21 firm faktoringowych należących do Polskiego Związku Faktorów zrealizowało w pierwszym półroczu 2016 obroty o łącznej wartości 73,5 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to wzrost o 21,1%. Odnotowany po raz kolejny (nieprzerwanie od 2010 roku) wzrost obrotów w skali dwucyfrowej potwierdza silną kondycję polskiego faktoringu.

 

Po dwóch kwartałach 2016 roku obroty zrealizowane przez 21 faktorów należących do PZF osiągnęły łączną wartość 73.556 milionów złotych (60.719 milionów złotych po pierwszym półroczu 2015) i były wyższe o 21,1% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

 

W pierwszym półroczu 2016 roku z faktoringu skorzystało 6.903 klientów (6.393 po I półroczu ub. roku) tj. więcej o 8% w stosunku do pierwszego półrocza 2015. Faktorzy sfinansowali ponad 3,4 miliona faktur (wzrost o 11,7%).

 

– Z analizy zebranych danych wynika, że w pierwszym półroczu 2016 roku bardzo mocno wzrósł faktoring pełny, który odnotował 31% dynamikę. Oznacza to, że klienci korzystający z faktoringu coraz lepiej postrzegają zalety faktoringu polegające, już nie tylko na finansowaniu, ale także na przejęciu ryzyka niewypłacalności dłużników. Ponieważ dynamiki wzrostu liczby klientów i liczby skupionych faktur znacznie odbiegają od dynamiki obrotów ogółem, należy sądzić, że drugim istotnym czynnikiem napędzającym wzrost obrotów branży były duże, jednostkowe transakcje realizowane zapewne w ramach faktoringu pełnego.
Warto odnotować fakt, że po raz pierwszy zebraliśmy informacje o łącznym poziomie finansowania udzielonego przez faktorów swoim klientom. Z pierwszych szacunków wynika, że jest to niebagatelna kwota, około 16 – 17 mld zł. W pierwszym półroczu 2016 faktoringu najchętniej korzystali klienci z branży spożywczej, chemicznej i metalowej. 49% obrotów wypracowali klienci z sektora produkcyjnego podczas gdy klienci sektora handlu 37% – mówi Dariusz Steć, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.