PZF partnerem wydania ważnej publikacji o faktoringu

sie 18, 2021 | Informacje prasowe

Na rynku wydawniczym ukazała się książka pt. „Ryzyko faktora w transakcjach faktoringowych”. Jej autorką jest dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol. Partnerem wydania został Polski Związek Faktorów.

 

Rynek faktoringowy w Polsce rozwija się dynamicznie. Transakcje faktoringowe są złożone i różnorodne, ponieważ są dopasowane do różnych potrzeb przedsiębiorstw. Wymaga to od faktorów indywidualnego podejścia do złożonego ryzyka transakcji. Tym zagadnieniom dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol poświęciła publikację pt. „Ryzyko faktora w transakcjach faktoringowych”. 

 

W książce przedstawiono wyniki wieloletnich badań prowadzonych przez autorkę, dotyczących ryzyka transakcji faktoringowych. Zaproponowano autorską metodykę oceny ryzyka transakcji faktoringowych. Powinny one pozytywnie wpłynąć na rozwój sektora przedsiębiorstw niefinansowych, który potrzebuje alternatywy dla kredytów i pożyczek bankowych.

 

– Oceniając całościowo recenzowaną monografię, jej merytoryczną zawartość, należy podkreślić kompleksowe ujęcie problematyki transakcji faktoringowych. Recenzowana monografia stanowi oryginalne studium badawcze posiadające zarówno użyteczność poznawczą, jak i aplikacyjną wieloletnich badań Autorki – napisała w recenzji książki dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Polecamy w dobrych księgarniach i zachęcamy do lektury!