I Międzynarodowy Kongres Faktoringu


16 września 2010, Warszawa

16 września 2010 w Warszawie odbył się I Międzynarodowy Kongres Faktoringu. W wydarzeniu, organizowanym przez Polski Związek Faktorów (PZF), wzięło udział ok. 150 ekspertów z kraju i zagranicy. Prezentacje i dyskusje w czasie Kongresu koncentrowały się na analizie aktualnych tendencji rynkowych, porównaniu sytuacji branży w Polsce i na świecie, a także na przedstawieniu innowacyjnych produktów.

Organizacja Kongresu potwierdza wiodącą rolę Polskiego Związku Faktorów w popularyzacji wiedzy o faktoringu. Konferencja była również doskonałą okazją do zaproszenia do członkostwa w PZF wszystkie firmy i banki, które świadczą usługę faktoringu. Mamy ambicję skonsolidować cały rynek faktoringu, przyczyniając się do podniesienia jakości usług świadczonych klientom oraz do zwiększania wiarygodności publikowanych danych dotyczących branży. Planujemy wprowadzenie Międzynarodowego Kongresu Faktoringu na stałe do kalendarza wydarzeń branży finansowej w Polsce” – informuje Mirosław Jakowiecki.

O Kongresie
Międzynarodowy Kongres Faktoringu w Warszawie jest pierwszym tego typu wydarzeniem organizowanym w Polsce. Wśród ponad 150 ekspertów znalazło się około 20 gości zagranicznych, w tym przedstawiciele międzynarodowych organizacji faktorów: sekretarz generalny International Factors Group – Eric Timmermans, przedstawiciel Factors Chain International – Josep Selles, a także John Gielen z organizacji EU Federation. Wśród uczestników z Polski dominowali przedstawiciele wiodących banków i firm faktoringowych. Nie zabrakło również przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców i innych uczestników rynku faktoringowego.

Kongres Faktoringu stał się także okazją do ogłoszenia konkursu dla studentów na najlepszą pracę naukową poświęconą faktoringowi. Spośród 22 zgłoszonych prac jury konkursu wyłoniło tę autorstwa Agnieszki Dąbrowskiej pt. “Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową”. Oprócz symbolicznych nagród w postaci piór dla wyróżnionych autorów prac, zaszczytną nagrodą jest opublikowanie ich prac w książce pt. “Faktoring w Polsce 2010. Analiza. Rynek. Perspektywy” wydanej z okazji Kongresu.

Program
08.30 – 09.00 Centrum prasowe
09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników
09.30 – 09.45 Powitanie uczestników, omówienie programu
Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes Zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o.
09.45 – 10.15 Po kryzysie, czy przed kryzysem? Szanse i zagrożenia rozwoju polskiej gospodarki
dr hab. Krzysztof Rybiński, Profesor nadzwyczajny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
10.15 – 11.15 „Faktoring na świecie”. Zmiany na rynku globalnym, szanse i zagrożenia dla branży w opinii międzynarodowych federacji faktorów:
International Factors Group, Erik Timmermans
Factors Chain International, Josep Selles
EU Federation, John Gielen
11.15 – 11.35 Przerwa kawowa
11.35 – 13.30 „Faktoring na świecie”, cd. Spowolnienie czy wzrost? Branża wobec nowych wymagań globalnego rynku. Nowe rozwiązania produktowe.
panel dyskusyjny; udział biorą przedstawiciele zagranicznych federacji i związków faktorów:
– Roberto Weckop, Eurofactor AG, Niemcy
– Kate Sharp, Asset Based Financial Association, Wielka Brytania
– Korneliu Robu, National Factoring Company, Rosja
– Josep Seles, Asociacion Espaniola de Factoring, Hiszpania
– Elżbieta Urbańska, Polski Związek Faktorów, Polska

moderator:
dr Wiktor Cwynar, adiunkt w Zakładzie Finansów i Rachunkowości, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University Nowy Sącz
13.30 – 13.45 Wręczenie nagród w konkursie „Złote pióro PZF” dla najlepszej pracy magisterskiej i licencjackiej poświęconej faktoringowi
13.45 – 14.30 Lunch
14.30 – 16.05 „Faktoring w Polsce” – nowości produktowe na rynku krajowym:
14.30 – 14.50 Faktoring restrukturyzacyjny
dr K. Kreczmańska-Gigol, Adiunkt w Katedrze Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
14.50 – 15.05 Faktoring odwrócony
Paweł Perekitko, Doradca ds. Klientów Strategicznych ING Commercial Finance Polska S.A.
15.05 – 15.20 Faktoring samorządowy
Dawid Naglik, Dyrektor Obszaru Usług Finansowych, Arvato Services Polska
15.20 – 15.35 Faktoring wymagalnościowy
Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu, Bank Millennium S.A.
15.35 – 15.50 Faktoring pełny czy ubezpieczenie należności? Co najlepsze dla Klienta?
Jarosław Jaworski, Prezes Zarządu, Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
15.50 – 16.05 Faktoring eksportowy w systemie dwóch faktorów
Małgorzata Połok, Dyrektor Wydziału Marketingu i Projektów Strategicznych, Pekao Faktoring Sp. z o.o.
16.05 – 17.10 Bariery oraz szanse rozwoju usług faktoringowych w Polsce
panel dyskusyjny; udział biorą przedstawiciele firm faktoringowych zrzeszonych w PZF:
– Elżbieta Urbańska, Prezes Zarządu, PKO BP Faktoring S.A.
– Mirosław Jakowiecki, Prezes Zarządu, Pekao Faktoring Sp. z o.o.
– Andrzej Żbikowski, Prezes Zarządu, ING Commercial Finance Polska S.A.
– Dariusz Steć, Członek Zarządu, Polfactor S.A.
– Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny, Bibby Financial Services Sp. z o.o.
– Jerzy Ostrowski, Prezes Zarządu Fortis Commercial Finance Sp. z o.o.

moderator:
dr K. Kreczmańska-Gigol, Adiunkt w Katedrze Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prelegenci
dr hab. Krzysztof Rybiński, Profesor Nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
dr Wiktor Cwynar, Adiunkt w Zakładzie Finansów i Rachunkowości, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University Nowy Sącz
Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu Banku Millennium S.A.
John Gielen, Chairman of the EU Federation
Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes Zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Jarosław Jaworski, Prezes Zarządu Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services Sp. z o.o.
dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Adiunkt w Katedrze Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Roberto Weckop, Szef HR i relacji międzynarodowych Eurofactor AG, Niemcy
Dawid Naglik, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Dyrektor Obszaru Usług Finansowych w arvato services Polska
Jerzy Ostrowski, Prezes Zarządu Fortis Commercial Finance Sp. z o.o.
Paweł Perekitko, Doradca ds. Klientów Strategicznych ING Commercial Finance Polska S.A.
Małgorzata Połok, Dyrektor Wydziału Marketingu i Projektów Strategicznych Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Corneliu Robu, Deputy Chairman of the Board National Factoring Company
Josep Selles, Member of the Executive Committee of Asociación Española de Factoring, Director General de Eurofactor Hispania, CEO Eurofactor Hispania
Kate Sharp, Chief Executive Officer of the Asset Based Finance Association
Dariusz Steć, Członek Zarządu, Polfactor S.A.
Erik Timmermans, Secretary General, International Factors Group
Elżbieta Urbańska, Prezes Zarządu PKO BP Faktoring S.A.
Andrzej Żbikowski, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes ING Commercial Finance Polska S.A.
Multimedia
Laureaci konkursu ||Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów||
W konkursie “Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów” edycji 2010 roku, zwyciężyła Pani Agnieszka Dąbrowska, za pracę pt. “Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową”. Po mistrzowsku przedstawia całościowe ujęcie niezwykle istotnego dla faktoringu tematu.
Wyróżnienia otrzymali:
Pani Joanna Haczek, za pracę pt.: “Analiza porównawcza faktoringu w Polsce i w Niemczech”,
Pani Agata Wasielewska, za pracę pt.: “Świadczenie usług faktoringowych przez banki w Polsce i ich znaczenie dla przedsiębiorstw”,
Pan Paweł Sztelmach, za pracę pt.: “Faktoring a forfaiting – analiza porównawcza”.
Wszyscy nagrodzeni są absolwentami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
O Kongresie
Międzynarodowy Kongres Faktoringu w Warszawie jest pierwszym tego typu wydarzeniem organizowanym w Polsce. Wśród ponad 150 ekspertów znalazło się około 20 gości zagranicznych, w tym przedstawiciele międzynarodowych organizacji faktorów: sekretarz generalny International Factors Group – Eric Timmermans, przedstawiciel Factors Chain International – Josep Selles, a także John Gielen z organizacji EU Federation. Wśród uczestników z Polski dominowali przedstawiciele wiodących banków i firm faktoringowych. Nie zabrakło również przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców i innych uczestników rynku faktoringowego.

Kongres Faktoringu stał się także okazją do ogłoszenia konkursu dla studentów na najlepszą pracę naukową poświęconą faktoringowi. Spośród 22 zgłoszonych prac jury konkursu wyłoniło tę autorstwa Agnieszki Dąbrowskiej pt. “Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową”. Oprócz symbolicznych nagród w postaci piór dla wyróżnionych autorów prac, zaszczytną nagrodą jest opublikowanie ich prac w książce pt. “Faktoring w Polsce 2010. Analiza. Rynek. Perspektywy” wydanej z okazji Kongresu.

Program
08.30 – 09.00 Centrum prasowe
09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników
09.30 – 09.45 Powitanie uczestników, omówienie programu
Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes Zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o.
09.45 – 10.15 Po kryzysie, czy przed kryzysem? Szanse i zagrożenia rozwoju polskiej gospodarki
dr hab. Krzysztof Rybiński, Profesor nadzwyczajny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
10.15 – 11.15 „Faktoring na świecie”. Zmiany na rynku globalnym, szanse i zagrożenia dla branży w opinii międzynarodowych federacji faktorów:
International Factors Group, Erik Timmermans
Factors Chain International, Josep Selles
EU Federation, John Gielen
11.15 – 11.35 Przerwa kawowa
11.35 – 13.30 „Faktoring na świecie”, cd. Spowolnienie czy wzrost? Branża wobec nowych wymagań globalnego rynku. Nowe rozwiązania produktowe.
panel dyskusyjny; udział biorą przedstawiciele zagranicznych federacji i związków faktorów:
– Roberto Weckop, Eurofactor AG, Niemcy
– Kate Sharp, Asset Based Financial Association, Wielka Brytania
– Korneliu Robu, National Factoring Company, Rosja
– Josep Seles, Asociacion Espaniola de Factoring, Hiszpania
– Elżbieta Urbańska, Polski Związek Faktorów, Polska

moderator:
dr Wiktor Cwynar, adiunkt w Zakładzie Finansów i Rachunkowości, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University Nowy Sącz
13.30 – 13.45 Wręczenie nagród w konkursie „Złote pióro PZF” dla najlepszej pracy magisterskiej i licencjackiej poświęconej faktoringowi
13.45 – 14.30 Lunch
14.30 – 16.05 „Faktoring w Polsce” – nowości produktowe na rynku krajowym:
14.30 – 14.50 Faktoring restrukturyzacyjny
dr K. Kreczmańska-Gigol, Adiunkt w Katedrze Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
14.50 – 15.05 Faktoring odwrócony
Paweł Perekitko, Doradca ds. Klientów Strategicznych ING Commercial Finance Polska S.A.
15.05 – 15.20 Faktoring samorządowy
Dawid Naglik, Dyrektor Obszaru Usług Finansowych, Arvato Services Polska
15.20 – 15.35 Faktoring wymagalnościowy
Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu, Bank Millennium S.A.
15.35 – 15.50 Faktoring pełny czy ubezpieczenie należności? Co najlepsze dla Klienta?
Jarosław Jaworski, Prezes Zarządu, Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
15.50 – 16.05 Faktoring eksportowy w systemie dwóch faktorów
Małgorzata Połok, Dyrektor Wydziału Marketingu i Projektów Strategicznych, Pekao Faktoring Sp. z o.o.
16.05 – 17.10 Bariery oraz szanse rozwoju usług faktoringowych w Polsce
panel dyskusyjny; udział biorą przedstawiciele firm faktoringowych zrzeszonych w PZF:
– Elżbieta Urbańska, Prezes Zarządu, PKO BP Faktoring S.A.
– Mirosław Jakowiecki, Prezes Zarządu, Pekao Faktoring Sp. z o.o.
– Andrzej Żbikowski, Prezes Zarządu, ING Commercial Finance Polska S.A.
– Dariusz Steć, Członek Zarządu, Polfactor S.A.
– Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny, Bibby Financial Services Sp. z o.o.
– Jerzy Ostrowski, Prezes Zarządu Fortis Commercial Finance Sp. z o.o.

moderator:
dr K. Kreczmańska-Gigol, Adiunkt w Katedrze Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prelegenci
dr hab. Krzysztof Rybiński, Profesor Nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
dr Wiktor Cwynar, Adiunkt w Zakładzie Finansów i Rachunkowości, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University Nowy Sącz
Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu Banku Millennium S.A.
John Gielen, Chairman of the EU Federation
Mirosław Jakowiecki, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes Zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Jarosław Jaworski, Prezes Zarządu Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services Sp. z o.o.
dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Adiunkt w Katedrze Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Roberto Weckop, Szef HR i relacji międzynarodowych Eurofactor AG, Niemcy
Dawid Naglik, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Dyrektor Obszaru Usług Finansowych w arvato services Polska
Jerzy Ostrowski, Prezes Zarządu Fortis Commercial Finance Sp. z o.o.
Paweł Perekitko, Doradca ds. Klientów Strategicznych ING Commercial Finance Polska S.A.
Małgorzata Połok, Dyrektor Wydziału Marketingu i Projektów Strategicznych Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Corneliu Robu, Deputy Chairman of the Board National Factoring Company
Josep Selles, Member of the Executive Committee of Asociación Española de Factoring, Director General de Eurofactor Hispania, CEO Eurofactor Hispania
Kate Sharp, Chief Executive Officer of the Asset Based Finance Association
Dariusz Steć, Członek Zarządu, Polfactor S.A.
Erik Timmermans, Secretary General, International Factors Group
Elżbieta Urbańska, Prezes Zarządu PKO BP Faktoring S.A.
Andrzej Żbikowski, Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, Prezes ING Commercial Finance Polska S.A.
Multimedia
Laureaci konkursu ||Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów||
W konkursie “Złote Pióro Polskiego Związku Faktorów” edycji 2010 roku, zwyciężyła Pani Agnieszka Dąbrowska, za pracę pt. “Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową”. Po mistrzowsku przedstawia całościowe ujęcie niezwykle istotnego dla faktoringu tematu.
Wyróżnienia otrzymali:
Pani Joanna Haczek, za pracę pt.: “Analiza porównawcza faktoringu w Polsce i w Niemczech”,
Pani Agata Wasielewska, za pracę pt.: “Świadczenie usług faktoringowych przez banki w Polsce i ich znaczenie dla przedsiębiorstw”,
Pan Paweł Sztelmach, za pracę pt.: “Faktoring a forfaiting – analiza porównawcza”.
Wszyscy nagrodzeni są absolwentami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.