Faktoring – recepta na płynność finansową – wyniki badania postrzegania faktoringu w 2019 r.

wrz 20, 2019 | Badania i raporty

Finansowanie działaności firm poprzez faktoring zyskuje na popularności i znaczeniu. Potwierdzają to zarówno wyniki rynku, jak i badania postrzegania tej usługi wśród przedsiębiorców. Polski Związek Faktorów od dwóch lat realizuje diagnozę nastawienia do oferty swoich członków. Jej celem jest nie tylko określenie, jak faktoring jest oceniany, ale także wyciągnięcie wniosków na przyszłość. 

 

 

Popyt na usługi faktoringowe w Polsce od kilku lat systematycznie rośnie. Rynek notuje stały wzrost obrotów, niezależnie od koniunktury gospodarczej. Obecnie jest ona czynnikiem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości w naszym kraju, jednak nawet w warunkach spowolnienia faktoring dynamicznie się rozwijał. Świadczy to zarówno o ogromnym potencjale, jaki ma przed sobą ten rodzaj usług, jak i jego odporności na zmiany w otoczeniu. Przedsiębiorcy dostrzegli, że faktoring pozwala im uniknąć ryzyka wpadnięcia w zatory płatnicze. Dlatego przedstawiają coraz więcej faktur do sfinansowania.

 

Polska gospodarka także od kilku lat rośnie o 4 – 5 proc. rocznie. W porównaniu do większości gospodarek europejskich rozwija się znacznie szybciej. Głównym czynnikiem wzrostu jest silny krajowy popyt konsumpcyjny oraz eksport. To ważny impuls sprzyjający rozwojowi usług finansowych dla firm, w tym faktoringu. To jednak przede wszystkim bodziec stymulujący wzrost przedsiębiorczości.

 

Nie oznacza to, że firmy nie muszą się zmagać z przeciwnościami. Niestety wiele barier stoi im na drodze. Faktorzy doskonale je znają dzięki współpracy z przedsiębiorcami. Mają pełną świadomość, w jakich warunkach rynkowych przychodzi im prowadzić działalność gospodarczą. 

 

Aby je uporządkować, opisać i tworzyć usługę najlepiej dopasowaną do potrzeb przedsiębiorców, Polski Związek Faktorów realizuje doroczne badanie postrzegania faktoringu przez krajowych przedsiębiorców. Pozwala ono wyciągnąć szereg wniosków na przyszłość. Odbyły się już dwie fale diagnozy. 

 

Większość pytań zaadresowanych do respondentów w obu dotychczasowych falach badania brzmiała tak samo. Dzięki temu daje się zaobserwować zmiany opinii i preferencji w czasie. Partnerem realizującym to przedsięwzięcie od strony socjologicznej jest ARC Rynek i Opinia.