Faktoring wspiera rozwój polskich firm

gru 15, 2021 | Faktoring w mediach

Nasza usługa, zwłaszcza w chwilach kryzysowych, dowiodła, że jest dla przedsiębiorców wygodnym i elastycznym sposobem pozyskiwania środków na finansowanie działalności. Jest przy tym doskonałą formą zabezpieczenia przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów w przypadku faktoringu pełnego – mówi w specjalnym poradniku, jaki ukazał się na łamach Gazety Wyborczej, Dziennika Gazety Prawnej oraz w serwisie PoradnikBiznesu.info, Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.

 

W jakiej kondycji pod koniec drugiego roku pandemii znajduje się rynek faktoringu?

Mijający rok dobitnie pokazał, że faktoring jest usługą odporną na kryzys. Na początku pandemii branża zanotowała spadek obrotów, jednak szybko wróciła do odbudowywania silnej pozycji i ubiegły rok zakończyła z 3-procentowym wzrostem obrotów. Dziś zdecydowana większość uczestników naszego rynku już dawno przełamała chwilowy impas, będący skutkiem kryzysu w całej gospodarce. Dzięki temu sektor z nawiązką odbudował swoją pozycję sprzed pandemii i rośnie w tempie 25-procentowym, udzielając finansowania o wartości 300 mld zł.

Szczególnie silny wzrost, aż 33 proc., notujemy w faktoringu międzynarodowym. Dowodzi to z jednej strony, że eksporterzy wrócili po pandemii do wzmożonej realizacji zamówień, z drugiej zaś – że faktoring jest im niezbędny do prawidłowego zarządzania finansami. Pozwala zabezpieczyć płynność finansową, zniwelować ryzyko niewypłacalności kontrahenta, a także zminimalizować ryzyko niekorzystnych różnic kursów walut w handlu międzynarodowym.

 

Czy przedsiębiorcy chętniej korzystają z usług faktoringowych?

Przez kilkanaście miesięcy przedsiębiorcy zmagali się nie tylko ze skutkami recesji wywołanej przez pandemię, ale także z niepewnością co do dalszej przyszłości prowadzonych przez ich firmy działań. Był to niewątpliwie najtrudniejszy w ostatnich latach okres zarówno dla nich samych, jak i wspierających ich na co dzień dostawców usług finansowych dla biznesu. Na szczęście ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem „odmrażania” rynków i ich powrotu na drogę rozwoju. Przyniosło to wzrost zainteresowania usługą faktoringu, jako szybkiego i elastycznego sposobu pozyskiwania środków na finansowanie bieżącej działalności i zabezpieczenia przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Dlatego z usługi korzysta dziś ponad 22 tysiące firm.

Przez tych kilkanaście trudnych miesięcy wspieraliśmy przedsiębiorców w przetrwaniu ciężkich czasów udzielając szybkiego finansowania w oparciu o wystawione przez nich faktury, a krótki czas oczekiwania na gotówkę był dla nich szczególnym atutem. Istotnym wsparciem był i nadal jest program gwarancji limitów faktoringowych, dedykowany dla naszych klientów – faktorantów, który nasz rynek realizuje wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Program znacząco podniósł elastyczność członków PZF w utrzymaniu dotychczasowych limitów faktoringowych i udzielaniu nowego finansowania w ramach faktoringu z regresem oraz faktoringu odwrotnego. Między innymi dlatego do grona klientów korzystających z usługi dołącza coraz więcej mikrofirm. Także i one chcą poprawić swoją płynność finansową i zwiększać konkurencyjność.

 

Więcej w poradniku na łamach Gazety Wyborczej, Dziennika Gazety Prawnej oraz w serwisie PoradnikBiznesu.info.