Faktorzy należący do Polskiego Związku Faktorów odnotowali na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obroty o łącznej wartości 112,7 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to wzrost o 19,8%. Branża nadal utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu. Podkreślmy, że obrotów faktorów z PZF rosną nieprzerwanie od 2010 roku w porównywalnie wysokim tempie.

 

21 firm faktoringowych należących do Polskiego Związku Faktorów odnotowało na koniec września 2016 r. obroty o łącznej wartości 112 689 milionów złotych (94 096 milionów złotych w analogicznym okresie 2015 roku). Obroty faktorów po trzech kwartałach b.r. są wyższe o 19,8% w porównaniu do tego samego okresu
poprzedniego roku.

 

Z usług faktoringu skorzystało 7 328 klientów (6 668 po 3Q r. ub.). Faktorzy sfinansowali 5,2 miliona faktur (4,7 miliona po 3Q r. ub.)

 

– W ostatnich kwartałach najbardziej dynamicznie, z 30% dynamiką rozwijał się faktoring pełny, który przekroczył już 55% obrotów ogółem. Myślę, że przyczyną tak dużych wzrostów jest dostrzeżenie przez klientów dwóch zasadniczych korzyści, jakie zapewnia ta usługa, a mianowicie stałe i płynne finansowanie obrotów przy pełnym lub częściowym zabezpieczeniu się przed ryzykiem barku zapłaty od kontrahenta. Odnotujmy również utrzymująca się dynamika wzrostu obrotów faktoringu eksportowego, wzrost o 16% w stosunku do roku ubiegłego. W sytuacji, w której polscy przedsiębiorcy nadal zdecydowanie więcej eksportują niż importują, faktorzy odpowiadają na zapotrzebowanie rynku rozwijając usługi faktoringu eksportowego – mówi Dariusz Steć, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.