ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. opublikowało raport za IV kwartał 2018 r. dotyczący wielkości oraz struktury swojej bazy. Najnowszy audyt – tradycyjnie już przeprowadzony przez KPMG – wykazał, że w ostatnim kwartale 2018 roku ERIF BIG S.A. po raz kolejny odnotowało znaczący wzrost zobowiązań w swojej bazie.

 

W dzień wykonania audytu, w bazie ERIF BIG S.A.  znajdowało się ponad 53 mln zobowiązań o łącznej wartości przeszło 42 mld zł. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najświeższymi danymi, które pokazują, że zarówno wolumen, jak i jakość naszej bazy stale wzrasta.

 

Rozwój potencjału informacyjnego bazy ERIF BIG S.A. doskonale widoczny jest we wzroście liczby osób i podmiotów, których informacje gospodarcze dotyczą. Obecnie w bazie ERIF widnieją dane o łącznie ponad 5 mln osób i podmiotów z informacją negatywną lub pozytywną, w tym ponad 4,2 mln konsumentów oraz ponad 800 tys. firm.

 

Porównując te liczby do wyników po trzecim kwartale 2018 roku, w trzech ostatnich miesiącach 2018 roku wzrosła liczba spraw o ponad 13%, a w zakresie wartości zobowiązań suma ta wzrosła o ponad 44 mln zł.

 

Jeszcze wyraźniej dynamikę rozwoju bazy ERIF pokazuje porównanie czwartego kwartału 2018 roku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na koniec 2017 roku liczba zobowiązań w ERIF BIG S.A. wynosiła ponad 32 mln, co oznacza, że w ciągu roku łączna liczna spraw w bazie wzrosła o ponad 64%.

 

Wyniki pokazują także utrzymujący się trend wzrostowy w zakresie wartości zobowiązań wymagalnych, czyli informacji negatywnych. Łączna wartość tej kategorii zobowiązań na koniec 2018 r. wyniosła ponad 28 mld zł, a wygenerowało ją prawie 3,5 mln spraw.

 

Pełny raport znajduje się na stronie ERIF.

 

W sprawie oferty ERIF, który jest Partnerem Wspierającym PZF jak i danych zaprezentowanych w raporcie mogą Państwo zwracać się do osoby dedykowanej w ERIF dla branży faktoringowej.

 

Kontakt:
Cezary Ciopiński – Menadżer ds. Kluczowych Klientów
tel.: 692 262 159
email: Cezary.Ciopinski@erif.pl