Dominacja Europy

 

Faktoring jest usługą, która szczególną popularnością cieszy się w Europie. Aż 65 proc. wierzytelności powierzonych firmom świadczącym tego rodzaju usługi pochodzi od klientów na Starym Kontynencie. Dalszych 25 proc. to oferta, z której korzystają podmioty na obszarze Azji i Pacyfiku. Łącznie daje to aż 90 proc. światowego rynku.

Ta wielka i wciąż rosnąca popularność faktoringu w Europie wynika ze szczególnego charakteru obrotów handlowych. Rynek wewnętrzny na Starym Kontynencie opiera się na rozwoju wymiany towarów i usług w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym funkcjonują kraje zarówno „starej” UE (dawnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej), jak i „nowej” (zwłaszcza państwa dawnego bloku wschodniego). Te ostatnie są szybko rozwijającymi się rynkami, dlatego wymiana handlowa z nimi oraz pomiędzy nimi dynamicznie rośnie.

Faktoring pojawił się w Europie w latach 60-tych ubiegłego wieku. Rynkami europejskimi, na których przedsiębiorcy najchętniej z niego korzystają są dziś: Francja (323,6 mld euro), Niemcy (275,0 mld euro), Wielka Brytania (272,7 mld euro), Włochy (234,8 mld euro) i Hiszpania (182,3 mld euro).

W krajach Europy Zachodniej daje się zauważyć zjawisko nasycenia usług tradycyjnego faktoringu. Jest to cecha charakteryzująca wszystkie usługi finansowe. Stanowi jednak punkt wyjścia dla innowatorów. Chcąc zaspokoić rosnące potrzeby klientów poszukują oni nowych, ciekawych rozwiązań w faktoringu.

TROCHĘ HISTORII

 

Początków faktoringu należy szukać jeszcze w czasach starożytnych. Zarządzanie wierzytelnościami i finansowanie handlu na ich podstawie było znane już 5 tysięcy lat temu. Zajmowali się tym wyspecjalizowani pośrednicy. Usługa rozwijała się w czasach kolonialnych. Jej współczesny kształt wypracowano w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XIX w. Nadano wówczas faktorowi nową rolę – z pośrednika stał się stroną finansującą producentów i dostawców towarów handlowych.

Po II wojnie światowej niezbędne było zastosowanie tej formy finansowania w przypadku dostaw towarów z USA do Europy. Wówczas też przeniesiono tu model współpracy z przedsiębiorcami. Najszybciej przyjął się on w Wielkiej Brytanii.

Dzięki swoim zaletom, faktoring stał się niezbędnym instrumentem finansowym nowoczesnej gospodarki. Jego popularność stale rośnie. Jest sprawdzonym narzędziem finansowania szczególnie w trudnym dla przedsiębiorców czasie recesji i spowolnienia gospodarczego.

Faktoring na świecie [%]

  [wpdatatable id=2]

  [wpdatatable id=1]

  Na tle europejskiego rynku faktoringu Polska sytuuje się w czołówce. Pod względem wielkości przychodów uzyskiwanych przez branżę nasz kraj zajmuje dziewiąte miejsce. Natomiast pod względem wskaźnika nasycenia, jesteśmy na miejscu siódmym.

  [wpdatatable id=7]

   

  Rynek innowacji

   

  Interesującą ofertę zaproponowano w Wielkiej Brytanii, gdzie powstała pierwsza internetowa platforma handlu należnościami. Umożliwia ona małym przedsiębiorstwom sprzedaż faktur np. funduszom inwestycyjnym czy prywatnym inwestorom. Takie rozwiązanie pozwala pozbyć się zatorów płatniczych, a inwestorom umożliwia osiąganie zysków z zainwestowanych środków. Platforma spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno przedsiębiorców, jak i inwestorów.

   

  Rozwój technologii informatycznych będzie pozwalał faktorom na wprowadzanie do oferty coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, które z jednej strony umożliwią upraszczanie korzystania z usługi, z drugiej – elastyczne dopasowanie jej do potrzeb klientów w cyfrowym świecie.