Faktoring uwalnia środki na rozwój biznesu

wrz 19, 2019 | Faktoring w mediach

Rozmowa Pulsu Biznesu z Sebastianem Grabkiem, przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.

 

Faktoring w Polsce ma już 25 lat. Co wynika z doświadczeń zebranych przez firmy świadczące tego rodzaju usługi?

Faktoring stał się dla przedsiębiorców wygodnym sposobem pozyskiwania środków na finansowanie działalności. Jest przy tym doskonałą formą zabezpieczenia przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Oferta jest przystępna, bo uzyskanie finansowania opiera się w niej głównie na wystawionych fakturach.

W praktyce usługa polega na zamianie należności na gotówkę. W przypadku gdy kontrahent zwleka z płatnością za dostarczony towar lub usługę, przedsiębiorca ma zablokowane środki na dalszy rozwój swojej firmy. Faktoring pozwala mu je uwolnić. Firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy część pieniędzy wynikających z faktury, a wobec dłużnika podejmuje działania zmierzające do uzyskania zapłaty. Gdy ją otrzyma, wypłaca przedsiębiorcy pozostałą część środków. Dzięki temu może on bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.

 

Jakie czynniki sprawiły, że rynek faktoringu w Polsce nabrał w ostatnich latach dużego rozpędu?

Zdecydowana większość dużych faktorów i spora część graczy średniej wielkości odnotowała dwucyfrowe wzrosty, niekiedy bardzo wysokie. To pokazuje, że popyt na faktoring stale rośnie. Przedsiębiorcy poszukują finansowania i stawiają na rozwiązanie szybkie i wygodne. Zauważyli też, że faktoring pozwala im uniknąć ryzyka wpadnięcia w zatory płatnicze. Dlatego przedstawiają coraz więcej faktur do sfinansowania.

Skala prowadzonej przez nich działalności nie ma znaczenia przy ubieganiu się o finansowanie. Usługa jest dostępna przede wszystkim dla firm, które prowadzą pełną księgowość, mają trwałe relacje biznesowe ze swoimi kontrahentami i udokumentowane należności. Usługi faktoringowe świadczone przez firmy członkowskie PZF są nie tylko umiejętnie dopasowane do potrzeb klientów, ale także oferowane z pełnym poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa. Podstawę stanowi tu kodeks cywilny.

 

Więcej w Pulsie Biznesu.