XIII Międzynarodowy Kongres Faktoringu: w czasach niepewności faktorzy pozostają stabilnym partnerem

wrz 22, 2022 | Informacje prasowe

 

Gdy nad całą gospodarką zbierają się ciemne chmury, a rynki finansowe szykują się na cięższe czasy, jedna branża zachowuje spokój – to faktoring. Finansuje on rozwój biznesu niezależnie od sytuacji w światowej ekonomii. Jaka przyszłość czeka ten sektor, na ile sytuacja na innych rynkach powinna budzić niepokój i jakich zmian prawnych powinni się spodziewać przedsiębiorcy – o tym dyskutowano na XIII Międzynarodowym Kongresie Faktoringu, który zgromadził 220 uczestników.

 

Kongres Faktoringu to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu menedżerów oraz praktyków faktoringu i finansów w Polsce. Udział w nim biorą eksperci z całego świata. Omawiane są tu najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed dostawcami usług faktoringowych w Polsce, jak i na innych rynkach. Tegoroczna edycja poświęcona była podsumowaniu sytuacji na rynku faktoringowym oraz w otoczeniu przedsiębiorczości w czasach niepewności i zagrożenia kryzysem gospodarczym.

 

Gości przywitał Dariusz Steć, Dyrektor Wykonawczy PZF. – Co roku spotykamy się, aby podsumować ostatnich 12 miesięcy w naszej branży, omówić własne spostrzeżenia i uwagi klientów, podzielić się doświadczeniami, i tymi optymistycznymi i tym budzącymi niepokój. Gdy zebraliśmy się rok temu, byliśmy przekonani, że pandemia wyczerpała limit wyzwań na kilka lat. Okazało się, że nic bardziej mylnego. Czeka nas jeszcze wiele trudnych miesięcy. Ale my faktorzy wiemy, że naszą misją jest służyć przedsiębiorcom, którzy potrzebują gotówki. Niech ta „13” w tytule tegorocznej edycji Kongresu nie budzi w nas przesądów, lecz będzie dowodem, że nawet w trudnych czasach mamy się czym chwalić – powiedział na otwarcie Kongresu.

 

Faktoring w Europie i w Polsce

 

Dane dotyczące rozwoju branży na świecie, w Europie i na tym tle – także w Polsce, przedstawili: Magdalena Ciechomska-Barczak, Przewodnicząca Zespołu Ekonomiczno-Statystycznego EU Federation Factoring and Commercial Finance oraz Tomasz Mazurkiewicz, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.

 

Światowy rynek faktoringowy rozwija się obecnie w tempie 13,5 proc. rocznie. Jeszcze szybciej, bo prawie 15 proc. w skali roku, rośnie branża na Starym Kontynencie. Stanowi ona blisko 70 proc. jego wartości światowych obrotów generowanych przez faktorów. Z jej usług korzysta obecnie 265 tys. firm.

 

– Na podstawie danych zebranych przez zarówno światową, jak i europejską federację faktoringową, wiemy że zeszły rok był bardzo dobry dla naszego sektora na całym świecie. Liderem obrotów jest bezspornie Europa. Zanotowała wzrost o 15 proc. Pokazuje to, że faktoring nie tylko wrócił na ścieżkę wzrostu po pandemii, ale wyprzedził wzrosty realizowane wcześniej. Było to możliwe dzięki silnemu odbiciu całej europejskiej gospodarki – powiedziała Magdalena Ciechomska-Barczak.

Magdalena Ciechomska-Barczak

Do pobrania prezentacja:
Faktoring w Europie i w Polsce

Tomasz Mazurkiewicz

Tomasz Mazurkiewicz, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, przedstawił z kolei dane dowodzące, że polski rynek faktoringu powrócił po okresie pandemii wywołanej koronawirusem na drogę dynamicznego rozwoju. Firmy należące do PZF osiągnęły w 2021 r. wzrost obrotów o 25,8 proc. Sfinansowały działalność krajowych przedsiębiorstw na łączną kwotę 362,4 mld zł. Branża pokonała kryzys i wszystkie wskaźniki cechujące ten rynek powróciły do właściwych poziomów.  Usługa faktoringu pełnego ponownie nieznacznie dominuje nad faktoringiem niepełnym. Oznacza to, że przedsiębiorcy starają się nie tylko zabezpieczać swoją płynność finansową, ale także zniwelować ryzyko niewypłacalności kontrahentów, którym wystawiają faktury.

 

Na tle Europy polski rynek faktoringowy zajmuje 8. miejsce. Jednak udział obrotów branży w PKB jest wyższy niż średnia na naszym kontynencie i sięga 13,7 proc. Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 26 tys. krajowych przedsiębiorstw. Wystawiły one ponad 21 mln faktur, na podstawie których faktorzy udzielili finansowania.

 

– Od lat obserwujemy, że rynek faktoringu w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Ostatni rok przyniósł powrót branży do wysokiego tempa wzrostu obrotów, a pierwsze półrocznego tego roku – to już absolutne rekordy pod tym względem. W Polsce podobnie jak w Europie daje się zauważyć silna korelacja pomiędzy rozwojem branży, a wzrostem PKB – powiedział Tomasz Mazurkiewicz.

 

Nadchodzi zima. Czy pogrąży gospodarkę?

 

W kolejnej części wydarzenia uczestnicy przysłuchiwali się dyskusji na temat perspektyw ekonomicznych z punktu widzenia gospodarki polskiej i niemieckiej. Prowadził ją Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface, a jego rozmówczynią była Christiane von Berg, Head of Economic Research Northern Europe & Belgium Coface.

Grzegorz Sielewicz oraz Christiane von Berg (online)

Do pobrania prezentacja:
Nadchodzi zima. Czy pogrąży gospodarkę?

Zaprezentowali szczegółowe dane dotyczące rozwoju gospodarczego świata i Europy. Zarysowali perspektywy ekonomiczne Starego Kontynentu i na ich tle możliwości przezwyciężenia kryzysu przez gospodarki Niemiec i Polski.

 

W samym środku niepewności

 

Perspektywy rozwoju gospodarczego w Polsce, na tle zmian zachodzących w gospodarce europejskiej i światowej, nakreślił prof. Witold Orłowski. Obecną sytuację w jego ocenie po stronie podażowej kształtują: niskie inwestycje wewnętrzne i niedostateczna podaż pracy, a po stronie popytowej: stymulowanie konsumpcji i płac, praktycznie zerowe bezrobocie i polityka NBP. Na te zjawiska nakładają się także skutki pandemii oraz wojny, a zwłaszcza związany z nią kryzys gazowy. Dlatego kreśląc perspektywy gospodarcze, oprócz szans, należy się liczyć przede wszystkim z zagrożeniami.

Do pobrania prezentacja:
W samym środku niepewności

prof. Witold Orłowski

– W XXI wieku mieliśmy już potężne zamachy terrorystyczne, wojnę z terroryzmem, ogólnoświatowy kryzys finansowy, który omal nie doprowadził do załamania się systemu finansowego, opuszczenie Unii Europejskiej przez jednego z kluczowych uczestników, globalna pandemia, a teraz mamy wojnę otwartą. Gdybyśmy na początku wieku zebrali scenarzystów filmów katastroficznych i zlecili im napisanie najczarniejszego scenariusza dla świata, to pewnie w ich wizji znalazłaby się większość z tych zjawisk. Ale nikomu nie przyszłoby do głowy, że one się zdarzą wszystkie. Dlatego analizując perspektywy gospodarcze mamy prawo snuć przewidywania pesymistyczne, a wydarzenia których jesteśmy świadkami nie poprawiają nastrojów – powiedział prof. Witold Orłowski.

 

Wśród zagrożeń z jakimi być może będzie musiała się zmierzyć polska gospodarka wymienił: zaostrzenie wojny gospodarczej
i długotrwałą zimną wojnę między Rosją i Zachodem, g
wałtowną recesję w Europie, trwałe pogorszenie atrakcyjności inwestycyjnej EŚW/Polski, stagflację na świecie, a także problemy krajowe, takie jak niestabilność finansowa i utrzymanie się wysokiej inflacji. Do szans przed jakimi stoi nasza ekonomia zaliczył natomiast: wystudzenie konfliktu Rosja-Ukraina, zamrożenie konfliktu Rosji z Zachodem, sprawne dostosowanie się do nowej sytuacji geopolitycznej i odbudowa atrakcyjności inwestycyjnej, skuteczną politykę antyinflacyjna, KPO (z efektem inflacyjnym) oraz udział w odbudowie Ukrainy.

 

Co w faktoringowym prawie piszczy

 

Ostatnią część merytoryczną Kongresu wypełnił panel dyskusyjny nt. kluczowych zmiany legislacyjne w dobie gospodarczych turbulencji. Poprowadziła go Anna Hoss, radca prawny KGK Kancelarii Radcowskiej E. Guzowska. Jej gośćmi byli: Magdalena Ciechomska – Barczak (Wiceprezes Zarządu ING Commercial Finance), Jacek Hartung (Radca Prawny ING Commercial Finance), Katarzyna Matias (Dyrektor ds. Rozwoju Produktu mFaktoring), Bartosz Nadra (Partner Zarządzający Jaśkowiak Nadra Adwokaci) oraz Joanna Płaza (Menedżer w Zespole Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych Deloitte).

Od lewej: Bartosz Nadra, Jacek Hartung, Magdalena Ciechomska-Barczak, Joanna Płaza, Katarzyna Matias oraz Anna Hoss

Do pobrania prezentacja:
Co w faktoringowym prawie piszczy

Wśród poruszonych w dyskusji tematów nie mogło zabraknąć problematyki podatku minimalnego. Sporo miejsca uczestnicy panelu poświęcili zagadnieniu potrąceń. Omówiono też propozycje zmian w kształcie prawnym klauzuli zakazu cesji wierzytelności w umowach handlowych. W dyskusji poruszono także kwestie zmian w ustawie o podatku VAT, czyli tzw. Pakiet SLIM VAT III. Na koniec zaprezentowano przyszłe obowiązki związane funkcjonowaniem Krajowego Systemy e-Faktur.

 

Pełna moc w czasach zmian

 

Zwieńczeniem tegorocznej edycji Kongresu Faktoringu było wystąpienie Jacka Walkiewicza, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich mówców. Ceniony za wiedzę merytoryczną i inspirujący, narracyjny, pełen humoru sposób prowadzenia spotkań porwał także publiczność faktoringową.

Jacek Walkiewicz od dwudziestu pięciu lat aktywnie uczestniczy w rozwoju edukacji dorosłych. Jest autorem programów szkoleniowych i wykładów dla ponad 600 firm. Jego wykłady na TEDx umieszczone na YouTube mają ponad 9 milionów odsłon. Napisał m. in. książki: „Pełna MOC marzeń”, „Rozmyślnik Jacka Walkiewicza”, „Pełna MOC życia” i „Pełna MOC możliwości”. Ta ostatnia została nagrodzona w konkursie miesięcznika Charaktery (nagroda Teofrasta) za najpopularniejsza książkę psychologiczną napisaną w 2013 r. Prezentacja podczas Kongresu zawierała wiele przesłań zawartych w tej właśnie książce.

 

Zapraszamy do fotorelacji z Kongresu:

https://bit.ly/3C5ldlp

 

Po jeszcze więcej zdjęć mogą sięgnąć Członkowie i Partnerzy PZF (w Panelu Członkowskim):

https://bit.ly/3SsiLuA

Partnerzy Kongresu

Partnerzy Główni
Partnerzy PZF
Sponsor Koktajlu
Partnerzy medialni