19 PAŹDZIERNIKA 2017

eForum Bankowość i Finanse zaprasza na szkolenie pt. „Zarządzanie ryzykiem faktoringowym jako narzędzie podnoszenia wartości firm faktoringowych”, które odbędzie się 19 października 2017 r.

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie specyfika działalności biznesowej faktora ze szczególnym wskazaniem roli i znaczenia zarządzania ryzykiem jako generatora wartości firm faktoringowych. Dokonana zostanie szczegółowa przezentacja (poparta licznymi przykładami i odniesieniami do praktyki) procesu zarządzania ryzykiem specyficznym dla działalności faktoringowej w aspekcie koncepcji zarządzania wartością – VBM.

Szkolenie poprowadzi dr hab.  Katarzyna Kreczmańska-Gigol, wieloletni pracownik bankowy. Z rynkiem faktoringu związana od początku jego rozwoju w Polsce. Ekspert w dziedzinie faktoringu i źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw. Od wielu lat prowadzi szkolenia i konsultacje dla bankowców, przedsiębiorców, pracowników firm faktoringowych i księgowych.

Więcej na: https://eforum.com.pl/training/fk-003/