PZF chce ułatwić pracę służb księgowych przedsiębiorstw

lut 25, 2021 | Informacje prasowe

Polski Związek Faktorów, we współpracy z międzynarodową firmą doradczą EY, przygotował poradnik pt. „Faktoring w rachunkowości, czyli jak księgować finansowanie firm na podstawie faktur”. To kompleksowe opracowanie, przybliżające najważniejsze zagadnienia związane z rachunkowym ujęciem zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw. Poradnik jest dostępny w serwisie internetowym PZF.

 

Faktoring stał się w ostatniej dekadzie najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności przedsiębiorców w Polsce. Doceniają oni zalety usługi i coraz większą wagę przywiązują do profesjonalnego zarządzania wierzytelnościami. Firmy przekonały się też, jak ważna jest obecnie dywersyfikacja źródeł finansowania. Skłania to faktorów do poszerzania oferty i dopasowywania jej do zróżnicowanych potrzeb klientów. 

 

– Rosnąca popularność faktoringu w Polsce sprawia, że pojawia się coraz więcej pytań dotyczących klasyfikowania tej usługi w rachunkowości przedsiębiorstw. Dlatego Polski Związek Faktorów zdecydował się uporządkować kwestie związane z księgowaniem tego rodzaju transakcji przez biura rachunkowe i departamenty finansów polskich firm. W tym celu nawiązał współpracę z EY, jako partnerem merytorycznym – mówi Jarosław Jaworski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.

 

– Liczne warianty zawieranych w Polsce umów faktoringu skutkują różnymi sposobami ujęcia księgowego i sprawozdawczego. Wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w analizie takich umów we współpracy z PZF, której efektem jest Poradnik. Wierzymy, że będzie on przydatny dla spółek korzystających z tej formy finansowania  mówi Natalia Dembek-Ślusarczyńska, Associate Partner w Dziale CFO Advisory EY.

 

Poradnik jest dostępny w serwisie internetowym PZF.

 

Rozwój przedsiębiorczości w Polsce jednoznacznie wskazuje na silnie rosnący popyt na finansowanie działalności. Faktoring staje się więc jednym z filarów pomyślnego wzrostu gospodarczego. Wiele niejednolitych i nieprzejrzystych interpretacji dotyczących ujęcia faktoringu w księgach. może rodzić niepotrzebne obawy przed zastosowaniem tej usługi w firmie. W takiej sytuacji faktoring należy rozważać zgodnie z ogólnymi przepisami Ustawy o Rachunkowości jako operację gospodarczą. 

 

Celem poradnika pt. „Faktoring w rachunkowości, czyli jak księgować finansowanie firm na podstawie faktur” jest przystępne przybliżenie zagadnień związanych z rachunkowym ujęciem faktoringu, zgodnie z krajowymi standardami. Autorzy chcieli też przedstawić ogólne wytyczne dotyczące ujęcia faktoringu zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Jest to jednak zagadnienie na tyle złożone, że nie sposób opisać go w jednym wydawnictwie w sposób wyczerpujący. 

 

Publikacja skierowana jest zarówno do klientów korzystających z usług faktoringowych, jak i przedsiębiorców, którzy dopiero rozważają nawiązanie takiej współpracy. Autorzy mają nadzieję, że okaże się przydatnym narzędziem ułatwiającym codzienną współpracę z faktorem i sprawne funkcjonowanie w biznesie. 

 

– Faktoring to dla przedsiębiorców sposób na pozyskiwanie finansowania działalności. Może być przy tym doskonałą formą zabezpieczenia przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Uzyskanie finansowania odbywa się wyłącznie na podstawie wystawionych przez przedsiębiorcę faktur. Dzięki swej przystępności zyskuje na popularności i stał się najszybciej rozwijającą się usługą finansową w Polsce. W praktyce faktoring polega na zamianie należności na gotówkę. Gdy kontrahent otrzymał fakturę z wydłużonym terminem płatności za dostarczony towar, przedsiębiorca ma zablokowane środki na dalszy rozwój swojej firmy. Faktoring pozwala mu je uwolnić. Dzięki niemu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes. Aby ułatwić mu księgowanie transakcji faktoringowych udostępniliśmy poradnik, w którym znajdzie wyjaśnienie najważniejszych zagadnień dotyczących ewidencji tego typu operacji – podsumowuje Jarosław Jaworski.