Analizy i statystyki

IV kwartał 2022 r.

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po IV kwartale w latach 2020 – 2022 (w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po IV kwartale 2022 r. (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po IV kwartale 2022 r. w ujęciu sektorowym

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po IV kwartale 2022 r. w ujęciu rodzajowym

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po IV kwartale 2022 r.

III kwartał 2022 r.

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po III kwartale w latach 2020 – 2022 (w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po III kwartale 2022 r. (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po III kwartale 2022 r. w ujęciu sektorowym

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po III kwartale 2022 r. w ujęciu rodzajowym

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po III kwartale 2022 r.

II kwartał 2022 r.

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po II kwartale w latach 2020 – 2022 (w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po II kwartale 2022 r. (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po II kwartale 2022 r. w ujęciu sektorowym

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po II kwartale 2022 r. w ujęciu rodzajowym

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po II kwartale 2022 r.

I kwartał 2022 r.

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale w latach 2020 – 2022 (w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po I kwartale 2022 r. (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale 2022 r. w ujęciu sektorowym

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale 2022 r. w ujęciu rodzajowym

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale 2022 r.