III Międzynarodowy Kongres Faktoringu

III Międzynarodowy Kongres Faktoringu jest już historią. Było to największe z dotychczasowych spotkań branży podczas którego polscy i międzynarodowi eksperci dyskutowali nad najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi znalazł się faktoring. Wyjątkową rangę wydarzenia podkreślili swoją obecnością liderzy międzynarodowych federacji firm faktoringowych. To była jedna z nielicznych sytuacji, kiedy Erik Timmermans, Jeroen Kohnstamm i John Gielen występowali kolejno przed uczestnikami konferencji. Wśród gości Kongresu byli również reprezentanci firm faktoringowych z Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Rosji i Wielkiej Brytanii.
O Kongresie
Główny temat Kongresu: „Ryzyka transakcji i możliwość nawiązania współpracy faktorów w celu ich zapobiegania” stał się przewodnim zagadnieniem w dyskusjach panelowych. W pierwszym bloku dyskusji panelowej uczestniczyli goście zagraniczni. Uczestnicy Kongresu znaleźli w ich wypowiedziach dobrze znane z krajowego rynku sygnały ostrzegawcze i sposoby zarządzania ryzykiem. Najbardziej interesujące okazały się prezentacje konkretnych przypadków fraudów, z jakimi zetknęli się dyskutujący faktorzy. John Smith (RiskFactor Solution, GB) omówił przypadek „fraudu emocjonalnego”. W tym interesującym przypadku podstawę do wystąpienia sytuacji kryzysowej stworzyły zbyt bliskie relacje emocjonalne łączące faktora i faktoranta – wieloletniego klienta, a w wyniku tego utrata obiektywnego spojrzenia przez faktora.
Program
13.09.2012, Hotel Marriott w Warszawie

08.30 – 09.30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
09.30 – 09.45 Otwarcie Kongresu i powitanie gości
Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF
09.45 – 11.00 Faktoring bez granic – stan branży w skali globalnej. Potencjał, szanse, zagrożenia i trendy.
10.15 – 10.30   Jeroen Kohnstamm – FCI
10.30 – 10.45   Erik Timmermans – IFGroup
10.45 – 11.00   John Gielen – EU Federation
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.45 Ryzyka transakcji faktoringowych – doświadczenia rynków zagranicznych
11.15 – 11.35   Sygnały ostrzegawcze w transakcjach faktoringowych – wprowadzenie do panelu
Josep Selles, AEF Hiszpania
11.35 – 12.45   Sektory podwyższonego ryzyka, zagrożenia regionalne, różnice w metodach oszacowania, dostępność pomocy prawnej. Przykłady fraudów. Możliwości współpracy faktorów w eliminowaniu ryzyk. Dyskusja panelowa.moderator: Josep Selles, AEF, Hiszpania
– Erik Timmermans, IFGropup, Belgia
– Hendrik Harms, Deutsche Factoring Bank, Niemcy
– Gerhard Prenner, Raiffeisen Factor Bank, Austria
– John Smith, RiskFactor Solutions, Wielka Brytania
– Johan Schepers, GFCC BNP Paribas Group, Francja
Prelegenci
Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes Zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Josep Selles, Asociación Española de Factoring, Hiszpania
Erik Timmermans, Secretary General, International Factors Group
Dariusz Steć, Członek Zarządu, BRE Faktoring SA
Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu Banku Millennium S.A.
Jarosław Jaworski, Prezes Zarządu Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Jeroen Kohnstamm, Secretary General, Factors Chain International
John Gielen, EU Federation
Cezary Kusyk, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Roberto Weckop, Eurofactor AG Niemcy
Hendrik Harms, Deutsche Factoring Bank, Niemcy
Gerhard Prenner, Raiffeisen Factor Bank, Austria
John Smith, RiskFactor Solutions, Wielka Brytania
Johan Schepers, GFCC BNP Paribas Group, Francja
Michał Kazimierczak, BNP Paribas Factor Sp. z o.o.
Ewa Guzowska, BRE Faktoring S.A.
Marek Szymański, ING C.F. Polska S.A.
Paweł Tobis, Coface Poland Faktoring
Małgorzata Szymańska, Bank Ochrony Środowiska S.A.
Laureaci konkursu ||Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów||
O Kongresie
Główny temat Kongresu: „Ryzyka transakcji i możliwość nawiązania współpracy faktorów w celu ich zapobiegania” stał się przewodnim zagadnieniem w dyskusjach panelowych. W pierwszym bloku dyskusji panelowej uczestniczyli goście zagraniczni. Uczestnicy Kongresu znaleźli w ich wypowiedziach dobrze znane z krajowego rynku sygnały ostrzegawcze i sposoby zarządzania ryzykiem. Najbardziej interesujące okazały się prezentacje konkretnych przypadków fraudów, z jakimi zetknęli się dyskutujący faktorzy. John Smith (RiskFactor Solution, GB) omówił przypadek „fraudu emocjonalnego”. W tym interesującym przypadku podstawę do wystąpienia sytuacji kryzysowej stworzyły zbyt bliskie relacje emocjonalne łączące faktora i faktoranta – wieloletniego klienta, a w wyniku tego utrata obiektywnego spojrzenia przez faktora.
Prelegenci
Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes Zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Josep Selles, Asociación Española de Factoring, Hiszpania
Erik Timmermans, Secretary General, International Factors Group
Dariusz Steć, Członek Zarządu, BRE Faktoring SA
Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu Banku Millennium S.A.
Jarosław Jaworski, Prezes Zarządu Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Jeroen Kohnstamm, Secretary General, Factors Chain International
John Gielen, EU Federation
Cezary Kusyk, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Roberto Weckop, Eurofactor AG Niemcy
Hendrik Harms, Deutsche Factoring Bank, Niemcy
Gerhard Prenner, Raiffeisen Factor Bank, Austria
John Smith, RiskFactor Solutions, Wielka Brytania
Johan Schepers, GFCC BNP Paribas Group, Francja
Michał Kazimierczak, BNP Paribas Factor Sp. z o.o.
Ewa Guzowska, BRE Faktoring S.A.
Marek Szymański, ING C.F. Polska S.A.
Paweł Tobis, Coface Poland Faktoring
Małgorzata Szymańska, Bank Ochrony Środowiska S.A.
Laureaci konkursu ||Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów||