7 marca br. Walne Zgromadzenie Członków PZF dokonało zmian w składzie Komitetu Wykonawczego.

 

Stosownie do zapisów statutu związku, Jarosław Jaworski, sprawujący przez dwie kolejne kadencje funkcje Wiceprzewodniczącego złożył rezygnację z dotychczas zajmowanego stanowiska. Na zwolnione miejsce Wiceprzewodniczącego Komitetu Walne wybrało Sebastiana Grabka, dyrektora departamentu faktoringu w Banku HSBC.

 

Komitet Wykonawczy w nowym składzie dokonał wyboru Przewodniczącego. Komitet powierzył tę funkcje na kolejną kadencję Dariuszowi Steciowi, Wiceprezesowi Zarządu mFaktoring SA.