję światowego lidera faktoringu? Paneliści: Stephane Becoulet (BGŻ BNP Paribas Faktoring), Maurice Tracey (BZ WBK Faktor), Daniela Bonzanini (IFIS Finance/IFIS Banca), Hendrik Harms (Deutsche Factoring Bank/FCI+IFG); Moderator: Paweł Kacprzak
14:45 – 15:15 Przerwa kawowa
15:15 – 15:45 Prezentacje sponsorów
15:45 – 16:30 Przyszłość Faktoringu. Lojalność klienta. Mark Mandula (UCF)
16:30 Podsumowanie i zakończenie obrad VII Kongresu Dariusz Steć
18:00 Jubileuszowy bankiet

DZIEŃ DRUGI

09:00 – 09:45 Rejestracja i kawa powitalna
09:45 – 09:50 Otwarcie II dnia obrad VII MKF Dariusz Steć
09:50 – 10:30 Panel I – Kamienie milowe faktoringu w Polsce Paneliści: Jerzy Ostrowski, Andrzej Żbikowski, Mirosław Jakowiecki; Moderator: Małgorzata Szymańska
10:30 – 11:10 „Sprawność i poprawność językowa” – wykład prof. Jerzy Bralczyk
11:10 – 11:40 Przerwa kawowa
11:40 – 12:20 Panel II – Czy kredyt jest lepszy od faktoringu? Paneliści: Przemysław Gdański (mBank), Andrzej Gliński (Millennium), Jan Czeremcha (Raiffeisen Polbank); Moderator: Sebastian Grabek
12:20 – 12:50 Panel III – Faktoring w oczach laureatów konkursu o „złote pióro PZF” Paneliści: Łukasz Ostrowski (Deutsche Bank), Piotr Koczar (INF CF); Moderator: Agnieszka Dąbrowska
12:50 Podsumowanie i zakończenie II dnia obrad VII Kongresu
Zebranie ankiet ewaluacyjnych
Dariusz Steć
13:00 Lunch
Prelegenci
Jerzy Bralczyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim
Dariusz Steć, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Wiceprezes Zarządu mFaktoring
Jerzy Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Dyrektor Generalny Bibby FS
Mirosław Jakowiecki, Ekspert. Forum Faktoringu
Małgorzata Szymańska, Dyrektor Departamentu Faktoringu BOŚ Bank
Andrzej Żbikowski, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Doradca Zarządu ING CF
Sebastian Grabek, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Dyrektor ds. Faktoringu, HSBC
Jarosław Jaworski, Prezes Zarządu Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Daniela Bonzanini, Factors Chain International, Chairlady; (Banca IFIS S.p.A.)
Erik Timmermans, Wiceprzewodniczący FCI, Przewodniczący EU Federation for Factoring & Commercial Finance
Hendrik Harms, Deutsche Factoring Bank, CEO, Niemcy
Maurice Tracey, Prezes Zarządu BZWBK Faktor
Stephane Becoulet, Prezes Zarządu BGŻ BNP Paribas Faktoring
Steve Box, CEO International Bibby Financial Services
Paweł Kacprzak, Dyrektor ds. faktoringu w Raiffeisen Polbank
Przemysław Gdański, wiceprezes zarządu, mBank SA
Jan Czeremcha, Wiceprezes Zarządu Raiffeisen Bank Polska
Agnieszka Dąbrowska, analityk, mFaktoring S.A.
Andrzej Gliński, Członek Zarządu Banku Millennium SA
Jerzy Ostrowski, Ekspert. Były Prezes Zarządu Handlowy Heller i BGŻ BNP Paribas Faktoring
Łukasz Ostrowski, Deutsche Bank Polska
Mark Mandula, Managing Partner, United Capital Funding Corp.
Piotr Koczar, mBank
Paweł Tomala, Dyrektor ds. sprzedaży, Członek Zarządu BGŻ BNP Paribas Faktoring
Łukasz Kozioł, Starszy Menadżer Produktu BPH

Laureaci konkursu ||Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów||
W kategorii prac magisterskich pierwsze miejsce zajęła Ewelina Dras (Szkoła Główna Handlowa) za pracę pt. „Rynek usług faktoringowych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju” pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol, wyróżnienie natomiast uzyskała praca Przemysława Kołnackiego (Almamer) pt. „Wpływ faktoringu na kondycję finansową przedsiębiorstwa” (promotor: prof. Artur Fuks). W konkursie na najlepszą pracę licencjacką „Złote Pióro PZF” przyznano Aleksandrze Dzik (Uniwersytet Łódzki) za pracę pt. „Faktoring jako niekonwencjonalna forma krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa”, napisaną pod kierunkiem dr Joanny Fili.
O Kongresie
22 i 23 września .2016 w Warszawie odbył się 7 Międzynarodowy Kongres Faktoringu. W wydarzeniu, organizowanym przez Polski Związek Faktorów, wzięło udział ponad 200 ekspertów z kraju i zagranicy. Prezentacje i dyskusje w czasie Kongresu koncentrowały się na analizie aktualnych tendencji rynkowych, przyszłości branży w Polsce i na świecie, a także analizie otoczenia ekonomicznego i prawnego w jakim działa branża. Wiele miejsca poświęcono ewolucji narzędzi FinTech.

O wyzwaniach stojących przed branżą faktoringową, wpływie nowych technik i technologii na biznes i branżę, szansach i zagrożeniach dla branży w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym, prawym i politycznym, podobieństwach i różnicach między faktoringowym rynkiem polskim a rynkami zagranicznymi oraz o tym, jak banki postrzegają faktoring, dyskutowano 22 i 23 września w warszawskim hotelu Hilton.

VII Międzynarodowy Kongres Faktoringu otworzył Dariusz Steć, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 uczestników – zarówno przedstawicieli działających w Polsce firm faktoringowych, jak i międzynarodowych organizacji branżowych. Obecnie do PZF należy 24 członków, w tym 5 banków komercyjnych i 19 samodzielnych podmiotów wyspecjalizowanych w faktoringu. PZF to dziś 134 mld zł obrotów łącznie, ponad 7 tys. klientów, 136 tys. odbiorców i ponad 6,5 mln faktur.

Prelegenci
Jerzy Bralczyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim
Dariusz Steć, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Wiceprezes Zarządu mFaktoring
Jerzy Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Dyrektor Generalny Bibby FS
Mirosław Jakowiecki, Ekspert. Forum Faktoringu
Małgorzata Szymańska, Dyrektor Departamentu Faktoringu BOŚ Bank
Andrzej Żbikowski, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Doradca Zarządu ING CF
Sebastian Grabek, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Dyrektor ds. Faktoringu, HSBC
Jarosław Jaworski, Prezes Zarządu Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Daniela Bonzanini, Factors Chain International, Chairlady; (Banca IFIS S.p.A.)
Erik Timmermans, Wiceprzewodniczący FCI, Przewodniczący EU Federation for Factoring & Commercial Finance
Hendrik Harms, Deutsche Factoring Bank, CEO, Niemcy
Maurice Tracey, Prezes Zarządu BZWBK Faktor
Stephane Becoulet, Prezes Zarządu BGŻ BNP Paribas Faktoring
Steve Box, CEO International Bibby Financial Services
Paweł Kacprzak, Dyrektor ds. faktoringu w Raiffeisen Polbank
Przemysław Gdański, wiceprezes zarządu, mBank SA
Jan Czeremcha, Wiceprezes Zarządu Raiffeisen Bank Polska
Agnieszka Dąbrowska, analityk, mFaktoring S.A.
Andrzej Gliński, Członek Zarządu Banku Millennium SA
Jerzy Ostrowski, Ekspert. Były Prezes Zarządu Handlowy Heller i BGŻ BNP Paribas Faktoring
Łukasz Ostrowski, Deutsche Bank Polska
Mark Mandula, Managing Partner, United Capital Funding Corp.
Piotr Koczar, mBank
Paweł Tomala, Dyrektor ds. sprzedaży, Członek Zarządu BGŻ BNP Paribas Faktoring
Łukasz Kozioł, Starszy Menadżer Produktu BPH

Laureaci konkursu ||Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów||
W kategorii prac magisterskich pierwsze miejsce zajęła Ewelina Dras (Szkoła Główna Handlowa) za pracę pt. „Rynek usług faktoringowych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju” pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol, wyróżnienie natomiast uzyskała praca Przemysława Kołnackiego (Almamer) pt. „Wpływ faktoringu na kondycję finansową przedsiębiorstwa” (promotor: prof. Artur Fuks). W konkursie na najlepszą pracę licencjacką „Złote Pióro PZF” przyznano Aleksandrze Dzik (Uniwersytet Łódzki) za pracę pt. „Faktoring jako niekonwencjonalna forma krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa”, napisaną pod kierunkiem dr Joanny Fili.