Władze PZF wybrane na kolejną kadencję

maj 23, 2024 | Informacje prasowe

Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Faktorów uzupełniło skład Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej. Do Komitetu Wykonawczego ponownie wybrano Ewę Gawrońską-Micuń, Konrada Klimka oraz Tomasza Mazurkiewicza. Przewodniczącym Komitetu na kolejną kadencję został Konrad Klimek, a wiceprzewodniczącymi: Ewa Gawrońska-Micuń, Tomasz Mazurkiewicz oraz Łukasz Kiliński, który kontynuuje kadencję. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Magdalenę Ciechomską-Barczak. Członkami Komisji są także: Piotr Gąsiorowski i Dariusz Jamroży, którzy kontynuują swoje kadencje. Walne Zgromadzenie PZF dokonało też zmian w Statucie Związku.

 

Konrad Klimek, ponownie został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów. Po dwóch kadencjach, bardzo intensywnych i obfitujących w projekty legislacyjne, organizacyjne i edukacyjne, Walne Zgromadzenie zdecydowało o jego ponownym wyborze do Komitetu, a ten powierzył mu stery Związku na kolejny okres. Obecnie KW PZF działa w składzie: Konrad Klimek – Przewodniczący, Ewa Gawrońska-Micuń – Wiceprzewodnicząca, Łukasz Kiliński – Wiceprzewodniczący i Tomasz Mazurkiewicz – Wiceprzewodniczący.

 

W związku końcem kadencji Stanisława Atanasowa w Komisji Rewizyjnej, uzupełniono jej skład. Powołano do niej Magdalenę Ciechomską-Barczak. Obecnie Komisja Rewizyjna działa w składzie: Magdalena Ciechomska-Barczak, Piotr Gąsiorowski oraz Dariusz Jamroży.