W faktoringu powiało chłodem

paź 27, 2023 | Faktoring w mediach

Spadek obrotów jest jednocyfrowy, ale może nie być jednorazowy.

 

Obroty firma faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (pięć banków komercyjnych i 19 firm udzielających finansowania w formie faktoringu) po trzech kwartałach spadły 0 3,3 proc. w skali roku do 334,1 mld zł.

 

– Po raz pierwszy od wielu lat na rynku faktoringu pojawiła się ujemna dynamik obrotów. Jest ona bardzo niewielka i pokazuje spodziewaną przez nasz sektor zmianę. W 2022 r. istotnym czynnikiem, który decydował o wzrostach obrotów, było dynamiczne zwiększenie wolumenów sprzedaży oraz skokowy wzrost cen towarów i usług, również tych będących przedmiotem umów zawartych pomiędzy faktorami i ich klientami – mówi Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

 

Jak wyjaśnia, widoczne w ostatnich miesiącach wyhamowanie dynamiki inflacji oraz stabilizacja cen, które są spowodowane m. in. interwencją państwa an rynku surowców energetycznych i rolnych, przyczyniły się do zmniejszenia liczby i wartości faktur wystawianych przez podmioty korzystające z faktoringu.

 

Więcej w Pulsie Biznesu.