Polski Związek Faktorów

Polski Związek Faktorów jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą podmioty świadczące usługi faktoringowe w Polsce. Do najważniejszych zadań PZF należy krzewienie wśród przedsiębiorców świadomości korzyści wynikających z faktoringu. Związek prowadzi też szeroki dialog na rzecz rozwoju tego sektora w Polsce.

Polski Związek Faktorów działa od 2001 roku. Do PZF należy obecnie 29 członków – 5 banków komercyjnych i 19 samodzielnych podmiotów, wyspecjalizowane w faktoringu, 3 parterów oraz 2 członków honorowych.

Celem PZF jest budowanie silnego samorządu branżowego poprzez:

  • bliską, systematyczną i uporządkowaną współpracę wewnątrz organizacji,
  • edukację przedsiębiorców i promocję usług,
  • współpracę z ośrodkami akademickimi i decydentami na rzecz rozwoju rynku.

 

Historia Polskiego Związku Faktorów

 

Początek rozwoju rynku faktoringu w Polsce datuje się na pierwsze lata ostatniej dekady XX wieku. O ile usługi oparte na obrocie wierzytelnościami były powszechnie wykorzystywane w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, o tyle w naszej części Starego Kontynentu pojawiły się dopiero po zerwaniu „żelaznej kurtyny”. Przyczyniło się do tego uwolnienie gospodarek krajów dawnego bloku wschodniego i wejście na te rynki zachodnich banków oraz instytucji finansowych.

Pierwsze transakcje quasi-faktoringowe w Polsce tj. finansowanie wyselekcjonowanych, pojedynczych faktur, datuje się na rok 1992. Początek zorganizowanego rynku faktoringu przypadał natomiast na rok 1994, kiedy to działalność rozpoczął pierwszy faktor – firma Handlowy Heller, zawiązaną przez Bank Handlowy w Warszawie SA, VB Heller Bank AG z Austrii oraz International Finance Corporation (World Bank Group) z USA. W w kolejnych latach (1995 – 1999) na rynku pojawiły się spółki: Polfactor (należąca do BRE Banku i austriackiego Intermarket AG), Pekao Faktoring (spółka-córka Banku Pekao SA), Forin (należąca do Banku Millennium), a także GE Capital Bank.

Pionierzy faktoringu w Polsce musieli zmierzyć się z szeregiem problemów, takich jak niska świadomość korzyści wśród przedsiębiorców i obawy inwestorów o opłacalność prowadzenia tego typu oferty. Faktorzy jednak aktywnie kreowali popyt, kształcili kadry i dbali o profesjonalizm świadczonych usług.

Na świecie działało w tym czasie 700 firm faktoringowych. Ich obroty sięgały u progu XXI w. pół biliona dolarów. Branża miała zasięg międzynarodowy, a jej rozwój wspierały dwie silne federacje: Factors Chain International z siedzibą w Amsterdamie oraz International Factors Group z siedzibą w Brukseli.

Pierwszą polską spółką, która wstąpiła w szeregi międzynarodowej federacji był Polfactor SA, który w 1996 r przystąpił do Factors Chain International (dziś FCI). Ówczesny prezes zarządu Polfactor SA, Andrzej Żbikowski, był inicjatorem zorganizowania pod egidą FCI konferencji promującej usługi faktoringu eksportowego. W kwietniu 1999 r. zorganizowana została po raz pierwszy w Polsce międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce faktoringu, w której uczestniczyło ponad 200 osób. Wtedy też, zgodnie z sugestiami Jeroena Kohnstamma, ówczesnego sekretarza generalnego federacji, podjęto rozmowy nta temat utworzenia w Polsce krajowego związku faktorów.

Powołano go do życia 7 listopada 2001 r. pod nazwą: Konferencja Instytucji Faktoringowych. Jej członkami zostali: Forin, Handlowy Heller, Pekao Faktoring i Polfactor. W pierwszym okresie działała w strukturach branżowych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach zrzeszenia prywatnych pracodawców banków i instytucji finansowych.

Konferencja Instytucji Faktoringowych formułowała własne kierunki. Jej głównym celem była ochrona interesów firm członkowskich, współpraca na rzecz promocji faktoringu oraz koordynacja działań edukacyjnych.

W pierwszych pięciu latach XXI w. do federacji przystępowały kolejne firmy. W roku 2006 KIF liczył już dziesięciu członków, byli to: Arvato Services Polska, Bibby Factoring Polska, BZ WBK Faktor, Eurofaktor Solution, 4Faktor, GMAC Commercial Finance, ING Commercial Finance, Pekao Faktoring, Polfactor i Raiffeisen Faktoring Polska.

Faktoring zdobywał coraz większą popularność. Reprezentanci firm członkowskich KIF postanowili więc, aby dla dalszego skutecznego działania, zmienić formułę organizacyjną i poszerzyć zakres zadań statutowych. W kwietniu 2006 r. powołano do życia Polski Związek Faktorów. Od tej chwili krajowa federacja firm faktoringowych kontynuowała samodzielną działalność jako związek pracodawców.

Do głównych celów PZF należało budowanie silnego samorządu branżowego poprzez bliską, systematyczną i uporządkowaną współpracę wewnątrz organizacji, edukację przedsiębiorców i promocję usług, a także współpracę z ośrodkami akademickimi i decydentami na rzecz rozwoju rynku.

Polski Związek Faktorów włączył się we wspieranie międzynarodowego rozwoju usług faktoringowych. Był jednym z siedmiu inicjatorów utworzenia EU Federation, europejskiej federacji krajowych stowarzyszeń faktorów utworzonej w 2009 r. Głównym zadaniem tej organizacji jest monitoring przepisów tworzonych przez Komisję i Parlament Europejski pod kątem ich zgodności z interesami faktorów. EU Federation uczestniczy w konsultacjach legislacyjnych, m.in. w projekcie stworzenia standardu europejskiej faktury elektronicznej.

Z inicjatywy PZF organizowany jest doroczny Międzynarodowy Kongres Faktoringu. Dziś to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu spotkań menedżerów i praktyków faktoringu i finansów w Polsce. Udział w nim biorą uznani eksperci z całego świata. Omawiane są tu najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed dostawcami usług faktoringowych zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach.

Polski Związek Faktorów współpracuje także ze środowiskiem akademickim. Eksperci w dziedzinie faktoringu sprowadzą wykłady i seminaria na wyższych uczelniach, takich jak: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższa Szkoła Biznesu / National Louis University w Nowym Sączu czy Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Związek organizuje także konkurs „Złote Pióro PZF”, o które ubiegać się mogą autorzy najlepszych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z dziedziny faktoringu. W ośmiu dotychczasowych edycjach (do 2017 r.) zgłoszono już ponad 100 prac.

Związek jest także wydawcą specjalistycznego czasopisma pt. „Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów”. Publikowany jest raz do roku Dotychczas ukazało się osiem tomów wydawnictwa.