13 marca b.r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Polskiego Związku Faktorów. Pan Mirosław Jakowiecki, dotychczasowy Przewodniczący, po 8 latach kierowania Związkiem złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Członkowie PZF podziękowali p. Jakowieckiemu za jego wkład wniesiony w rozwój branży faktoringowej w Polsce.

 

W związku z powyższym oraz wprowadzonymi zmianami w Statucie PZF, dokonane zostały zmiany personalne w składzie Komitetu Wykonawczego. Walne Zebranie przeprowadziło wybory uzupełniające, wybierając do składu Komitetu Wykonawczego p.p. Andrzeja Żbikowskiego i Jerzego Dąbrowskiego. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrany Komitet Wykonawczy powierzył pełnienie funkcji Przewodniczącego panu Dariuszowi Steciowi.