Gospodarka w cieniu kryzysu

Gospodarka w cieniu kryzysu

Gospodarka w cieniu kryzysu Rok 2023 zaczyna się w niekorzystanym otoczeniu gospodarczym. Polska wchodzi w niego z inflacją najwyższą od 26 lat, najniższym poziomem optymizmu konsumentów, wysokimi stopami procentowymi, znacznym spowolnieniem tempa wzrostu...