[et_pb_fullwidth_header_extended admin_label=”Kodeks Etyki PZF” title=”Kodeks Etyki PZF” typing_effect=”off” typing_loop=”off” typing_static_on_off=”off” typing_static_break=”on” typing_underline_on_off=”off” typing_background_on_off=”off” rotator_effect=”off” rotator_static_on_off=”off” rotator_static_break=”off” rotator_type=”fadeIn” textillate_effect=”off” textillate_in_type=”sequence” textillate_out_type=”sequence” textgif_on_off=”off” shuffle_text_on_off=”off” title_fancyline=”off” title_before_after=”after” title_fancy_orientation=”center” subhead_before_after=”before” background_layout=”light” text_orientation=”center” header_fullscreen=”off” header_scroll_down=”off” custom_scroll_down_icon_on_off=”off” header_scroll_down_effect_on_off=”off” header_scroll_down_effect=”fadeIn” search_on_off=”off” woocommerce_search_on_off=”off” s_background_layout=”light” s_text_orientation=”left” exclude_pages=”off” exclude_posts=”off” search_icon_button=”off” hide_search_txt=”off” hide_button=”off” search_button_align_on_off=”off” search_button_align=”left” popup_video_on_off_one=”off” url_new_window_one=”off” use_popup_one_on_off=”off” popup_video_on_off_two=”off” url_new_window_two=”off” use_popup_two_on_off=”off” particles_effect=”off” particles_effect_shape=”circle” kenburns_effect=”on” kenburns_effect_type=”dwd-zoomin-right” animated_gradient=”off” animated_gradient_style=”off” background_gradient=”off” background_gradient_type=”left-to-right” moving_particles_effect=”off” parallax=”off” parallax_method=”off” content_orientation=”center” header_image_custom_url_on_off=”off” header_image_custom_url_new_window=”off” image_orientation=”top” divider_on_off=”off” divider_placement=”dwd-d-before” divider_type=”dwd-d-style-triangles” title_gradient_on_off=”off” title_gradient_color_one=”#0c71c3″ title_gradient_color_two=”#002e5b” title_font=”|on|||” subhead_gradient_on_off=”off” content_gradient_on_off=”off” fancyline_styles_on_off=”on” fancyline_color=”#ffffff” search_max_width_on_off=”off” custom_button_one=”off” button_one_icon_placement=”right” custom_button_two=”off” button_two_icon_placement=”right” whole_header_animation_on_off=”off” whole_animation=”fadeIn” whole_animation_reveal=”off” scroll_fade_header_on_off=”off” title_animation_on_off=”off” title_animation=”fadeIn” title_animation_reveal=”off” subheading_animation_on_off=”off” subheading_animation=”fadeIn” subheading_animation_reveal=”off” content_animation_on_off=”off” content_animation=”fadeIn” content_animation_reveal=”off” button_one_animation_on_off=”off” button_one_animation=”fadeIn” button_one_animation_reveal=”off” button_one_hover_effect_on_off=”off” button_one_twod_hover_on_off=”off” button_one_twod_hover_style=”hvr-grow” button_one_sb_hover_on_off=”off” button_one_sb_hover_style=”hvr-bubble-top” button_two_animation_on_off=”off” button_two_animation=”fadeIn” button_two_animation_reveal=”off” button_two_hover_effect_on_off=”off” button_two_twod_hover_on_off=”off” button_two_twod_hover_style=”hvr-grow” button_two_sb_hover_on_off=”off” button_two_sb_hover_style=”hvr-bubble-top” logo_image_animation_on_off=”off” logo_image_animation=”fadeIn” logo_image_animation_reveal=”off” header_image_animation_on_off=”off” header_image_animation=”fadeIn” header_image_animation_reveal=”off” button_mobile_fullwidth=”off” fancyline_width=”100px” fancyline_margin_top=”11px” fancyline_margin_bottom=”0px” title_font_color=”#ffffff” typing_speed=”35″ subhead_gradient_color_one=”#0c71c3″ subhead_gradient_color_two=”#002e5b” subhead_font=”Lato|on||on|” subhead_font_size=”36px” title_line_height=”1.7em” subhead_line_height=”2em” background_url=”https://faktoring.pl/wp-content/uploads/2017/09/statystyki-min.jpg” background_overlay_color=”rgba(0,11,28,0.64)” subhead_font_color=”#ffffff” title_font_size=”36px” _builder_version=”3.0.106″ /]
[et_pb_fullwidth_header_extended admin_label=”Kodeks Etyki PZF” title=”Kodeks Etyki PZF” typing_effect=”off” typing_static_on_off=”off” typing_static_break=”off” typing_underline_on_off=”off” typing_background_on_off=”off” rotator_effect=”off” rotator_static_on_off=”off” rotator_static_break=”off” rotator_type=”fadeIn” textillate_effect=”off” textillate_in_type=”sequence” textillate_out_type=”sequence” textgif_on_off=”off” shuffle_text_on_off=”off” title_fancyline=”on” title_before_after=”after” title_fancy_orientation=”left” subhead_before_after=”before” background_layout=”light” text_orientation=”left” header_fullscreen=”off” header_scroll_down=”off” custom_scroll_down_icon_on_off=”off” header_scroll_down_effect_on_off=”off” header_scroll_down_effect=”fadeIn” search_on_off=”off” woocommerce_search_on_off=”off” s_background_layout=”light” s_text_orientation=”left” exclude_pages=”off” exclude_posts=”off” search_icon_button=”off” hide_search_txt=”off” hide_button=”off” search_button_align_on_off=”off” search_button_align=”left” popup_video_on_off_one=”off” url_new_window_one=”off” use_popup_one_on_off=”off” popup_video_on_off_two=”off” url_new_window_two=”off” use_popup_two_on_off=”off” particles_effect=”off” particles_effect_shape=”circle” kenburns_effect=”off” kenburns_effect_type=”dwd-zoomin” animated_gradient=”off” animated_gradient_style=”off” background_gradient=”off” background_gradient_type=”left-to-right” moving_particles_effect=”off” parallax=”off” parallax_method=”off” content_orientation=”center” header_image_custom_url_on_off=”off” header_image_custom_url_new_window=”off” image_orientation=”top” divider_on_off=”off” divider_placement=”dwd-d-before” divider_type=”dwd-d-style-triangles” title_gradient_on_off=”on” title_gradient_color_one=”#0c71c3″ title_gradient_color_two=”#002e5b” title_font=”|on|||” subhead_gradient_on_off=”off” content_gradient_on_off=”off” fancyline_styles_on_off=”on” fancyline_color=”#0a3e82″ search_max_width_on_off=”off” custom_button_one=”off” button_one_icon_placement=”right” custom_button_two=”off” button_two_icon_placement=”right” whole_header_animation_on_off=”off” whole_animation=”fadeIn” whole_animation_reveal=”off” scroll_fade_header_on_off=”off” title_animation_on_off=”off” title_animation=”fadeIn” title_animation_reveal=”off” subheading_animation_on_off=”off” subheading_animation=”fadeIn” subheading_animation_reveal=”off” content_animation_on_off=”off” content_animation=”fadeIn” content_animation_reveal=”off” button_one_animation_on_off=”off” button_one_animation=”fadeIn” button_one_animation_reveal=”off” button_one_hover_effect_on_off=”off” button_one_twod_hover_on_off=”off” button_one_twod_hover_style=”hvr-grow” button_one_sb_hover_on_off=”off” button_one_sb_hover_style=”hvr-bubble-top” button_two_animation_on_off=”off” button_two_animation=”fadeIn” button_two_animation_reveal=”off” button_two_hover_effect_on_off=”off” button_two_twod_hover_on_off=”off” button_two_twod_hover_style=”hvr-grow” button_two_sb_hover_on_off=”off” button_two_sb_hover_style=”hvr-bubble-top” logo_image_animation_on_off=”off” logo_image_animation=”fadeIn” logo_image_animation_reveal=”off” header_image_animation_on_off=”off” header_image_animation=”fadeIn” header_image_animation_reveal=”off” button_mobile_fullwidth=”off” fancyline_width=”100px” fancyline_margin_top=”11px” fancyline_margin_bottom=”0px” _builder_version=”3.0.106″ /]

My, członkowie Polskiego Związku Faktorów, przyjmujemy poniższy Kodeks Etyki

oraz zobowiązujemy się przestrzegać zawartych w nim norm postępowania w działalności zawodowej.

 

I. Przepisy Ogólne

§ 1.

 1. Kodeks Etyki Polskiego Związku Faktorów (PZF) wynika z ogólnych norm moralnych i zasad współżycia społecznego.
 2. Niniejszy Kodeks stanowi zbiór zasad postępowania związanych z działalnością Faktorów i odnosi się odpowiednio do Członków PZF, osób u nich zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem Faktorzy wykonują swoje czynności zawodowe.
 3. Kodeks Etyki nie narusza w żaden sposób prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2.

 1. Członkowie PZF  zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, norm zawodowych i zasad współżycia społecznego.
 2. Członkowie PZF starają się osiągnąć jak najwyższy poziom etyki zawodowej, według oczekiwań środowiska biznesowego.
 3. Członkowie PZF  przy wykonywaniu czynności zawodowych zobowiązani są do postępowania zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Kodeksie. Obejmuje to także wszystkie osoby reprezentujące Członków PZF lub prowadzące działalność faktoringową na ich rzecz, bądź w ich imieniu.

 

§ 3.

Członek PZF zobowiązany jest kierować się postanowieniami zawartymi w uchwałach organów PZF, oraz dobrymi obyczajami kupieckimi przyjętymi przez środowisko przedsiębiorców faktoringowych.

 

II. Działalność Faktoringowa

§ 4.

 1. Członek PZF powinien prowadzić działalność zgodnie z przepisami prawa oraz w sposób nie powodujący powstania negatywnych skutków prawnych dla jego klientów, jak również w sposób rzetelny i z należytą starannością.
 2. Członkowie PZF postępują uczciwie i z dokładnością we wszystkich sprawach biznesowych, włączając kontakty z klientami, klientami klientów i innymi instytucjami z branży.

 

§ 5.

 1. Członek PZF obowiązany jest do dbałości o dobre imię swojej firmy.
 2. Członek PZF obowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań, które mogłyby zaszkodzić jego dobrej opinii jako przedsiębiorcy faktoringowego. 
 3. Postępowanie Członka PZF, które poniża go w opinii publicznej lub podważa zaufanie do wykonywanych przez niego czynności zawodowych stanowi naruszenie zasad etycznych.

 

§ 6.

 1. Członka PZF obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca wszystko czego dowiedział się on w związku z prowadzoną działalnością, a co mogłoby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy osób trzecich, a w szczególności klientów. 
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie, przy czym Członek PZF może być zwolniony z tego obowiązku przez uprawniony organ lub za zgodą podmiotu, którego dotyczą informacje objęte tajemnicą zawodową. 
 3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę zawodową, jak również ich nabycie od osoby nieuprawnionej, w sposób naruszający interesy tej osoby stanowi naruszenie zasad etycznych określonych w Kodeksie. 

 

§ 7.

 1. W celu profesjonalnej obsługi klientów Członek PZF obowiązany jest do stałego doskonalenia wiedzy w zakresie zagadnień prawnych, ekonomiczno-podatkowych oraz standardów zawodowych Członka PZF. 
 2. Umowy zawierane przez Członków PZF z klientami powinny być formułowane jasno i powinny zawierać wszystkie warunki uzgodnione przez strony, łącznie z zapisem obowiązków i odpowiedzialności stron umowy. 
 3. Członka PZF obowiązuje szczególna staranność w rozliczeniach finansowych z klientem. 
 4. Członkowie PZF utrzymują i używają dokładnych systemów księgowych w celu rejestrowania transakcji przeprowadzanych przez klientów.

 

III. Wzajemna Konkurencja i Reklama

§ 8.

Konkurowanie Członków PZF na rynku usług faktoringowych nie może wykraczać poza granice zakreślone przepisami prawa.

 

§ 9.

Członka PZF obowiązuje zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami kupieckimi, a w szczególności w sposób niezgodny zasadami lojalności wobec innych Członków PZF.

 

§ 10.

Członkowie PZF pomagają klientom w przeniesieniu się od jednego faktora do drugiego, w przypadku takiej decyzji.

 

§ 11.

Członek PZF obowiązany jest powstrzymać się od działań stanowiących nieuczciwą konkurencję w stosunku do innych przedsiębiorców lub nieuczciwą reklamę.

 

§ 12.

Sprzeczne z zasadami etycznymi i dobrymi obyczajami kupieckimi jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o sobie lub innym przedsiębiorcy.

 

§ 13.

 1. Za naruszenie zasad etyki zawodowej uznaje się oznaczanie przedsiębiorstwa faktoringowego w jakikolwiek sposób powodujący wprowadzenie osób trzecich w błąd co do jego tożsamości i tym samym naruszający usprawiedliwione interesy innych Członków PZF. 
 2. Naruszeniem zasad etyki zawodowej jest również pozyskiwanie klientów kosztem innych Członków PZF w sposób naruszający dobre obyczaje kupieckie, nakłanianie klientów innych Członków PZF do nie wykonywania lub nienależytego wykonywania umowy a także nakłanianie pracowników i innych osób współpracujących z poszczególnymi Członkami PZF, do rozwiązania stosunku umownego w celu przejęcia takich osób. 

 

§ 14.

Członek PZF nie może podejmować jakichkolwiek działań mających na celu utrudnianie dostępu lub eliminowanie innych Członków PZF z rynku usług faktoringowych.

 

§ 15.

 1. Reklamowanie własnych usług faktoringowych nie powinno być dokonywane w sposób mogący wywołać negatywne wrażenie co do jakości usług oferowanych przez innych Członków PZF. 
 2. Za naruszającą zasady etyczne uważa się w szczególności reklamę:
   a) prowadzoną w sposób mogący uchybić godności pozostałych Członków PZF lub innych osób,
   b) porównującą poszczególne oferty różnych Członków PZF, chyba że reklama taka spełnia wymogi dopuszczalności określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

IV. Władze Związku

§ 16.

Władze związku obowiązane są czuwać nad przestrzeganiem Kodeksu Etyki Członka PZF oraz dobrych obyczajów kupieckich przez wszystkich członków.

 

§ 17.

 1. Członek PZF obowiązany jest wykonywać czynne prawo wyborcze w wyborach do władz Związku. 
 2. Osoba, której powierzona została funkcja we władzach Związku, obowiązana jest rzetelnie i z najwyższą starannością wypełniać obowiązki wynikające z tych funkcji. 
 3. Osoba, która składa rezygnację z powierzonej jej funkcji obowiązana jest w odpowiedni sposób uzasadnić rezygnację. 

 

§ 18.

Członka PZF obowiązuje lojalność wobec władz Związku.

 

§ 19.

Członek PZF obowiązany jest współdziałać z władzami Związku w sprawach związanych z funkcjonowaniem i zadaniami Związku oraz w sprawach przestrzegania Kodeksu Etyki przez jego członków.

 

§ 20.

 1. Stosunki między Członkami PZF winny opierać się na wzajemnej lojalności i koleżeństwie. 
 2. Członkowie PZF powinni udzielać sobie pomocy i służyć radą w sprawach związanych z prowadzoną działalnością faktoringową. 
 3. Niedopuszczalne jest wypowiadanie przez Członka PZF wobec osób trzecich negatywnej opinii o działalności zawodowej innego Członka PZF. 
 4. W razie sporu pomiędzy Członkami PZF powinni oni przede wszystkim podjąć próbę jego polubownego załatwienia z pomocą, lub przy udziale właściwych władz Związku. 

 

V. Odpowiedzialność za naruszenie Zasad Etycznych

§ 21.

Członek PZF nie przestrzegający zasad etyki związanej z prowadzoną działalnością ponoszą odpowiedzialność przed władzami Związku.

 

§ 22.

 1. W przypadku prowadzenia przez Członka PZF działalności faktoringowej w sposób sprzeczny z Kodeksem Etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi, Walne Zebranie Związku na wniosek Komitetu Wykonawczego Związku przyjęty przez Komitet zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Związku, może podjąć uchwałę o udzieleniu Członkowi PZF upomnienia lub nagany. 
 2. W wypadkach szczególnie ciężkiego uchybienia Kodeksowi Etyki i dobrym obyczajom kupieckim lub też uporczywego naruszania obowiązków Członka PZF, Walne Zebranie na wniosek Komitetu Wykonawczego Związku, przyjęty na zasadach określonych w ust.1, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków, może wykluczyć danego Członka PZF ze Związku. 

 

VI. Postanowienia Końcowe

§ 23.

Kodeks niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia uchwalenia przez Walne Zebranie Związku.