IV Międzynarodowy Kongres Faktoringu


19 – 20 września 2013, Warszawa

Międzynarodowe spotkania praktyków i teoretyków faktoringu znalazły swoje stałe miejsce w kalendarzu. 19 i 20 września 2013 w warszawskim hotelu Sheraton odbędzie się IV Międzynarodowy Kongres Faktoringu. Będzie to kolejna w cyklu konferencja zorganizowana przez Polski Związek Faktorów. Polscy i międzynarodowi eksperci będą dyskutować nad najważniejszymi aktualnymi problemami branży oraz nad przyszłością faktoringu. Wyjątkową rangę wydarzenia nadaje udział licznej międzynarodowej reprezentacji firm faktoringowych oraz krajowych i międzynarodowych federacji faktorów. Nasz Kongres jest jedną z nielicznych sytuacji, kiedy liderzy konkurujących ze sobą federacji faktorów wystąpią wspólnie przed uczestnikami konferencji.
O Kongresie
W kolejnej edycji Kongresu do stałych gości zagranicznych z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Rosji, Belgii i Włoch, dołączyli reprezentanci faktorów amerykańskich i tureckich. Krajowych faktorów reprezentowali przedstawiciele 21 firm należących do PZF.

IV Kongres po raz pierwszy w historii obradował przez dwa dni, dzięki czemu wszyscy uczestnicy zyskali możliwość przeprowadzenia głębszych analiz, porównań i dyskusji. Pierwszy dzień obrad poświęcony został problematyce faktoringu w kontekście międzynarodowym, drugi dzień – problematyce krajowej.

Program
19 i 20 września 2013, Hotel Sheraton w Warszawie

DZIEŃ PIERWSZY
08:00 – 09:00 Rejestracja Uczestników; Kawa Powitalna
09:00 – 09:05 Otwarcie Kongresu
09:05 – 09:40 Wykład nt. Aktualnej Sytuacji Gospodarczej, prof. Witold Orłowski
09:40 – 10:30 Świat Faktoringu w 2013. Fotografia branży z perspektywy międzynarodowej. Federacje faktorów – „co robimy dla faktorów?” – działania realizowane i planowane
10:30 – 10:45 Przerwa Kawowa
10:45 – 11:30 Faktoring 2013. Spowolnienie gospodarcze, kryzys – wpływ na branżę, Dostęp do kapitału, Postawy klientów, Ryzyka sektorowe i ryzyka specyficzne
11:30 – 12:15 Faktoring 2013. Federacje faktorów – integracja czy rozproszenie? Platformy wymiany informacji, Granice konkurencji między faktorami, Konkurencyjność usług „faktoringo-podobnych”. Zmiany w modelu współpracy w systemie „dwóch faktorów”. Zasoby i jakość kadr
12:15 – 12:45 Prezentacja – Asseco BS, sponsor główny Kongresu
12:45 – 13:00 „Złote Pióro 2013” – wręczenie nagród
13:00 – 13:45 Lunch
13:45 – 14:10 Faktoring w banku, czy u niezależnego faktora? Spojrzenie z Europy
14:10 – 15:00 Ewolucja branży. Produkty, Regulacja rynku. Nowe podejście do ryzyka, Wymagania klientów
15:00 – 15:45 Zmiany w marketingu usług faktoringowych. Nowe narzędzia marketingowe. Wykorzystanie mediów elektronicznych. Portale społecznościowe
15:45 – 16:00 Przerwa Kawowa
16:00 – 16:15 Prezentacja – Comarch – sponsor Kongresu
16:15 – 16:45 Faktoring – Aspekty Podatkowe. Prezentacja – Deloitte – partner merytoryczny
16:45 – 17:30 Wykorzystanie mediów i portali społecznościowych w marketingu usług faktoringowych
17:30 Zamknięcie pierwszego dnia obrad Kongresu
DZIEŃ DRUGI
Sesja zamknięta, tylko dla członków PZF
08:30 – 09:00 Kawa Powitalna
09:00 – 09:45 Potencjalne zagrożenia dla rynku faktoringu w Polsce. Wykład – Piotr Kuczyński
09:45 – 10:30 Płaszczyzny współpracy faktorów – prezentacje wyników pracy grup problemowych: Konsorcja faktorów. Przejmowanie klientów Współpraca w obsłudze klientów
10:30 – 11:00 Serwis kawowy
11:00 – 11:15 Prezentacja wprowadzająca do dyskusji
11:15 – 13:00 Konkurencja między faktorami. „Niszczy, czy wzmacnia?” – dyskusja panelowa z udziałem słuchaczy.
Formy i środki stosowane w walce konkurencyjnej. Pola konkurencji. Grupy kapitałowe – konkurencja wewnątrz grupy? Granice dopuszczalnej rywalizacji. Racjonalne uzasadnienie form, metod i środków stosowanych w konkurencji. „Kodeks dobrych praktyk” faktorów polskich. Alianse.
13:00 Zamknięcie Kongresu
Prelegenci
Witold Orłowski, Profesor nauk ekonomicznych
Josep Selles, Eurofactor Hiszpania, Dyrektor Generalny
Erik Timmermans, Secretary General, International Factors Group
Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes Zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu Banku Millennium S.A.
Jarosław Jaworski, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes Zarządu Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Peter Mulroy, Factors Chain International, Sekretarz Generalny
John Gielen, EU Federation for Factoring and Commercial Finance Industry, Przewodniczący
Kate Sharp, Asset Based Finance Association, CEO
Corneliu Robu, National Factoring Company (Rosja), Wiceprezes Zarządu
Jerzy Ostrowski, BNP Paribas Factor, Prezes Zarządu
Filiz Unal, Factoring Dernegi (Turcja), Sekretarz Generalny
Andrzej Żbikowski, ING Commercial Finance Polska, Prezes Zarządu
Rony Hamaui, Associacione Italiana per il Factoring, Vice President; (Mediafactor S.p.A. CEO)
Krzysztof Kuniewicz, Bibby Financial Services, Dyrektor Generalny
Mark S. Mandula, United Capital Funding Corp., Managing Partner
Piotr Kuczyński, Xelion, Analityk
Robert Piotr Jurkiewicz, Deloitte Doradztwo Podatkowe Menedżer w Zespole ds. Instytucji Finansowych
Magdalena Wessel, Deutcher Factoring – Verband e.V., Head of Legal Department
Daniela Bonzanini, Factors Chain International, Chairlady; (Banca IFIS S.p.A.)
Filip Genov, UniCredit Factoring S.p.A., Business Development Director

O Kongresie
W kolejnej edycji Kongresu do stałych gości zagranicznych z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Rosji, Belgii i Włoch, dołączyli reprezentanci faktorów amerykańskich i tureckich. Krajowych faktorów reprezentowali przedstawiciele 21 firm należących do PZF.

IV Kongres po raz pierwszy w historii obradował przez dwa dni, dzięki czemu wszyscy uczestnicy zyskali możliwość przeprowadzenia głębszych analiz, porównań i dyskusji. Pierwszy dzień obrad poświęcony został problematyce faktoringu w kontekście międzynarodowym, drugi dzień – problematyce krajowej.

Prelegenci
Witold Orłowski, Profesor nauk ekonomicznych
Josep Selles, Eurofactor Hiszpania, Dyrektor Generalny
Erik Timmermans, Secretary General, International Factors Group
Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes Zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu Banku Millennium S.A.
Jarosław Jaworski, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes Zarządu Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Peter Mulroy, Factors Chain International, Sekretarz Generalny
John Gielen, EU Federation for Factoring and Commercial Finance Industry, Przewodniczący
Kate Sharp, Asset Based Finance Association, CEO
Corneliu Robu, National Factoring Company (Rosja), Wiceprezes Zarządu
Jerzy Ostrowski, BNP Paribas Factor, Prezes Zarządu
Filiz Unal, Factoring Dernegi (Turcja), Sekretarz Generalny
Andrzej Żbikowski, ING Commercial Finance Polska, Prezes Zarządu
Rony Hamaui, Associacione Italiana per il Factoring, Vice President; (Mediafactor S.p.A. CEO)
Krzysztof Kuniewicz, Bibby Financial Services, Dyrektor Generalny
Mark S. Mandula, United Capital Funding Corp., Managing Partner
Piotr Kuczyński, Xelion, Analityk
Robert Piotr Jurkiewicz, Deloitte Doradztwo Podatkowe Menedżer w Zespole ds. Instytucji Finansowych
Magdalena Wessel, Deutcher Factoring – Verband e.V., Head of Legal Department
Daniela Bonzanini, Factors Chain International, Chairlady; (Banca IFIS S.p.A.)
Filip Genov, UniCredit Factoring S.p.A., Business Development Director