II Międzynarodowy Kongres Faktoringu


8 września 2011, Warszawa

8 września 2011 w Warszawie odbył się II Międzynarodowy Kongres Faktoringu. W wydarzeniu, organizowanym przez Polski Związek Faktorów (PZF), uczestniczyło ponad 180 krajowych i zagranicznych przedstawicieli branży. W tym roku prezentacje i dyskusje dotyczyły gorącego tematu: “spowolnienie czy kryzys”. Uczestnicy mogli wysłuchać informacji i opinii specjalistów, które pozwalają zdefiniować zagrożenia, ale też zidentyfikować czynniki wzrostu branży w Polsce. Dużo uwagi poświęcono otoczeniu prawnemu faktoringu w Polsce.
O Kongresie
Faktoring jest nadal coraz bardziej popularnym sposobem finansowania działalności gospodarczej. W 2010 roku z faktoringu skorzystało 3.210 przedsiębiorstw, liczba kontrahentów objętych umowami faktoringowymi wzrosła do 77 tyś. podmiotów. Firmy należące do PZF odnotowały na koniec 2010 roku prawie 30% wzrost obrotów. „Polski rynek jest bardzo atrakcyjny, wskaźnik penetracji PKB przekroczył 4% i mimo że jest niższy niż średnia EU 15 (6,7%), to stałe – wzrostowe tempo tego wskaźnika potwierdza atrakcyjność i potencjał tej usługi finansowej.” – mówi Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów. „Analiza aktualnej sytuacji makroekonomicznej Polski oraz planów i oczekiwań sygnalizowanych przez polskich przedsiębiorców pozwalają stwierdzić, że korzystne tendencje nie powinny się gwałtownie załamać. Faktoring w Polsce wykaże nadal silną tendencję wzrostową – dodaje. Cała branża może odnotować realny wzrost na poziomie między 18 a 25%.
Program
08.30 – 09.30 Rejestracja uczestników
09.30 – 09.45 Otwarcie obrad; powitanie gości, omówienie programu
Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes Zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o.
09.45 – 10.15 Interregnum. Krajobraz między kryzysami?
Piotr Kuczyński, Główny Analityk; Xelion – Doradcy Finansowi
10.15 – 11.15 „Dryf, czy cała wstecz?”. Branża wobec zagrożeń. Doświadczenia faktorów zagranicznych. Wstęp do panelu.
10.15 – 10.30   Panos Papatheodorou, Grecja
10.30 – 10.45   Josep Selles, Hiszpania
10.45 – 11.15   John Brehcist, Wielka Brytania
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.15 „Świat faktoringu w 2011 roku” – dyskusja panelowa. Jak branża radzi sobie ze skutkami spowolnienia? Przykłady zastosowanych rozwiązań. Zmiany wewnątrz branży – konsolidacje, przejęcia, bankructwa. Najbardziej ryzykowne sektory dla branży. Przestroga dla innych – przykłady katastrofalnych transakcji.
moderator: Roberto Weckop, Niemcy
– Evette Orams, Wielka Brytania
– Ferdinando Brandi, Włochy
– Panos Papatheodorou, Grecja
– John Brehcist, Wielka Brytania
– John Gielen, EUFederation
– Mario Luedtke, Deutche Faktoring Verband, Niemcy
– Josep Selles, Asociacion Espaniola de Factoring, Hiszpania
– Andrzej Żbikowski, Polski Związek Faktorów
13.15 – 13.30 Synergia działań na rzecz faktoringu
John Gielen, EUFederation, Belgia
13.30 – 13.45 Prezentacja sponsora – CODIX
13.45 – 14.30 Lunch
14.30 – 14.45 Prezentacja sponsora – Asseco Business Solutions
14.45 – 16.00 Faktoring w świetle obowiązującego stanu prawnego w Polsce
14.30 – 15.15   „Orzeczenie Sądu Najwyższego, stan prawny wierzytelności w Polsce. Skutki dla branży”
dr Jan Mojak, adiunkt, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
15.15 – 16.00   Ograniczenia dla branży wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz orzecznictwa sadów. Ubezpieczenia należności faktoringowych – dyskusja panelowa
moderator: Jacek Leńczuk
– Jan Mojak
– Dariusz Rusajczyk
– Łukasz Stefaniuk
16.00 – 16.10 Prezentacja sponsora – BCR Publishing
16.10 – 16.20 Przerwa kawowa
16.20 – 17.30 „Dryf, czy cała naprzód?” Czy dotychczasowe tempo wzrostu rynku faktoringowego zadowala nas? Jakie są najistotniejsze problemy, z którymi zmierzą się polscy faktorzy w najbliższym czasie? Rola ubezpieczyciela transakcji faktoringowych w transakcjach faktoringowych. Zarządzanie ryzykiem w transakcjach przy zmieniającym się otoczeniu ekonomicznym. Co trzeba zmienić, aby zapewnić wzrost branży? – dyskusja panelowa
moderator: Jarosław Jaworski, Coface Poland Faktoring
– Elżbieta Urbańska, PKO BP Faktoring
– Jerzy Dąbrowski, Bank Millennium
– Krzysztof Kuniewicz, Bibby Financial Services
– Dariusz Steć, Polfactor
– Jerzy Ostrowski, Fortis Commercial Finance
17.30 – 17.40 Podsumowanie. Zamknięcie obrad Kongresu.
Mirosław Jakowiecki, PZF
Prelegenci
Piotr Kuczyński, Główny Analityk, Xelion – Doradcy Finansowi
Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes Zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Evette Orams, Wielka Brytania
Mario Luedtke, Deutche Faktoring Verband, Niemcy
Josep Selles, Asociación Española de Factoring, Hiszpania
Panos Papatheodorou, Grecja
John Gielen, EU Federation
John Brehcist, Wielka Brytania
Roberto Weckop, Niemcy
Elżbieta Urbańska, Prezes Zarządu PKO BP Faktoring S.A.
Andrzej Żbikowski, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes ING Commercial Finance Polska S.A.
Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu Banku Millennium S.A.
Jerzy Ostrowski, Prezes Zarządu Fortis Commercial Finance Sp. z o.o.
Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services Sp. z o.o.
Dariusz Steć, Członek Zarządu, Polfactor S.A.
Jarosław Jaworski, Prezes Zarządu Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Dariusz Rusajczyk
Łukasz Stefaniuk
Laureaci konkursu ||Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów||
W konkursie “Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów” edycji 2011 roku w kategorii “praca magisterska” – “Złote Pióro PZF” Komisja Konkursowa przyznała

pani Agnieszce Lewestam za pracę “Umowa Faktoringowa”,
Uniwersytet Wrocławski, promotor – dr Agnieszka Łuszpak-Zając

oraz pani Marcie Szczepańskiej za pracę “Wpływ faktoringu na bilans faktoranta na przykładzie włoskiej spółki akcyjnej”,
Szkoła Główna Handlowa, promotor – dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Wyróżnione zostały prace:

1. pani Katarzyny Dzida za pracę “Faktoring jako metoda krótkoterminowego finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”,
Szkoła Główna Handlowa, promotor – dr Piotr Russel.

2. pani Malwiny Łączyńska za pracę “Faktoring bankowy w Polsce”,
Uniwersytet Gdański, promotor – prof. dr hab. Danuta Marciniak-Najder

3. pani Eweliny Baran za pracę “Rozwój rynku faktoringowego w Polsce”,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, promotor – dr hab. Włodzimierz Rudny

W kategorii “prace licencjackie” przyznano wyróżnienia:

1. pani Darii Sulowskiej za pracę “Znaczenie usług faktoringowych dla rozwoju sektora bankowego w Polsce”,
Szkoła Główna Handlowa, promotor – dr Marcin Mikołajczyk

2. pani Małgorzacie Kuchta za pracę “Faktoring a płynność finansowa małych, średnich i dużych przedsiębiorstw”,
Szkoła Główna Handlowa, promotor – dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol

3. pani Wioletcie Annie Kowalczyk za pracę “Analiza porównawcza usług faktoringowych oferowanych przez banki oraz firmy specjalistyczne w Polsce”,
Szkoła Główna Handlowa, promotor – dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol

O Kongresie
Faktoring jest nadal coraz bardziej popularnym sposobem finansowania działalności gospodarczej. W 2010 roku z faktoringu skorzystało 3.210 przedsiębiorstw, liczba kontrahentów objętych umowami faktoringowymi wzrosła do 77 tyś. podmiotów. Firmy należące do PZF odnotowały na koniec 2010 roku prawie 30% wzrost obrotów. „Polski rynek jest bardzo atrakcyjny, wskaźnik penetracji PKB przekroczył 4% i mimo że jest niższy niż średnia EU 15 (6,7%), to stałe – wzrostowe tempo tego wskaźnika potwierdza atrakcyjność i potencjał tej usługi finansowej.” – mówi Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów. „Analiza aktualnej sytuacji makroekonomicznej Polski oraz planów i oczekiwań sygnalizowanych przez polskich przedsiębiorców pozwalają stwierdzić, że korzystne tendencje nie powinny się gwałtownie załamać. Faktoring w Polsce wykaże nadal silną tendencję wzrostową – dodaje. Cała branża może odnotować realny wzrost na poziomie między 18 a 25%.
Prelegenci
Piotr Kuczyński, Główny Analityk, Xelion – Doradcy Finansowi
Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes Zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Evette Orams, Wielka Brytania
Mario Luedtke, Deutche Faktoring Verband, Niemcy
Josep Selles, Asociación Española de Factoring, Hiszpania
Panos Papatheodorou, Grecja
John Gielen, EU Federation
John Brehcist, Wielka Brytania
Roberto Weckop, Niemcy
Elżbieta Urbańska, Prezes Zarządu PKO BP Faktoring S.A.
Andrzej Żbikowski, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes ING Commercial Finance Polska S.A.
Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu Banku Millennium S.A.
Jerzy Ostrowski, Prezes Zarządu Fortis Commercial Finance Sp. z o.o.
Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services Sp. z o.o.
Dariusz Steć, Członek Zarządu, Polfactor S.A.
Jarosław Jaworski, Prezes Zarządu Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Dariusz Rusajczyk
Łukasz Stefaniuk
Laureaci konkursu ||Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów||
W konkursie “Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów” edycji 2011 roku w kategorii “praca magisterska” – “Złote Pióro PZF” Komisja Konkursowa przyznała

pani Agnieszce Lewestam za pracę “Umowa Faktoringowa”,
Uniwersytet Wrocławski, promotor – dr Agnieszka Łuszpak-Zając

oraz pani Marcie Szczepańskiej za pracę “Wpływ faktoringu na bilans faktoranta na przykładzie włoskiej spółki akcyjnej”,
Szkoła Główna Handlowa, promotor – dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Wyróżnione zostały prace:

1. pani Katarzyny Dzida za pracę “Faktoring jako metoda krótkoterminowego finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”,
Szkoła Główna Handlowa, promotor – dr Piotr Russel.

2. pani Malwiny Łączyńska za pracę “Faktoring bankowy w Polsce”,
Uniwersytet Gdański, promotor – prof. dr hab. Danuta Marciniak-Najder

3. pani Eweliny Baran za pracę “Rozwój rynku faktoringowego w Polsce”,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, promotor – dr hab. Włodzimierz Rudny

W kategorii “prace licencjackie” przyznano wyróżnienia:

1. pani Darii Sulowskiej za pracę “Znaczenie usług faktoringowych dla rozwoju sektora bankowego w Polsce”,
Szkoła Główna Handlowa, promotor – dr Marcin Mikołajczyk

2. pani Małgorzacie Kuchta za pracę “Faktoring a płynność finansowa małych, średnich i dużych przedsiębiorstw”,
Szkoła Główna Handlowa, promotor – dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol

3. pani Wioletcie Annie Kowalczyk za pracę “Analiza porównawcza usług faktoringowych oferowanych przez banki oraz firmy specjalistyczne w Polsce”,
Szkoła Główna Handlowa, promotor – dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol