Dwadzieścia dwie firmy faktoringowe należące do Polskiego Związku Faktorów wykupiły w 2014 roku wierzytelności o wartości 114,4 miliardów złotych. Wartość wierzytelności wykupionych przez faktorów z Polskiego Związku Faktorów była w 2014 roku wyższa o 17,31% w stosunku do roku poprzedniego, dwucyfrowy wskaźnik wzrostu jest dowodem utrzymywania się trendu o silnej dynamice wzrostu.

 

Skumulowana wartość obrotów po czterech kwartałach 2014 roku odnotowana przez 22 faktorów zrzeszonych w PZF była wyższa o 17,31%w porównaniu do roku 2013. (Przypomnijmy, w roku 2013 rynek wzrósł o 15,5%.) Silny, wzrostowy trend odnotowany w okresie 2009- 2013 jest utrzymany a faktoring jest nadal najszybciej rozwijającą się branżą sektora usług finansowych w Polsce.

 

Kolejny rekordowy wolumen obrotów w 2014 roku nie powinien zaskakiwać. W sytuacji zmiennej i skomplikowanej sytuacji gospodarczej (niski popyt wewnętrzny, wahania kursów walut, zachwiania gospodarek w krajach najważniejszych polskich importerów) faktoring utrzymuje status usługi o ugruntowanej pozycji. Mimo „trudnych czasów” faktorzy pozyskali ponad tysiąc nowych klientów.

 

– Rok 2014 był dobrym rokiem dla branży w Polsce a utrzymujące się zainteresowanie faktoringiem jest zjawiskiem naturalnym. Firmy coraz chętniej i coraz liczniej wybierają tę usługę finansową. Jest to bardzo skuteczne rozwiązanie wielu problemów wynikających z obrotów handlowych realizowanych na warunkach odroczonego terminu zapłaty. Faktoring udostępnia sprzedającym pozakredytowe środki finansowe i równocześnie daje możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem złych długów.
Polski faktoring szybko rośnie. Wzrost branży mierzony wskaźnikiem penetracji PKB, osiągnął w 2013 roku 8,42%. Wartość wskaźnika jest bliska średniej w Europie (9,5%), jest natomiast wyższa niż wskaźnik globalny (4,49%.) – mówi Mirosław Jakowiecki, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.

 

Wierzytelności o łącznej wartości 114.446,67 milionów złotych zostały sfinansowane w ramach
różnorodnych form faktoringu.

 

Dodajmy, że poza faktoringiem importowym, każda z wybieranych form usługi osiągnęła większy wolumen obrotów niż w roku poprzednim.

 

W uzupełnieniem podajemy liczby ilustrujące rynek poprzez liczbę klientów korzystających z faktoringu oraz ilość wierzytelności. I tak w 2014 roku faktorzy sfinansowali 5,47 milionów faktur, z faktoringu korzystało 6.305 klientów (faktorantów) a w serwisowanych umowach było 127.196 kontrahentów (dłużników).

 

Spektakularnym sukcesem związku był V Międzynarodowy Kongres Faktoringu, który odbył się we wrześniu 2014 roku. Jest to jedyna tego typu impreza w Europie. Ponad dwustu krajowych i zagranicznych ekspertów dyskutowało przez dwa dni o otoczeniu branży i zmianach, jakie faktorzy powinni wprowadzić w swoich usługach by sprostać aktualnym, bardzo wyrafinowanym potrzebom rynku. W opinii Erika Timmermansa, sekretarza generalnego International Factors Group, polskie środowisko faktoringowe jest najlepiej zorganizowane i najbardziej aktywne w Europie.

 

W 2015 roku PZF podejmie między innymi takie zadania:

  • przyjęcie nowych faktorów do związku,
  • podjęcie wspólnych akcji marketingowych promujących branżę,
  • współpraca z środowiskami akademickimi w celu popularyzacji faktoringu,
  • rozszerzenie współpracy międzynarodowej.