Polskiemu rynkowi faktoringu wciąż udaje się utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu – pisze Dziennik Gazeta Prawna. To zasługa rozwijającej się gospodarki, ale i nowych produktów wdrażanych przez usługodawców.

W pierwszym półroczu 2017 r. obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) zwiększyły się 13,6 proc. do 83,6 mld zł. Jednak jest coś, co cieszy branżę jeszcze bardziej. Chodzi o liczbę klientów, która po raz pierwszy w historii wzrosła tak samo jak kwota wierzytelności powierzonych firmom faktoringowym. Takie wnioski płyną z VIII Międzynarodowego Kongresu Faktoringu, zorganizowanego przez Polski Związek Faktorów. To branżowe spotkanie ekspertów nie tylko z kraju, ale i całego świata.

Omawiano tu przede wszystkim rozwój rynku oraz zmiany zachodzące w jego otoczeniu prawnym. Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 października 2017 r.