Faktorzy należący do Polskiego Związku Faktorów odnotowali na koniec trzeciego kwartału 2015
roku obroty o łącznej wartości 96,2 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku
jest to wzrost o 17,38%. Branża nadal utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu co potwierdza bardzo
dobrą kondycję faktoringu.

 

22 firmy faktoringowe należące do związku na koniec września 2015 odnotowały obroty o łącznej wartości 96 315,12 milionów złotych (82 052,46 milionów złotych w analogicznym okresie 2014 roku). Wynik trzeciego kwartału 2015 roku jest wyższy o 17,38% w porównaniu do tego samego okresu 2014 ubiegłego roku.

 

Z usług faktoringu skorzystało 6 522 klientów (6 151 w 3Q 2014). Faktorzy sfinansowali 4 566 862 faktur (3 925 189 w 3Q 2014).

 

– W ostatnich kwartałach najbardziej dynamicznie, z dynamiką powyżej 30%, rozwija się faktoring eksportowy, który przekroczył już 20% obrotów ogółem. Dotyczy to zdecydowanej większości firm faktoringowych i banków zrzeszonych w PZF. Myślę, że przyczyną tak dużych wzrostów jest z jednej strony dostrzeżenie przez klientów korzyści płynących z tej usługi a z drugiej pokazuję, że faktorzy coraz odważniej przyjmują do finansowania należności pochodzące od kontrahentów z zagranicy. Warte podkreślenia jest również i to że, że faktoring eksportowy w walutach obcych oprócz tradycyjnych korzyści dla klienta takich poprawa płynności finansowej oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów, w istotny sposób minimalizuje ryzyka związane z różnicami kursowymi – mówi Dariusz Steć, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.